Spring naar inhoud

Categorie: Heiligen

De Heilige Monica van Thagaste

Reeds vele jaren leed de Kerk in Afrika onder het onzalige Donatistische schisma, toen Monica er in 332 het levenslicht aanschouwde. Ook Thagaste, een klein en armoedig stadje in Noord-Afrika […]

De H. Pater Pio en de Duivel

De kleine Francesco (de later Pater Pio) kende verschijningen van toen hij kind was. Hij geloofde dat het iedereen overkwam en sprak er niet over. Engelen, heiligen en zelfs Jezus […]

Mirakels verricht door de H. Pater Pio

Het is moeilijk te definiëren wat een mirakel is. Laten we een mirakel beschouwen als een bovennatuurlijke gebeurtenis. Of kunnen we zeggen: een mirakel is een gebeurtenis waarin de wetten […]