Spring naar inhoud

Categorie: Heiligen

Video’s van de Heilige Pater Pio

Authentieke videobeelden van Pater Pio die de Heilige Mis viert: Andere zeldzame videobeelden van Pater Pio: Zeldzame beelden van P. Pio die de H. Mis opdraagt:

Mededeling: filmnamiddag over Marthe Robin

Mededeling van de gebedsgroep Kleine Zielen in Brugge (België): Op zondag 15 januari 2017 houden wij met de gebedsgroep Legioen Kleine Zielen afd. Brugge onze jaarlijkse nieuwjaarsviering, dit rond een […]

Een brief van Pater Damiaan

Ongeveer zes maanden na zijn aankomst op Molokai vond pater Damiaan de tijd om een brief te schrijven aan zijn broer. “Het heeft God behaagd om je onwaardige broer uit […]

De helderziendheid van de H. Pater Pio

Voorvallen tijdens de biecht De moordenaar Treffend is volgende gebeurtenis: een moordenaar, aan wie zijn geweten geen rust liet, ging op zekere dag bij pater Pio biechten en hoopte door […]