Spring naar inhoud

Categorie: gebeden

Oproep tot eerherstel

Gisteren vernam ik dat er een grote heiligschennis werd gepleegd in het heiligdom van Lourdes. Een zekere Franse “beeldende kunstenares” poseerde naakt vóór de grot, met enkel een blauwe sluier […]

De Goddelijke Barmhartigheid

Op 22 februari 1931 verscheen Jezus aan de H. Zr. Faustina zoals op de afbeelding hierboven, en Hij sprak tot haar “Maak een schilderij van de voorstelling die u ziet, met het onderschrift […]

Groetenis tot Maria

15 augustus is het Hoogfeest van Maria Ten Hemel-opneming. Vorig jaar haalden wij de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, die verhalen over deze wondere gebeurtenis. Wij willen u […]

Litanie van het Kostbaar Bloed

Juli is traditioneel de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed. Ik wil de lezers nog deze litanie meegeven: Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm […]

Litanie voor de zielen in het Vagevuur

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help: Mijn lieve ouders en voorouders, Mijn Jezus, barmhartigheid! Mijn zusters en naaste verwanten, Al mijn geestelijke en materiële weldoeners, Allen […]