Spring naar inhoud

Christus Koning – een bezinning

“Mijn Koningschap is niet van deze wereld.” Joh. 18,36

Hoe verstaan we het woord ‘koning’?

Een bezoekje aan een zoekmachine op internet maakt me wijzer over wat ‘koning’-zijn betekent in de wereld van Christus. In de taal van Jezus, het Aramees, was de inhoud van ‘koning’, in het semitisch ‘melek’ of ‘malek’ zo veel als een ‘raadgever’. We vinden het woord terug in Bijbelse namen als ‘Melchisedek’, Malekieten of Abimelek om er enkele te citeren.

En inderdaad, een goeie raadgever is een garantie voor een goed leven. Een koning dient dus wijs te zijn met kennis van het goede, in onderscheid met het kwade. Hij moet een wegwijzer zijn voor zijn volk en hen leiden, niet enkel als een wereldse leider maar als een ‘geleider’, iemand die mensen geleid op veilige wegen naar groene weiden. Hier schuilen al enkele Bijbelse eigenschappen die aan Christus zijn gegeven. Vele eigenschappen van Gods Zoon maken het beeld van wie Christus is en dat vinden we het best in de Heilige Schrift of de Bijbel.

Belangrijk hierin is dat we een juist beeld vormen van wie de Heer is naar wie wij bij ons doopsel genoemd worden, christenen. Hebben wij wel het juiste beeld? Verdiepen wij ons genoeg in het lezen en mediteren van Gods Woord? Vinden wij Hem oprecht in de traditie van de Kerk en de overlevering? Of is Hij een vaag wassen beeld geworden van onze beperkte indruk van wie Hij is? Christus Jezus heeft een gans gamma aan eigenschappen en dat maakt het juist boeiend als we de HELE CHRISTUS willen zien. Beperkte beelden zijn een puzzelstukje van het geheel. Jezus is niet enkele een soort ‘bevrijder’ in wereldse zin. Hij is immers Verlosser uit zonden en niet uit humane onderdrukking. Dit betekent niet dat beide hun recht hebben. Zo is Jezus ook telkens barmhartig maar tegelijkertijd eisend en vaardig in recht! Hij heelt én straft. Hij is mild voor mensen maar tevens vaak hard. Hij verdiept ons menselijk handelen en blijft niet aan de oppervlakte steken van onze eigengereide wensen. Dus, als we de complete Zoon van God willen kennen verdiepen wij ons het best in de heilige geschriften.

Het eindeloze Koningschap van Jezus Christus CONTRA deze eindige wereld.

Jezus met doornenkroon, rietstok en geseltakken in plaats van wereldse kroon een kroon der schande, geen scepter van macht, maar een rietstok en een gesel als geschenk. Even nog een mantel, en zijn handen vast gebonden opdat hij verder niets zou kunnen verrichten. Was dit het antwoord van de mensheid vroeger en nu op zijn Godsliefde?

Bovenstaande foto zal ongetwijfeld velen die niets of weinig afweten van het geloof en Gods openbaring doen huiveren… Hoe kan dit nu een ‘koning’ zijn? Een gegeselde sukkel, iemand van weinig woorden met dan nog symbolen van vernedering: een geselbundel, een rietstok, een bebloede mantel, een vastgebonden misdadiger…

Geen wereldse grootheid om ‘fan’ van te zijn. Geen glitter, geen carrièreman, niets van rijkdom of superioriteit, geen paleis, noch tekenen van luxe of macht.

Toch wordt duidelijk in het Evangelie van vandaag wie Jezus is en dan nog wel in een paleis! Dat van de landvoogd Pontius Pilatus. Hij moest de schande voltrekken die anderen Hem wilden aan doen. Ze schoven de geseling en dood door naar een ander. Lafhartigheid en angst voor verlies van een eigen knusse levenswijze en weelde in doen en hebben, deed hem daar belanden. Als een misdadiger zou hij een schandelijke kruisdood sterven. Is dit dan een koning? Zo werd gespot, ook nu op onze dagen. Want Jezus lijden gaat ook nu nog steeds verder.

Boven aan het kruis stonden door de Romeinse landsheer het bord met de vermelding ‘de koning der Joden ‘ (INRI : Jezus van Nazaret, Koning der Joden). Het stond in 3 talen alsof iedereen het zeker zou weten: Gods Zoon kwam voor alle mensen, ook al werd het uitverkoren volk er in herinnerd. Volgden zij nog wel de belofte van God, hun ooit toegezegd, of werd de wereld hun rijk en de wereldse bezittingen, betrachtingen het enige wat hen beroerde…

Wereldoverstijgend!

Het feest van vandaag luidt ‘Christus Koning van het heelal’. Christus is zo veel meer dan onze beperkte wereld waarin we leven, nee het omvat de ganse schepping van God. Wat een onderscheid met wereldse macht en grootsheid. Een houding van nederigheid past als mens bij het horen van de uitspraak van Jezus aan Pilatus: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld“. Hoor je ergens hoongelach bij velen, toen en nu? “Hij is gek! Weg ermee…” zullen ze wel gescandeerd hebben.

Dit staat diametraal tegenover het alles willen bereiken in deze beperkte tijd die ons hier en nu is toegemeten. Wij kunnen “geen el toevoegen aan ons leven” en “ waartoe dient al dat zwoegen – morgen komt men uw leven opeisen”. Ook dat zijn Christus woorden.

Onze wereld lijkt een jacht naar steeds maar meer en meer. Het lijkt nooit genoeg meer. Ten koste van wat? Mensen zien het nut niet meer in van geloven, loochenen God omdat Hij slechts een obstakel vormt voor eigen carrière en macht. Mensen dreigen op zichzelf te leven en hebben anderen niet meer nodig, laat staan God! Enkel het huidige is belangrijk… zo redeneren velen. Ten koste van naastenliefde, gezinsliefde, wereldvrede, natuurrespect en zoveel meer. Kijk om je heen.

En ach, deze wereld gaat voorbij, en zeker bij ons sterven. En dat is voor iedereen eens een moment. Ook dat dreigen we weg te duwen en in te vullen als: ik heb het even goed gehad en de rest is voor later. Is er nog iets, zoveel te beter. Is er niets, we hebben het toch nu gehad. Egoïsme ten top. Dat is niet de goede raad die Christus ons bracht vanwege de Vader in de Hemel.

Alfa en Omega Ωωα

O ja, de Hemel. Dat woord doet velen huiveren die slechts leven voor wat enkel werelds is. Het woord wordt gemeden. Vandaag horen we dat Christus duidelijk gekomen is en de mens begeleid naar het ‘eeuwige leven’. Onze toekomst is ons Pasen bij de God van alle leven. Na drie dagen verrees Hij uit de schandelijke dood: het werd Pasen. Ook dat was heel rustig en zonder veel grootsheid. Een voorrecht van enkelen. Aan ons om te geloven dat we allen op weg zijn in dit leven naar eeuwig leven in de Hemel, in het Koninkrijk waarover Jezus sprak. Die eeuwige vreugde die we nog niet kunnen inschatten hoe groot dit geschenk is. Ons leven nu is een op weg gaan om wat God van ons verlangt te doen en te beleven. Christen zijn mensen dei leven in het nu maar met het innerlijk ook naar de heerlijkheid voor eeuwig. Zo sprak Jezus ook: “ik ben de alfa en de omega”, het begin en einde. God gaat op weg als een raadgever van alle goeds van in den beginne tot op het einde van alles. En Christus komt ons zelf terug begeleiden aan het einde der tijden.

Alfa en Omega, begin en einde in Griekse letters. Op een oude grafsteen in Rome vinden we het Christusmonogram (PX of Chi – Rho ) met alfa en omega. Christus Koning is dan ook een feest voor de Chirojeugd.

Christus, een Koning van eeuwigheid. Zo omvatten wij Hem aan het einde van het kerkelijke jaar. Kan het beter. Een gans jaar zijn we op verkenning geweest in Woord en Liturgie. Christus is onze raadgever in de schriften die telkens opnieuw tot leven komen in ons handelen. Misschien is dat bij ons nog verre van af. Geen vrees: we krijgen een nieuw kerkelijk jaar om met Hem op weg te gaan. De Advent nodigt ons vanaf volgende week uit om opnieuw waakzaam te zijn en de goede weg te volgen naar de bekroning aan het einde, het eeuwige nieuwe begin.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: