Spring naar inhoud

Categorie: De H. Mis

Over de woorden van de consecratie

De consecratie is het meest wezenlijke deel van de H. Mis. Daar spreekt de priester de instellingswoorden uit over de pateen met de hosties en de kelk met de miswijn, […]

Pater Pio vertelt over de H. Mis

In 1972 gaf een van de geestelijke zonen van pater Pio (1887-1968), de Capucijn pater Tarcisio, in Udine (Italië) een lezing over het thema: De H. Mis van pater Pio. […]

Adopteer eens een priester

Wij bidden hier thuis elke dag voor een aantal priesters. Op verschillende plaatsen vroeg O.L.Vrouw te bidden voor de geestelijken. En ze hebben het ook echt hard nodig, want wanneer […]

Het altaar

Gelijk de H. Mis het middelpunt is der gehele liturgie, zo is het Altaar, waarop het H. Misoffer wordt opgedragen, het middelpunt van het kerkgebouw. Het is de geheimvolle Calvarieberg, […]