Spring naar inhoud

Het Geheim van Fatima – Deel 5: Het WEF, wereldwijd communisme en het Vierde Rijk uit de profetie van Daniël

In deel 5 van onze reeks ‘Het Geheim van Fatima’ gaan we dieper in het World Economic Forum en de rol van China en Rusland bij die organisatie, en kijken we naar een voorzegging van de profeet Daniël over een vierde, wereldwijde rijk.

China, Rusland, het WEF en wereldwijd communisme

Reeds sinds 2016 promoot Klaus Schwab van het World Economic Forum de zogenaamde ‘vierde industriële revolutie, die, zoals hijzelf zegt, ook onze identiteit zal veranderen, wie wij zijn. Hij heeft het over een samensmelten van ons lichaam met nanotechnologie.

Sinds 2020 – het jaar van de zogenaamde coronapandemie – is Klaus Schwab naar de voorgrond getreden en propageert hij de Great Reset of de Grote Reset.

Hij heeft reeds gesteld dat het kapitalisme ‘proefondervindelijk’ gefaald heeft, en wil dat we terugkeren naar marxistische beginselen. Hij zei dat Covid-19 een buitengewone kans was om onze wereld te ‘resetten’ en ‘heruit te vinden’.

Met andere woorden: het WEF wil het communisme wereldwijd opleggen aan de naties, met als voorbeeldnatie uiteraard China dat al heel ver staat in het controleren van diens burgers door middel van gezichtsherkennings-camera’s op iedere hoek van de straat, een sociale kredietscore, etc. Schwab is dan ook goed bevriend met Xi Jinping en prees hem zelfs tijdens de laatste online Davos top op 17 januari 2022. Schwab zei:

“China heeft significante sociale en medische vooruitgangen geboekt onder uw leiderschap. In de eerste drie kwartalen van 2021 groeide China’s economie met meer dan 9%. U hebt een historisch doel bereikt om een meer gematigdere, welvarende samenleving te worden op alle gebied. Mijnheer de president, ik echo sterk uw opmerkingen van in 2017, dat de mensheid vooruitgang heeft geboekt door moeilijkheden te overwinnen, en wanneer we moeilijkheden tegenkomen, zouden we de handen in elkaar moeten slaan en oprijzen naar de uitdaging. Ik geloof dat dit de beste tijd is voor leiders, om samen te komen en samen te werken voor de wereld om inclusiever te worden, duurzamer en welvarender. We verwelkomen nu zijne excellentie Xi Jinping, de president van de Volksrepubliek China.”

Xi was en is een regelmatige en graag geziene gast in Davos.

Ook Vladimir Poetin, de beste vriend van Xi, heeft, net zoals onze regeringsleiders, goede banden met Klaus Schwab en het WEF.

Klaus Schwab heeft twee keer publiek verklaard dat Vladimir Poetin in zijn school van ‘Young Global Leaders‘ van het WEF heeft gezeten. Ook figuren zoals De Croo, Rutte en anderen hebben in de school gezeten. Dit is een soort opleiding voor toekomstige wereldleiders om simultaan de globalistische doelstellingen van het WEF te implementeren in hun thuisland.

In 2017 verklaarde hij het tijdens een lezing aan de Harvard Kennedy School:

“Ik moet zeggen, wanneer ik namen vernoemde, zoals mevrouw Merkel, zelfs Vladimir Poetin, en zo voort, ze allemaal Young Global Leaders van het World Economic Forum zijn geweest. Maar waar we zeer trots op zijn nu – de jonge generatie zoals Premier Trudeau, de President van Argentinië, en zo voort – dat we de kabinetten binnendringen. Dus gisteren was ik op een receptie van Premier Trudeau, en ik weet dat de helft van dit kabinet, of zelfs meer dan de helft van dit kabinet, eigenlijk van onze Young Global Leaders van het World Economic Forum is. Het is ook zo in Argentinië, alsook in Frankrijk, met de president die een Young Global Leader is.”

En in 2019 zei hij het tijdens een interview in Davos:

“Mevrouw Merkel, Tony Blair, ze waren allemaal,… zelfs President Poetin, ze waren allemaal Young Global Leaders.”

Toen Poetin in 1991 in het stadsbestuur van Sint-Petersburg terecht kwam als hoofd van het Comité voor Externe Relaties,  was hij verantwoordelijk voor buitenlandse investeringen in de stad. Het was in die periode dat hij een nauwe relatie met Klaus Schwab ontwikkelde.

In zijn toespraak voor de virtuele Davos bijeenkomst van het WEF in 2021, zei Poetin:

“Mr. Schwab, beste Klaus… Ik ben vele keren naar Davos geweest en heb diverse evenementen bijgewoond georganiseerd door Mr. Schwab, tot zelfs terug in de jaren 1990. Klaus herinnerde zich net dat we ontmoetten in 1992. Inderdaad, tijdens mijn tijd in Sint-Petersburg, bezocht ik dit forum verschillende keren. […]. Het is moeilijk om de fundamentele veranderingen te overzien in de globale economie, politiek, sociaal leven en technologie. De coronaviruspandemie […] gaf aanleiding tot en versnelde de structurele veranderingen.”

Op de pagina van de Russische Federatie op de site van het WEF staat onder meer ‘Russische innovatie en digitale transformatie’ met daaronder ‘Globaal bestuur, ‘de vierde industriële revolutie’ en ‘5G’. Rusland speelt ook een belangrijke rol in de jaarlijkse Cyber Polygon oefeningen op gebied van cyberveiligheid, georganiseerd door het WEF en in banen geleid door Bi.Zone, een dochteronderneming van Sberbank (een Russische grootbank). Bi.Zone is verantwoordelijk voor het ontwerpen en leiden van de Cyber Polygon scenario’s en oefeningen. Sberbank is een Russische bank die voornamelijk eigendom is van de staat en het is één van de medeoprichters van het Centrum voor Cyberveiligheid van het World Economic Forum (CCS). [1]

Je ziet hoe alles eigenlijk in elkaar verstrengeld zit.

Andere partners van CSS omvatten Europol, INTERPOL, Carnegie Endowment for International Peace (CEIP, een Amerikaanse denktank); en diverse nationale cyberveiligheidscentra van onder meer Israël, het VK, Saudi-Arabië… In Cyber Polygon 2021 had Rusland van alle landen het meest aantal deelnemende corporaties. Het voorwoord werd toen gegeven door de Premier van Rusland. Daarnaast werkt het WEF ook samen met het St-Petersburg International Economic Forum (SPIEF), dat in 1998 werd opgericht onder leiding van Herman Gref, de toenmalige vice-gouverneur van de stad. In 1993 was Gref ook een nauwe medewerker van Anotoly Sobchak in Sint-Petersburg, van wie Vladimir Poetin diens belangrijkste adviseur was. Gref is momenteel de CEO en voorzitter van Sberbank.

In 2017, erkende Schwab dat het SPIEF en Rusland globale leiders waren op gebied van internationale regulering, en zei:

“In het nieuwe economische milieu en met achteroplopende aandacht voor de laatste technologische doorbraken, zien we de nood voor nieuwe samenwerkingsmanieren onder ogen. […]. Ik ben absoluut positief dat Rusland, als één van de leiders in de verantwoordelijke globale regulatie, een centrale rol moet spelen in het vaststellen van nieuwe vormen van coëxistentie op het gebied van de vierde industriële revolutie.”

Rusland en het SPIEF zijn onderdeel van het G3P netwerk en zwaar betrokken in globale cyberveiligheid, en in het bijzonder de regulering van technologie. Het is duidelijk dat doorheen partners zoals CFR (Council on Foreign Relations), BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) en het WEF, het Globale Publiek-Private Partnerschap (GPPP of G3P) een globale beleidsagenda doordrukt die gesteund wordt door beide zijden van de vermeende Oost-West scheiding. Zowel in de VS, Rusland, China als Europa is men bezig met de introductie van een digitale (crypto) munt, welke een essentieel onderdeel zal uitmaken van het wereldwijd financieel Beest-systeem, dat in zijn diepste wezen een communistisch systeem is.

Wat er nu gebeurt is dat aan beide zijden van de vermeende Oost-West verdeling (die door de reguliere media wordt gemaakt) het bestaande economisch/financieel systeem wordt vernietigd, waarna een nieuw systeem kan worden heropgebouwd: de finalisatie van de ‘Grote Reset’ of de ‘4de industriële revolutie’ zoals die door Schwab wordt genoemd. Het oude moet kapot, het moet totaal vernietigd worden. En daar zijn ze nu mee bezig. De mensen moeten wanhopig gemaakt worden door voedseltekorten, oorlog, geldgebrek, enz. om ze in het nieuw (Antichrist-) systeem te kunnen ‘dwingen’: de zogenaamde ‘nieuwe wereldorde’, waar ze eind maart 2022 over spraken  op de ‘World Government Summit’ in Dubai. Tijdens die top spraken ze over een ‘nieuw financieel systeem’.

Op die World Government Summit in Dubai sprak onder meer Pippa Mamgren, nauw verbonden met het WEF en voormalig adviseur van George W. Bush. Ze stelt net zoals Schwab dat de Covid-crisis een “opportuniteit” is voor een “grote reset” die vnl. populatiecontrole hoog in het vaandel houdt. Tijdens de top zei ze dat er een cashloze maatschappij zit aan te komen.

“We staan aan de vooravond van een dramatische verandering waar we op het punt staan, en ik zal dit stoutmoedig zeggen, we staan op het punt het traditionele systeem van geld en boekhouding te verlaten en een nieuw systeem in te voeren. En de nieuwe; de nieuwe boekhouding is wat we blockchain noemen… Het betekent digitaal, het betekent een bijna perfecte registratie hebben van elke afzonderlijke transactie die in de economie plaatsvindt, wat ons veel meer duidelijkheid zal geven over wat er aan de hand is.’ […] Wat ik zie is dat grootmachten digitale munteenheden introduceren; de Chinezen waren de eersten; de VS staat op het punt; de Europeanen zijn er ook mee bezig…” [2]

Inderdaad: China heeft reeds de digitale yuan; Rusland is bezig met de digitale roebel te ontwikkelen; de EU de digitale euro en de VS de digitale dollar. Het oude systeem moet wereldwijd door een zware financiële (banken-)crisis en inflatie (papiergeld moet waardeloos worden) geheel ten gronde gericht worden, met behulp van georkestreerde oorlogen, pandemieën, cyber-aanvallen, energie- en voedselcrisissen; waarna de elites op de proppen zullen komen met hun nieuw systeem, dat wereldwijd zal zijn. Het oude zal afgedaan hebben, en het nieuw zal “makkelijker” en “beter” zijn, zo zullen ze beweren.

Mogelijkerwijs zullen ze een basisinkomen (gratis geld) aanbieden aan iedereen die gewillig meedoet, zodat ze geld hebben om de zo dure en schaarse voeding en energie te kunnen betalen, en te kunnen ‘overleven’; en zal het nieuw systeem een chip (in de hand?) omvatten, waarin zowel uw identiteitsgegevens, vaccinatiestatus, klimaatvoetafdruk en digitale portefeuille vervat zitten. Zij willen dat de bevolking afhankelijk wordt gemaakt van hen, en van hun nieuw systeem. Het wereldwijde communistische beest-systeem. Dit gelijkt op het ‘vierde beest’ uit het visioen van de profeet Daniël.

Het Vierde Beest, het vierde rijk

Daniël kreeg eens een droom over vier beesten die vier rijken voorstellen, waarna die worden vernietigd en de eeuwige heerschappij van de Mensenzoon begint. Vooral het vierde beest, het vierde rijk, is hier van belang. De drie voorgaande rijken kunnen bvb. het Romeinse Rijk, het Britse Rijk en Hitlers Derde Rijk geweest zijn… maar daar bestaat geen zekerheid over. Het kan evengoed gaan over de bvb. de Sovjet-Unie, de EU en dergelijke. Het vierde rijk is echter een rijk dat zich over de hele wereld zal uitstrekken:

“Die vier grote dieren zijn vier koninkrijken die de aarde zullen beheersen;  daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en ze zullen het voor altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten.’ Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest, dat van alle andere verschilde, buitengewoon vreeswekkend was, tanden van ijzer had en klauwen van brons, dat vrat en fijnmaalde, en wat het overliet met zijn poten vertrapte;  en wat de tien horens op zijn kop beduidden en de elfde, die opschoot en waarvoor er drie uitvielen; die hoorn had ogen en een mond vol grootspraak en zag er groter uit dan de andere. In mijn visioen zag ik dat die hoorn strijd voerde met de heiligen en hen overweldigde, totdat de hoogbejaarde kwam en recht verschafte aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit namen. ‘Het vierde beest,’ zo vervolgde hij,’ is een vierde koninkrijk dat op aarde zal bestaan; het zal van alle andere rijken verschillen; heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren.“Daniël 7,17-23

Het vierde rijk is dus een rijk dat de praktisch de hele wereld zal omvatten. Het is een toekomstig rijk, omdat nog geen enkel rijk dat kenmerk had. Ze besloegen steeds een deel van de wereld. Ook nu. De Europese Unie beslaat slechts Europa. Maar het vierde rijk slaat hier duidelijk op het wereldwijde rijk onder de heerschappij van één regering en één opperleider die strijd voert tegen de heiligen – de Antichrist – waar het communisme centraal zal staan. China zal hierin ongetwijfeld een grote, zoniet leidende rol spelen.

Dat het communisme zich vanuit Rusland over de hele wereld zou verspreiden, werd in 1917 voorzegd in Fatima. Al deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de pausen die er maar niet in slaagden de toewijding te doen zoals Onze Lieve Vrouw had gevraagd (met de vermelding van Rusland én in eenheid met alle bisschoppen over heel de wereld). Maar, er is nog één laatste poging gebeurd om de toewijding te doen, namelijk in 2022.

Wordt vervolgd.

6 Comments »

 1. De poging in 2022 om de Toewijding te doen van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria, mag eigenlijk niet eens vernoemd worden als een serieuze poging, omdat degene die het deed (Jorge Bergoglio) een Tegenpaus is, en dus geen autoriteit heeft in de Katholieke kerk. Mijn persoonlijke opvatting (met respect voor wat iemand anders denkt of gelooft) is dat de echte Paus die nog steeds in ballingschap leeft, ZH Gregorius XVIII, opvolger van ZH Gregorius XVII (Joseph Siri +1989) de plechtige Pauselijke Consecratie gedaan heeft op 13 mei 1991 in een kapel te Rome, in vereniging met de katholieke Bisschoppen van de wereld (dat waren er maar weinig), perfect in overeenstemming met de Wil van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Daar echter deze consecratie vrij laat geschied is, en Rusland haar dwalingen al ver over de wereld verspreid heeft, met als gevolg de WEF en alle andere communistische activiteiten, moeten we nu nog bitter lijden onder de gevolgen. Maar Rusland zal zich in de naaste toekomst bekeren, en er zal vrede komen, als we tenminste goed onze rozenkrans blijven bidden. Aan de belangrijkste voorwaarde is nu voldaan. Een van de vruchten van deze Toewijding zal zijn, dat Maria zal ingrijpen wanneer de nood het hoogste is, en Haar Goddelijke Zoon plechtig zal verzoeken om het Kwaad te vermorzelen. Dat gebeurt bij de Drie daagse Duisternis, die het einde betekent van de vrijmetselarij, het einde van het globalisme, en het einde van de meeste vijanden van God op Aarde. De echte Nieuwe Wereldorde zal onder leiding van een sterke Franse Monarch niet communistisch, doch in tegendeel juist katholiek zijn.

  Like

  • Beste Johan, ex-paus Gregorius XVIII kunnen we niet als een paus beschouwen, omdat die “paus” was van de palmariaans katholieke Kerk, een schismatieke kerk die tot een sekte is verworden https://www.palmarianchurch.org/ex-pope-gregory-xviii/).

   Paus Petrus III’ is momenteel de vierde paus van de ‘Palmariaans katholieke Kerk’, die zich in 1978 afscheurde van de Katholieke Kerk. De zetel van die valse paus bevindt zich in Palmar de Troya in Spanje, waar ze een heuse ‘kathedraal’ gebouwd hebben. Ze hebben een eigen bijbel, en een sterk ingekort liturgie, gebaseerd op het Missaal van 1962. Hun Latijnse Mis duurt namelijk slechts 5 minuten. Tevens hebben ze de ‘Tegenwoordigheid van Maria in de Eucharistie’ als dogma afgekondigd.

   Het begon met een Mariaverschijning in 1968 aan vier schoolmeisjes (Ana, Josefa, Rafaela en Ana Maria). De verschijning werd bekend als ‘Onze Lieve Vrouw van Palmar’. Velen waren getuige van mirakelen. De plaatselijke bisschop geloofde het echter niet. Maar plots was er nog iemand die ook beweerde visioenen te krijgen op die plaats, nl. Clemente Dominguez y Gómez, die gradueel de belangrijkste ziener werd. De oorspronkelijke zieners keerden terug naar hun normale leven en wilden niets te maken hebben met wat zou volgen.

   Dominguez beweerde dat Onze Lieve Vrouw hem instructies had gegeven om de Katholieke Kerk te ontdoen van “ketterij, progressivisme, en communisme”. In 1975 stichtte Dominguez de ‘Orde van de Karmelieten van het Heilig Aanschijn’, die trouw beweerde te zijn aan Paus Paulus VI, waarvan ze beweerden dat hij gevangen werd gehouden in het Vaticaan door samenzwerende kardinalen. De orde werd gesteund door diverse priesters. Domingueze wilde verzekerd zijn van de sacramenten, en wilde zijn eigen bisschoppen. Hij benaderde Mgr. Lefebvre, maar werd doorverwezen naar Mgr. Thuc van Vietnam, een pauselijke legaat. Hij accepteerde de verschijningen. Dominguez kreeg zogezegd een visioen in de aanwezigheid van Mgr. Thuc, waarna hij overging tot de wijdingen in El Palmar de Troya in 1976.

   Hij handelde echter zonder toestemming van de H. Stoel, en hijzelf en de vijf mannen die hij tot bisschop had gewijd, werden door Paulus VI geëxcommuniceerd. Thuc verbrak daarop alle banden en verzoende zich met de Katholieke Kerk.

   Toen Paulus VI in 1978 overleed, beweerde Dominguez dat hij tijdens een visioen op mystieke wijze tot paus was gekroond door Jezus Christus. Hij noemde zichzelf voortaan Paus Gregorius XVII en benoemde zijn eigen kardinalen. Zo ontstond de Palmariaans Katholieke Kerk. Ze beweren dat Christus de locatie van de Opperste Paus naar El Palmar de Troya heeft verplaatst. De Rooms-Katholieke Kerk werd bestempeld als de ‘valse kerk’, en Paus Johannes Paulus II werd geëxcommuniceerd verklaard.

   Tot 1983 celebreerden priesters in deze schismatieke kerk de Tridentijnse Mis volgens het missaal van 1962. Maar daar kwam gauw verandering in (zoals het steeds gaat bij schismatieken). Dominguez – alias “paus Gregorius XVII” – begon dingen toe te voegen en te schrappen in het missaal. In 1983 dan, voerde deze valse paus een drastische verandering in. Hij schrapte de meeste delen van de Mis, en hield enkel het offertorium, de consecratie en de Communie over. Een mis, die nog steeds in het Latijn wordt gecelebreerd, duurt bij hen daardoor slechts 5 minuten. De Palmariaanse priesters celebreren daarom zo’n 12 missen per uur. Communie is op de tong.

   Tot 2001 hielden ze vast aan de Latijnse vertaling van de Bijbel, de katholieke vulgaat. Maar Dominguez beweerde een visioen te hebben gekregen van de profeet Elia, die zei dat de Bijbel (de Latijnse vulgaat) vol fouten staat. Dominguez besloot daarop toen om de Bijbel te herschrijven of te “corrigeren”.

   Verder werd bvb. de lichamelijke hemelvaart van Sint Jozef en de Werkelijke Tegenwoordigheid van de H. Maagd in de Eucharistie als dogma verklaard (uiteraard ketterij).

   Na Paus Gregorius XVII kwam in 2005 Petrus II. Deze verklaarde zijn voorganger onmiddellijk heilig: ‘Heilige Paus Gregorius XVII de Zeer Grote’. Petrus II stierf in 2011. Daarna kwam Gregorius XVIII, die wat regels versoepelde (leden mochten vanaf dan af praten met niet-leden van de kerk, en ze mochten sindsdien ook sigaretten roken). Hij nam echter in 2016 zijn ontslag om te huwen met een Palmariaanse non. Hij bekeerde zich tot de ware Katholieke Kerk, en beklaagde het zich achteraf dat hij, toen hij ‘paus’ was, niet de kerk heeft ontmanteld. Hij zei achteraf dat het allemaal oplichterij was om geld uit de mensen hun zakken te kloppen. Hij werd opgevolgd door Joseph Odermatt, die de naam van Petrus III aannam. Die publiceerde onmiddellijk een encycliek waarin hij zijn voorganger hard aanpakte, hem excommuniceerde en al zijn besluiten nietig verklaarde.

   De kerk telt zo’n 30 bisschopen, en 1000 à 1500 volgers, en heeft een eigen website. Ze wordt door ‘ex-leden’ omschreven als een sekte.
   Over de vermeende “toewijding van 2022” meer in het artikel dat volgt.

   Like

   • Beste Michaël, helemaal accoord met wat u zegt. Ik echter spreek niet over deze Gregorius XVII van de sekte van Palma de Troya, dat is iemand anders. Ik ken die jammerlijke geschiedenis, ook dat Dominguez door Mgr. Thuc is gewijd destijds. Hij heeft er later ook weer spijt van gehad, naar ik begreep van deze twijfelachtige wijdingen. Deze Bisschop uit Vietnam had ook geen echte stabiele gezonde geest, naar ik begreep, en dat is spijtig. Nee, ik spreek over ZH. Gregorius XVII, dat was Joseph Siri, de voormalige Aartsbisschop van Genoa. Hij is op Zondag 26 Oktober 1958 gedurende het Conclaaf in Rome gekozen tot Paus, met meerderheid van stemmen. Ook de vrijmetselaars kardinalen daar aanwezig hebben voor hem gestemd, en waarom, dat zal ik u zo direkt uitleggen. Het was een plan van de vrijmetselarij om de Troon van st. Petrus te kapen. Joseph Siri was in eerste instantie gekozen, toen op die Zondag, de Amerikaanse FBI heeft er een dossier van. De tienduizenden op het st. Pietersplein hebben allemaal de witte rook gezien, die toen vijf minuten lang opsteeg. De Zwitserse Garde had zich al klaar gemaakt om de nieuwe Paus te begroeten, en hem eer en onderwerping te betonen. Maar er kwam niemand op het balkon. Dat komt omdat meteen nadat Siri “accepto” had gezegd, en de naam had gekozen van Gregorius XVII, werd hij door dezelfde vrijmetselaars kardinalen opeens bedreigd met de dood, met de vervolging van miljoenen katholieken in Rusland, als hij zou doorgaan met dit, zelfs zijn familie in Italië werd met de dood bedreigd. Franse Priester Jean Marie Charles Roux is hiervan getuige geweest, want hij was daar aanwezig, en zijn getuigenis staat boven iedere twijfel. Josef Siri schrok geweldig, en omdat hij een bescheiden man was (te bescheiden) heeft hij gezegd, als u me niet wilt, kies dan een ander. En zo geschiedde, twee dagen later werd Johannes XXIII gekozen, een ingewijde vrijmetselaar, die al voor deze taak was voorbereid. Alleen feit blijft, dat deze “abdicatie” van Josef Siri, de nieuwe Paus Gregorius XVII, ongeldig was, zelfs als hij het in de canoniek voorgeschreven vorm zou hebben gedaan. Dat komt omdat een Paus, die onder druk wordt gezet, psychisch of lichamelijk, niet geldig mag en kan aftreden, hij kan ook niet buiten spel gezet worden door de kardinalen of door wie ook. Ook als hij onder druk meewerkte met de Novus ordo, zal hij niet zijn ambt verliezen als Paus. Voorbeeld uit de geschiedenis was de Heilige Paus st. Marcellinus, die uit angst en onder druk van de Romeinen aan de afgoden geofferd had. Later kreeg hij hiervan spijt en begaf zich, gekleed met een haren zak als boete, naar het eerstvolgende Concilie waar hem alle eer werd bewezen als Paus Marcellinus. Jozef Siri is zijn hele leven een gevangene geweest van het Vaticaan, en hij moest als “kardinaal Siri” funktioneren. Maar in de laatste maanden van zijn leven kon hij in het geheim nieuwe Bisschoppen wijden en kardinalen creëren, een klein groepje was dat. Ze deden dat zonder dat Siri’s bewaker (een secretaris) daar iets van merkte. Zijn latere opvolger ZH Gregorius XVIII is uit dit groepje gekozen op 3 mei 1991, op een geheim Conclaaf. De namen Gregorius XVII en Gregorius XVIII zijn door de sekte van Palma de Troya ook gebruikt, en ik denk bewust. De duivel wilde ervoor zorgen dat precies deze namen werden verbonden met een sekte in Spanje, zodat, mochten deze namen opduiken op het internet, dat zij door iedereen belachelijk zouden worden gemaakt, omdat de mensen niet weten dat deze de namen zijn van twee wettige, geldig in Rome gekozen Pausen. Zo wordt de waarheid verdraaid en verborgen voor het oog van de wereld. De inmiddels gestorven Aartsbisschop Arrigo Pintonello heeft in een interview in 1996 verklaard dat Josef Siri de Paus was (met de naam Gregorius XVII) en zelfs de allerbeste Paus die er ooit geweest was. Hij was een genie, met heel veel studie een ervaring, hij was op 24 jarige leeftijd al professor op het Seminarie. Zo jammer dat hij gedwongen moest zwijgen heel zijn Pontificaat lang, maar het was de straf voor de wereld, door Zr. Lucia aangekondigd in haar laatste interview met Fr. Fuentes, op 26 December 1957. Exact tien maanden later vond de kaping van de Heilige Stoel plaats, tijdens het Conclaaf van Oktober 1958. Die Zr. Lucy is overigens niet lang daarna gestorven, en een bedriegster heeft haar plaats ingenomen in het klooster. Zij is bekend geworden als “Zr. Lucia” en ik dacht in 2005 overleden.

    Like

   • Ik mag er misschien nog aan toevoegen, dat de keuze van Josef Siri, de Aartsbisschop van Genoa (die van Italiaans adellijk/koninklijk bloed was), als opvolger van Pius XII, door Paus Pius XII zelf gemaakt was.
    Hij heeft Siri persoonlijk gekozen als zijn opvolger.
    Hij had hem zelf tot kardinaal gemaakt op jonge leeftijd, en hij zei dat Siri de enigste man was, waar hij de kerk aan zou toevertrouwen. Josef Siri was zeer erudiet en gestudeerd, en traditioneel in de Leer.
    Het is zelfs zo dat Paus Pius XII Siri wilde aanstellen als zijn opvolger, zonder de tussenkomst van een Conclaaf, en dat is heel uitzonderlijk. Die macht heeft de Paus, alleen er zijn maar weinig gevallen bekend,
    waar hij van deze macht gebruik heeft gemaakt. Een Paus heeft de oppermacht over de Kerk, en er is dus in de kerk geen sprake van democratie. Als hij een opvolger
    wil kiezen kan hij dat doen, zonder voorafgaande stemming van een Conclaaf. Josef Siri zelf echter, bescheiden als hij was, zei dat hij liever had dat er over gestemd zou worden, opdat hij zeker zou zijn van
    steun. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Paus Pius XII heeft hier een zekere profetische blik gehad, met hulp van de Heilige Geest, want wat er daarna gebeurde binnen het Conclaaf
    had hij al voorzien. Namelijk dat ze Siri in een val zouden laten lopen. Daarom drong hij erop aan dat er geen Conclaaf zou komen, maar dat Siri, onmiddellijk na de dood van Paus Pius XII, Paus zou worden.
    Dat is jammer genoeg niet gebeurd. Want in dat geval had het Tweede Vaticaans Concilie nooit plaats gehad, was de Liturgie nooit veranderd geweest zoals gebeurd is in 1969, en was de Kerk gebleven zoals hij
    in de jaren vijftig was.

    Like

   • Tja, ik geloof dat alles uiteindelijk gebeurd is omdat de profetieën moesten vervuld worden. Ikzelf geloof niet dat Siri paus was, omdat hij zich als kardinaal bleef kleden na 1958 en zichzelf ook nooit als paus zag (publiekelijk). Nuja, ik laat u in uw overtuiging. Maar de mijne is anders, zoals u zult zien in de verdere artikelen over het Geheim van Fatima. Dat kardinaal Jorge Bergoglio nu de paus niet is, daar ga ik mee akkoord (maar de rest leest u in de artikelen 😉 ).

    Like

 2. Het 4e beest is neo-communisme. Wij kennen het als de ‘liberaal sociaal democratische stroming’ die overal in de wereld aan de macht is. Van Brazilië tot Nederland, van Duitsland en Vaticaanstad tot USA. Uitbaters van abortus, genderverwardheid en euthanasie. Waar het immer evoluerende klimaat tot afgod is gemaakt en alles wat niet westers is, voorrang krijgt bij huisvesting, gratis gezondheidszorg en geld, onze traditionele Christelijke feestdagen worden veranderd en/of afgeschaft. In Nederland wordt Kerstmis op scholen zonder de naam van Christus te gebruiken en zonder kerststal gevierd om mohammedaanse kinderen niet te kwetsen, terwijl aan het offerfeest, slachtfeest en suikerfeest juist zeer veel aandacht wordt besteed.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: