Spring naar inhoud

Kenmerken van de ware godsvrucht tot de H. Maagd

grignondemontfort

1. De ware godsvrucht tot Maria is inwendig, ’t is te zeggen, dat zij uitgaat van de geest en van het hart, zij komt voort uit de achting die men heeft voor de H. Maagd, uit het groot gedacht dat men zich van haar grootheden gevormd heeft, en uit de liefde die men haar toedraagt.

2. Zij is teder, ’t is te zeggen, vol vertrouwen in de H. Maagd, gelijk dat van een kind in zijn goede moeder. Zij noopt een ziel haar toevlucht tot Maria te nemen in al de noodwendigheden van lichaam en geest, met veel eenvoudigheid, vertrouwen en tederheid; de hulp van hare goede Moeder in te roepen ten allen tijde, op alle plaatsen en in alle dingen – in haar twijfels, om verlicht te worden; in haar verdwalingen om er terug uit te komen; in haar bekoringen, om ondersteund te worden; in haar zwakheden, om versterkt te worden, in haar bezwijkingen, om weer op te staan; in haar ontmoedigingen, om opgebeurd te worden; in haar bezwaren, om er van verlost te zijn; in de kruisen, zwaarheden en tegenspoed van het leven, om getroost te worden. Eindelijk in al haar kwalen naar ziel in lichaam is Maria haar gewone toevlucht, zonder vrees die goede Moeder lastig te vallen en aan Jezus Christus te mishagen.

3. De ware godsvrucht tot de H. Maagd is heilig, ’t is te zeggen, dat zij een ziel aanzet om zonde te vermijden en om bijzonder de diepe nederigheid, het levendig geloof, de blinde gehoorzaamheid, het aanhoudend gebed, de algemene versterving, de onvergelijkelijke zuiverheid, de brandende liefde en de goddelijke wijsheid van de H. Maagd na te volgen. Dat zijn de tien bijzonderste deugden van de allerheiligste Maagd.

4. De ware godsvrucht tot de H. Maagd is standvastig; zij bevestigd een ziel in het goede en zij zet haar aan niet gemakkelijk haar godsvruchtoefeningen te verlaten. Zij maakt haar moedig om tegenstand aan de wereld te bieden, in dezer modes en kenspreuken; aan het vlees, in haar begeerte en driften en aan de duivel in de bekoringen; zodat een persoon waarlijk godvruchtig tot de H. Maagd niet veranderlijk, zwaarmoedig, schroomvallig, noch vreesachtig is. dat wil niet zeggen dat zij soms niet valt of niet verandert in haar gevoeligheid en godsvrucht; maar zo zij valt, staat zij weer op de hand uitstekende tot haar goede Moeder. Bevindt zij zich zonder lust of gevoelige godsvrucht, zij beangstigt zich daarom niet: want de rechtvaardige en de getrouwe dienaar van Maria leeft van het geloof in Jezus en Maria, en niet van de gevoelens der natuur.

5. Ten slotte, is de ware godsvrucht tot de H. Maagd belangeloos, ’t is te zeggen, dat zij aan de ziel ingeeft niet zichzelf maar God alleen in Zijn heilige Moeder te zoeken. Een ware godvruchtige tot Maria dient die verheven Koningin niet uit winstbejag, noch voor zijn tijdelijk, lichamelijk of geestelijk goed, maar alleen omdat zij en God alleen in haar verdient gediend te worden. Hij bemint Maria juist niet omdat zij hem enig goed doet of omdat hij goed van haar verwacht, maar omdat zij beminnelijk is. Het is daarom dat hij ze bemint en haar zo getrouwelijk dient in de afkeerigheden en dorheden als in de zoetheden en gevoelige vurigheden. Hij bemint haar zowel op de Calvarieberg als op de bruiloft van Kana. O wat is zulk een godvruchtige tot de H. Maagd, die zichzelf geenszins zoekt in de diensten die hij haar bewijst, aangenaam en kostbaar in de ogen van God en van Zijn heilige Moeder!

Uit: Verhandeling over de ware godsvrucht tot de Allerheiligste maagd en Het geheim van Maria door den gelukzaligen Lodewijk-Maria Grignon de Montfort van de derde orde van de H. Dominicus, Vierde Vlaamse uitgave, Drukkerij H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen, 1904

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: