Spring naar inhoud

Categorie: Het Heilig Sacrament

Over de handcommunie

Ik heb reeds eerder geschreven dat de crisis in de Katholieke Kerk terug te brengen is naar een gebrek aan geloof in en eerbied voor Jezus in het Heilig Sacrament. […]

Litanie van het Heilig Sacrament

Een prachtige Litanie, om vandaag te bidden, speciaal ter gelegenheid van Sacramentsdag (maar mag ook meer gebeden worden natuurlijk). (NB: dit is niet de Litanie van het Eerherstel aan het […]

Een gezegende Sacramentsdag!

De donderdag na de eerste zondag na Pinksteren is het Sacramentsdag, of het Feest van het Heilig Sacrament. Dit feest werd door Paus Urbanus IV in 1264 voor de hele […]