Spring naar inhoud

Dagelijks officie of kleine getijden van de Heilige Maagd volgens de H. Gertruda

“Daar ik het  officie van de H. Maagd niet kan bidden”, zei eens de H. Gertruda tot de Zaligmaker, “zo zeg mij, wat ik moet doen om Maria te vereren en haar mijn liefde te tonen.” Toen leerde haar Jezus de volgende lofzangen, overeenkomende met de verschillende officiën.

De Metten (’s nachts)

Ik loof U door uw beminnelijk Hart, o lieve Jezus! Om de schitterende glans van onschuld, die de maagdelijke zuiverheid van uw teerbeminde Moeder verhoogde; om die onschuld, waarmee zij maagd blijvende, U ontvangen heeft, U ter wereld heeft gebracht en onbevlekte Maagd is gebleven. Zij heeft de onschuld nagevolgd, die Gij getoond hebt in de vroege morgen, door als een misdadiger te willen gevangen genomen, geslagen, gehoond en bespot worden. Amen

Het volgende gebed moet na elk gedeelte van het officie herhaald worden;

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

Prima of het Eerste uur (6 u ’s morgens)

Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o Jezus! Om die zo bekoorlijke nederigheid, waardoor de H. Maagd zich dagelijks waardiger heeft gemaakt U te ontvangen. Zij heeft die goddelijke ootmoed nagevolgd, waarmede Gij, Rechter over levenden en doden, op het eerste uur van de dag voor een heidense rechter hebt willen verschijnen, om de verlossing van het menselijk geslacht te bewerken. Amen

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

Tertia of het Derde uur (9u ’s morgens)

Ik loof U, o liefdevolle Jezus, door uw allerzoetst Hart, om dat brandend verlangen, waarmee deze tedere Maagd uw komst op aarde en uw neerdaling uit de schoot van de Hemelse Vader in haar maagdelijke schoot tegemoet zag.

Zij heeft hierin uw vurig verlangen nagevolgd, met hetwelk Gij begeerd hebt, tot verlossing van het menselijke geslacht wreed gegeseld en met doornen gekroond te worden, en in de Terts of op het derde uur op uw vermoeide en verwonde schouders met de grootste zachtmoedigheid en geduld het smaadvolle kruis te dragen. Amen

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

Sexta of het zesde uur (12 uur ‘s middags)

Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om dat onwankelbare vertrouwen, waarmee de hemelse Maagd door haar goede wil en heilige voornemens er naar gestreefd heeft, U te verheerlijken. Zij volgde U na, zij beantwoordde aan de ijver, die U verteerde, toen gij aan het kruis hing, in het midden van de afgrijselijkste smarten, en uit alle krachten naar de verlossing van de mensen verlangde, terwijl Gij uw verlangen door deze woorden hebt uitgedrukt; “Ik heb dorst!” d.w.z.: Ik dorst naar uw zielen.

Ik heb dorst, zodat, indien het moest, Ik nog wredere pijnen zou willen verduren en mij aan alle martelingen onderwerpen om de mens verder vrij te kopen. Amen.

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

Nona of het negende uur (15 uur)

Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om die wederkerige en brandende liefde, die uw goddelijk Hart met dat van de Onbevlekte Maagd verbond, van die Maagd, die zo teder en onafscheidelijk in haar maagdelijke schoot uw Godheid en mensheid heeft verenigd. Door U aldus te beminnen heeft zij het trouw beeld teruggegeven van die liefde, die Gij ons getoond hebt, toen Gij Schepper van de mensen, in het negende uur tengevolge van uw liefde voor de verlossing van het menselijke geslacht aan het kruis bent gestorven. Amen.

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

De Verspers (17 uur)

Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om dat standvastig geloof, dat de H. Maagd bezielde, toen zij na de vlucht van de apostelen en in het midden van de algemene vertwijfeling, bij het naderen van uw dood, alleen bij U bleef.

Zij is een voorbeeld geweest van die goddelijke standvastigheid, die Gij na uw dood en na uw afneming van het kruis getoond hebt, door de Mens zelf tot in het graf te volgen, en er Hem door de kracht van uw arm uit te verlossen om Hem in het verblijf van de gelukzaligen te geleiden. Amen.

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

De Completen (20 uur)

Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om die wonderdadige volharding, waarmee uw liefste Moeder tot haar dood volhard heeft in goede werken en deugden.

Zij heeft U nagevolgd en U heeft met zoveel ijver onze verlossing bewerkt, dat, na de bittere dood te hebben ondergaan, Gij in het graf hebt willen gelegd worden, om ons te tonen, dat gij alles hebt willen lijden voor de zaligheid van de mensen.

Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen.

De kleine getijden in pdf (om af te drukken).


De H. Gertrude de Grote leefde in Duitsland van 1256 tot 1301 en ze werd door Paus Clemens XII in 1677 heilig verklaard. Ze werd begenadigd met vele visioenen en stelde vele geschriften samen, die tot op vandaag voortbestaan.

Moeilijk kan men de waarde van het kleine Officie der H. Maagd hoog genoeg aanslaan. Deze allerschoonste gebeden zijn als ene voortzetting van de lofprijzingen door Jezus Christus op aarde zijne Moeder gebracht. De vrome Maria-vereerder, die deze zinrijke gebeden Zijne hemelse Koningin opdraagt, verenigt zich in de geest met de engelen en heiligen, die gedurig de grootheid van hun Vorstin bezingen. De H. Kerk heeft zich niet tevreden gesteld met de verhevenheid der H. Maagd in verschillende leerstukken vast te leggen; het was haar niet genoeg ene lange rij van plechtige feesten te hare eer in de krans van het Liturgische jaar te strengelen, zij heeft daarenboven als dagelijkse, officiële hulde aan de Hemelvorstin een keurverzameling van gebeden opgesteld en haar kinderen of opgelegd of aangeraden deze getijden trouw te bidden. Haar stem was niet als die van een roepende in de woestijn. Talloze gelovigen hebben deze zoete last op hun schouders genomen en kwijten zich met kinderlijke toewijding van hun eervolle taak. Zij vormen als de hofstaat van de machtige Heerseres. Wanneer de naaste omgeving va de koning meer dan andere onderdanen begunstigd en bevoorrecht wordt, dan mogen ook Maria’s hovelingen op geheel bijzondere weldaden van die veelvermogende Koningin hopen.

Bron: Stichting Immaculata

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: