Spring naar inhoud

Groetenis tot Maria

15 augustus is het Hoogfeest van Maria Ten Hemel-opneming. Vorig jaar haalden wij de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, die verhalen over deze wondere gebeurtenis. Wij willen u dit keer een mooi gebed meegeven, geschreven door de Belgische Pater Paulus Luyckx (+ 1896), die ook bekend was als de grote wonderdoener (vanwege de vele mirakelen die hij heeft verricht). Hij was monnik in de Sint-Petrus- en Paulusabdij van Dendermonde, en was een leeftijdsgenoot van het Heilig Paterke van Hasselt, maar is echter nooit zalig- of heiligverklaard. Hij werkte aan het herstel van de abdij van Affligem en stichtte de abdij van Steenbrugge.

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.
Ik groet U, Maria, Bruid van de H. Geest.
Ik groet U, Maria, Tempel van de Allerheiligste Drievuldigheid.
Ik groet U, Maria, witte Lelie der schoonblinkende Drievuldigheid.
Ik groet U, Maria, welriekende Roos van het Hemels Hof.
Ik groet U, Maria, vol aangenaamheid en ootmoedigheid, van wie de Koning van Hemel en Aarde heeft willen geboren en opgevoed worden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Maagden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Martelaren, wiens ziel met droefheid vervuld werd.
Ik groet U, Maria, Koningin en Meesteres, aan wie alle macht gegeven werd in de Hemel en op Aarde.
Ik groet U, Maria, Koningin van mijn hart, mijn verlangen, mijn leven en geheel mijn hoop.
Ik groet U, Maria, zeer minnelijke Moeder.
Ik groet U, Maria, zeer wonderlijke Moeder.
Ik groet U, Maria, Moeder der schone liefde.
Ik groet U, Maria, zonder vlek ontvangen.
Ik groet U, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.
Gezegend is uw bruidegom, de H. Jozef.
Gezegend is uw vader, de H. Joachim.
Gezegend is uw moeder, de H. Anna.
Gezegend is uw Engel Gabriël.
Gezegend is de Eeuwige Vader, die U uitverkoren heeft.
Gezegend is uw Zoon, die U bemind heeft.
Gezegend is de H. Geest, die U tot Zijn Bruid aangenomen heeft.
O allerheiligste Maagd en Moeder Gods, dat allen die U beminnen, U loven.
Geef ons allen uw moederlijke zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pater Paulus zei dat iemand die deze groetenis tot Maria bidt, overtuigd mag zijn dat de H. Maagd hem inderdaad haar zegen geeft.
Hij zei tot iemand: “Deze groetenis is zo schoon! Verzuimt nooit ze ’s morgens te bidden. Vanuit de hoge Hemel zal Maria u zegenen, en ge moet dan uw kruis maken. Ja, ja, ware het u gegeven zulks te zien! Ik weet zeker dat Maria u dan zegent.”
En hij voegde eraan toe: “Deze groetenis tot Maria is heel krachtig tot bekering van een zondaar.”

Imprim. 26-8-1978. O. Schelfhout. Vic. Gen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: