Prentjes en folders

Welkom. Hier vindt u allerhande prentjes, posters en boekjes over het katholiek geloof. Indien u iets wil bestellen dient u aan te vinken wat u graag zou bestellen, alsook het aantal in te vullen, en vervolgens het gegevensformulier in te vullen. Daarna klikt u aan welke zending u kiest.

De prenten en folders zijn gratis – maar u krijgt de kans om ons apostolaat te steunen.

Hartelijk dank voor uw bezoek.

Folder waarin enkele problemen omtrent de evolutietheorie worden belicht, waaronder: levende fossielen; geknoei met fossielen; origineel celmateriaal in dinofossielen en DNA dat zichzelf niet kan schrijven. Doorlucht met veel afbeeldingen. A5 formaat, 3-luik.

Inleidende catechismus gebaseerd op de ‘Catechismus ten gebruike van de bisdommen van België’ uit 1954. Wordt behandeld: Deel 1: God; Deel 2: De Heilsgeschiedenis (1. Schepping, 2. Zondeval, 3. Uitverkiezing volk Israël, 4. Komst Zoon van God en Verlossing, 5. De Kerk en 6. De Voltooiing); Deel 3: Het Christelijk leven (1. Deugden, 2. Zonde, 3. De 10 geboden (afzonderlijk behandeld)); Deel 4: De middelen om naar de Hemel te gaan (1. Gebed, 2. De Sacramenten (afzonderlijk behandeld)). Doorlucht met afbeeldingen. A6 formaat, 30 blz.

Brochure met daarin uitleg over hoe men de rozenkrans bidt; een paar verhalen over de kracht van het rozenkransgebed (o.a. tijdens de Koude Oorlog, en sluiting van een abortuskliniek). Verder ook citaten van pausen en heiligen over de Rozenkrans; en de 15 beloften.

Hierin staan drie artikels over de Eucharistie die op het blog verschenen, mits enige aanpassing. Formaat: A6; 20 blz.

Folder over de Eucharistie, eucharistische mirakels en hoe onze houding moet zijn tijdens de Mis en bij het ontvangen van de H. Communie. Een folder tegen de handcommunie. Formaat: A5; 4 blz. (momenteel niet meer verkrijgbaar)

Foldertje met uitleg hoe de Rozenkrans wordt gebeden, de verschillende mysteries en kort over het ontstaan en over de devotie tot de Rozenkrans (met de 15 beloften van Maria). Formaat: A6, 6 blz.

Folder met uitleg over de H. Eucharistie, de betekenis, de voorafbeeldingen in het Oud Testament, wat Jezus zelf zegt in het Evangelie, hoe men de Communie moet ontvangen en op het einde worden er kort 9 Eucharistische mirakels opgesomd. Formaat: A6, 10 blz.

Prent met gebeden die de Engel van Portugal in 1916 aan de zieners van Fatima heeft meegedeeld. Formaat: A6.

Prentje met op de achterzijde een toewijdingsgebed. Formaat: A7.

Prentje met op de achterzijde het Exorcismegebed van Paus Leo XIII. Formaat: A7.

Prent van de Barmhartige Jezus met op de achterzijde hoe men het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidt, alsook een paar uittreksels uit het dagboek van de H. Zr. Faustina. Formaat: A6.

Prent met op de voorzijde de Lijkwade van Turijn en op de achterzijde de reconstructie van het gelaat van de Heer op basis van die lijkwade, alsook een weergave van replica’s van de doornenkroon, de nagels,… Formaat: 1/2 A5

Deze folder handelt over de deugd van de kuisheid en legt uit wat onkuisheid is. Op het einde een bemoediging en tips voor wie in deze zonde is gevallen. Ideaal om onze huidige onwetende generatie mee te onderrichten. Formaat: 1/2 A5 6 blz.

 

 

Uw gegevens

Verzending

Zendingen voor België worden vanuit België verzonden, zendingen voor Nederland vanuit Nederland. Andere landen vanuit België.

Steun het apostolaat

Indien u dat wenst kunt een bijdrage overmaken via Paypal, om het apostolaat te steunen.

U kunt kiezen welk bedrag u wenst over te maken:

Donatie

Steun het apostolaat.

€ 2,00

Donatie

Steun het apostolaat.

€ 5,00

Donatie

Steun het apostolaat.

€ 10,00

Donatie

Steun het apostolaat.

€ 20,00

Donatie

Steun het apostolaat.

€50,00