Spring naar inhoud

Jezus beminnen met hart en ziel

love_jesus_web

Mensen kunnen soms klagen dat ze zich lauw voelen, dat ze geen diepe liefde in hun binnenste voelen voor Jezus. Hoe kan ik Jezus meer beminnen? Hoe kan ik een zalige liefde in mijn hart voelen voor Hem? Het zijn vragen die menig christen zich wel eens stelt.

Toen de Farizeeën Jezus op de proef wilden stellen, vroegen ze Hem: “Meester, wat is het grootste gebod?” En Jezus antwoordde:  ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’ (Matt. 22,36-39).

Het eerste gebod is dus God beminnen met al uw krachten. Een gebod klinkt als een last die wordt opgelegd. Echter, de ware last is de last van de zonde en van het gescheiden zijn van God. Er is geen zaliger gebod dan dit. Wie het reeds heeft geproefd wat het is om God met hart en ziel boven alles te beminnen, verlangt enkel nog naar Hem, en de wereld kan niet meer bekoren. Jezus moet onze eerste liefde zijn; Hem het meest van al beminnen, en dan je naasten. Want Jezus zei ook: “Wie vader of moeder meer bemint dan Mij is Mij niet waardig. Wie zijn zoon of dochter meer bemint dan Mij is Mij niet waardig (Matt. 10,37-38).

Voor velen lijkt een vurige brandende liefde voor Jezus, voor God, een ver en onbereikbaar ideaal. Echter, niets is minder waar. Wij zullen enkele aanwijzingen geven waardoor je liefde voor Jezus kan ontvlammen, zoals een smeulend vuur dat door de wind wordt aangewakkerd.

  1. Mediteer vaak, ja, dagelijks over Jezus’ lijden. Dit is iets wat vele heiligen, zoals de H. Paulus van het Kruis, de Zalige Pater Valentinus Paquay, de H. Aloysius, en vele anderen gedaan hebben. De Heilige Maagd Maria liet na de kruisdood van Jezus geen dag voorbijgaan zonder over Zijn Lijden te hebben gemediteerd. Ze ging dagelijks de kruisweg die ze had laten bouwen in haar tuin (dat weten we uit de visioenen van A.K. Emmerick). Men kan over Jezus’ lijden mediteren door de droevige mysteries te overwegen in de rozenkrans, door 7 Onzevaders en Weesgegroeten te bidden ter ere van het Kostbaar Bloed van Jezus (12-jarig gebed van de H. Brigitta van Zweden); de kruisweg te bidden… Denk na over Zijn Lijden, wat Hij uit liefde voor jou allemaal heeft geleden, de zielensmart, de slagen, de wrede kruisiging,… om voor jou de de Hemel te openen.
  2. Kus vaak de wonden van Jezus op een kruisbeeldje. Eer Zijn vijf H. Wonden. Geef ze een liefdeskus.
  3. Slaap met je kruisbeeldje. Zo is het laatste waar je ’s avonds aan denkt Jezus, en het eerste waar je aan denkt als je wakker wordt ook Jezus. En druk het kruisbeeldje vaak aan je hart. Heel je leven moet om Jezus draaien ( Jezus vertelde dit eens aan de zienster Vassula Ryden). 
  4. Spreek vaak tot Jezus, zeg vaak “Jezus, ik bemin u”; “Jezus, ik hou van u”; “Jezus, mijn enige liefde”; “Jezus, ik aanbid u, ik eer u; ik hou van u.” Doe dit bvb. op het moment dat je naar een kruisbeeldje kijkt of naar een portret van Hem, maar ook gewoon zo. Jezus heeft dat heel graag (Jezus vertelt dit aan praktisch elke zienster; Vassula; Deborah in Manduria; Mamma Rosa in San Damiano,…).
  5. Ga Hem regelmatig aanbidden in het H. Sacrament. Minstens 1x per week. Bezoek Hem vaak, en vertroost Hem. Hij die daar alleen gelaten wordt in de kerken, zoveel beledigingen, heiligschennissen, onverschilligheid en liefdeloosheid moet verdragen. Geef hem je liefde en breng eerherstel.
  6. Breng offertjes uit liefde voor Hem. Sta je op het punt om te snoepen, stop het terug in de kast en zeg: Jezus, ik breng U nu dit offertje voor de bekering van de zondaars. Of heb je ergens pijn, offer het op. Laat regelmatig al te aangename dingen (zoetigheden, lekkernijen en andere dingen die de zinnen strelen), vast af en toe en offer lijden op, als boetedoening voor jezelf en voor anderen. Maar doe alles met liefde. Op die manier ga je jezelf overwinnen, zul je sterker worden en je liefde voor Jezus zal groeien.
  7. Ontvang Jezus in de H. Communie met grote liefde en dankbaarheid. Als je Jezus in je mond hebt ontvangen, zeg dan in jezelf: Jezus, ik dank U, ik hou zo van U, ik aanbid U O Heilige Hostie, mijn Jezus,….Bemin Jezus die zich zonet op de meest intieme wijze met jou verenigde.
  8. Wees gelijk een kind, bemin Jezus op kinderlijke wijze. Jezus zei: wie niet als kinderen wordt, komt het Koninkrijk van God niet binnen. Maak jezelf weer tot een kind, onbezonnen, dat niet theologisch groot wil doen, maar Jezus op eenvoudige, maar intieme wijze bemint. We zijn zo afhankelijk van Hem als een zuigeling van zijn moeder. Werp je dan ook zo in Zijn armen en stel al je vertrouwen op Hem. Schenk je geheel weg aan Hem.
  9. Realiseer dat je zonder Hem niets bent. Een nul, een niemendal. We zijn geschapen omwille van Hem, om dus met Hem verenigd te zijn en Hem te beminnen en van Hem te genieten, en niet om op onszelf te leven. En we leven in gevallen staat, we zijn gebrekkige mensen, zondaars, en hebben allemaal wat op onze kerfstok. Besef dat zonder Zijn Hulp je misschien al het geloof had verloren, dat je doelloos zou ronddwalen, ploeterend in de zonde… Denk hoe je in het verleden Hem vaak beledigd en pijn gedaan hebt door je zonden en hoe Hij geduldig en liefdevol op je heeft gewacht. Alles is een genade, al wat ons overkomen is. En daarvoor moeten we Hem zonder ophouden danken en beminnen.

Als je liefdesband met Jezus begint te groeien moet je er niet van versteld staan dat je op een gegeven moment zelfs ‘verliefd’ op Hem kan worden. Verliefd worden op God… Wat kan er nog zaliger zijn?

lovechrist

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: