Spring naar inhoud

Enkele toewijdingsgebeden aan het Onbevlekt Hart van Maria

immaculate-heart

 Toewijding tot het Onbevlekt Hart (1)

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart. Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld zou geloven dat Christus door de Vader gezonden werd om ons Zijn Woord mee te delen, en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis. Door Hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen.

Toewijding tot het Onbevlekt Hart (2)

Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! Uw Onbevlekt Hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden, die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten. Maria, zegen dit huis, waar uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des Hemels. Amen.

Gebed tot het Onbevlekt Hart van Maria

O Onbevlekt Hart van Maria, dat overvloeit van goedheid, toon ons uw Liefde en wees onze enige toevlucht op deze wereld. Dat de vlam van uw Hart, O Maria, op de volkeren neerdaalt. Wij beminnen u boven alles. Druk in onze harten een echte liefde. Dat onze harten naar U verlangen. O Maria, zacht en nederig van hart, wees ons indachtig wanneer wij zondigen. Gij weet dat wij, mensen, zondaars zijn. Door uw Hart, zo heilig en moederlijk, genees ons van elke geestelijke ziekte. Maak dat wij de goedheid van uw moederlijk hart kunnen aanschouwen en dat wij ons zo aan de gloed van uw Hart zouden kunnen bekeren. Amen.

Toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria

Heilig en Barmhartig Hart van Jezus, Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, Gij zijt beiden verenigd in de Heilige Geest en onafscheidelijk verbonden in lijden en glorie. Wij willen onze familie aan uw Heilige Harten toewijden, ons met hart en geest, ziel en lichaam aan U opdragen, om in volmaakte en liefdevolle onderwerping aan Gods Heilige Wil steeds het goede te doen en ons af te keren van de zonde. Geef dat wij ons dagelijks voeden met uw Heilige Eucharistie, het Evangelie en de Mysteries van de Heilige Rozenkrans, en wees zo ons Licht, onze Kracht en onze Troost. Amen.

HEER, STORT OVER DE HELE WERELD DE SCHATTEN UIT VAN UW ONEINDIGE BARMHARTIGHEID!

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorievolle en gezegede Maagd!

Wees gegroet….

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen. (3x)

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: