Spring naar inhoud

O.L.Vrouw aan Gisella Cardia: ‘Jullie weten niet wat eraan zit te komen’

Ik volg al een tijdje een Italiaanse zienster uit Trivignano Romano, Italië, – Gisella Cardia’ genaamd – die sinds een aantal jaren regelmatig boodschappen ontvangt. In de tijd dat ik haar volg heb ik nog niks raars gevonden in haar boodschappen, en al zeker niet iets dat in strijd is met de Leer van de Kerk of andere profetieën die we kennen. Ik wil hier enkele boodschappen meegeven. In mijn gevoel zijn ze authentiek. Niemand is verplicht erin te geloven, maar een gewaarschuwd mens is er twee waard. Diegenen die zeggen: “zo spreekt Maria toch niet”, wil ik herinneren aan wat ze kwam zeggen in Fatima: ze kwam er wereldoorlog 2 aankondigen als straf en nog vele andere calamiteiten indien er geen bekering zou komen (ik ben nog bezig aan de film, ze komt er zeker!).

Onze Lieve Vrouw, 19 maart:

Mijn kinderen, dank u voor het beantwoorden van mijn oproep in uw hart en voor het buigen van uw knieën in gebed. Mijn lieve kinderen, wees altijd voorbereid op wat er plotseling zal gebeuren. Europa zal worden binnengevallen: bid voor het Westen, bid voor de paus, want dit is het uur van zijn grote pijn en bezorgdheid. Mijn kinderen, onthoud dat gebed het enige medicijn is voor je ziel en voor je lichaam; open je hart voor Genade, want alleen zo zul je vrede in je hart kunnen hebben, ondanks de donkere tijden. Lieve kinderen, wees niet bang, maar pak mijn handen en ik zal jullie naar mijn Zoon Jezus brengen. Mijn kinderen, de vervolging zal groot zijn, wees daarom altijd in geloof, zelfs als alles verloren lijkt. Vertrouw op God: Hij zal elke dag tot het einde dicht bij je zijn. Nu zegen ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

19 april:

Mijn dochter, ik dank je dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep en dat je je knieën hebt gebogen in gebed. Dochter, de opstanding van mijn Jezus moet de opstanding van jullie allemaal zijn. Verander je leven, zoek de dingen van de Hemel, wees gereed, want mijn trouwste kinderen zullen veel geschenken ontvangen. Ik zie de wedergeboorte van sommigen van jullie, en dit troost me. Mijn Zoon zal door iedereen gezien worden, gelovigen en niet-gelovigen: degenen die geloven zullen grote beloningen hebben. Mijn dochter, de goddelozen zijn nu klaar: ze wachten op een bevel. Rome zal worden getroffen, mijn gelovigen zullen worden vervolgd, maar ik zeg je: wees niet bang, de duivel heeft een precies doel om alles te vernietigen dat het huis van God vertegenwoordigt, maar de Hel zal niet zegevieren. Ga door in volhardend gebed! Kinderen, jullie gebeden met het hart zijn aangekomen en veel zal worden verzacht, maar wat geschreven is, zal gebeuren. Vergeet de profetieën niet: de pest en oorlog zullen Europa bereiken. De aarde is klaar voor de grote aardbeving, maar onthoud dat ik van je hou en je samen met mijn engelen zal beschermen. Nu verlaat ik u met mijn moederlijke zegen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

23 april:

Lieve kinderen, bedankt dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep in jullie hart. Mijn kinderen, hoeveel liefde voel ik voor jullie! Geliefde kinderen, morgen is de dag van de Goddelijke Barmhartigheid. Spoedig zul je Jezus met Zijn stralen de wereld zien verlichten; verwelkom Hem in al Zijn genade en kniel neer. Kinderen, ik, jullie Moeder, vraag maar één ding: bekeer je, roep het uit tot de wereld voordat het te laat is. Mijn kinderen, maak de profetieën niet belachelijk door ze te verwerpen, maar accepteer ze. Ze zullen dienen om u te waarschuwen voor wat er kan gebeuren, waarvoor ik u vraag om hard te bidden. Mijn kinderen, God zal deze aarde zuiveren van vijanden en onreinheid, en Hij zal al de beste vruchten verzamelen en degenen beschermen die grote liefde voor Hem voelen. Nu verlaat ik u met mijn moederlijke zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

13 mei:

Mijn kinderen, dank u dat u hier in gebed bent. Geliefde kinderen, ook vandaag dank ik jullie voor het beantwoorden van mijn oproep. Mijn hart is bedroefd over alles wat er zal gebeuren. Ik zie veel gesloten harten, veel van mijn kinderen die verloren gaan en niet luisteren naar mijn liefdevolle oproep. Mijn kinderen, ik vraag jullie om moedige getuigen te zijn; er is geen tijd meer – luister naar de woorden van je moeder, zorg voor water, voedsel en medicijnen, alles zal uitgeput raken. Kinderen, help me alsjeblieft. Nu zegen ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

28 mei:

Geliefde kinderen, bedankt dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep in jullie hart. Mijn kinderen, alleen intens en onophoudelijk gebed zal mijn gezegende en pijnlijke hart en dat van mijn Zoon troosten. Bid, mijn kinderen, want jullie weten niet wat er gaat komen: de donkere ‘nacht’ is heel dichtbij – steek gezegende kaarsen aan in jullie huizen. Mijn kinderen, de engelen vechten met zwaarden, maar jullie, met de Heilige Rozenkrans in je handen, zouden dit gebed moeten voortzetten dat mij zo dierbaar is. Mijn kinderen, open jullie harten zodat vreugde en hoop kunnen binnenkomen, want Ik kom om jullie voor te bereiden; wees niet bang voor wat je zult zien, want Mijn gezegende Mantel is op je. Hef uw armen op en prijs de Heer. Geliefde kinderen, denk altijd aan mijn oneindige Moederlijke liefde voor jullie. Nu zegen ik u in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Jezus, 11 juni:

mijn kinderen, ik ben zo moe, zo erg moe. . . te veel boosaardigheid. Dit is de tijd van de Antichrist; hij zal je altijd prikkelen. Mijn kinderen, wees geen huichelaars: houd van mij, houd waarlijk van jezelf en vergeef. De donkere nacht komt eraan. Degenen die bij mij zullen zijn, zullen dat voor altijd zijn. Ik zet u op uw plaatsen, en mijn afrekening begint nu; je bent nog niet klaar, maar tenzij je alles van de wereld verlaat, zul je Mijn Koninkrijk nooit kunnen binnengaan.

Bid, kinderen, bid veel. Mijn verraders in Mijn Kerk blijven Mij kwellen, ze blijven Mij kwaad doen. Ze vechten om de macht, ze hebben niet begrepen dat ik de enige ben die over elke actie kan beslissen. Ach, wat spelen ze met deze vrije keuze!

O Mijn dochter, je moet vasthoudender zijn: wees standvastiger, leg hun uit dat de tijden voorbij zijn, maar treur niet, want ik ben bij je. Ze geloven Mijn profetieën en die van Mijn Moeder niet; ze geloven niet, maar wat zullen ze doen als de donkere nacht komt en alles is vervuld? Wie gaan ze om hulp vragen?

Velen zullen zich bekeren, maar velen zullen sterven: ze zullen bang zijn, ze hebben niet begrepen dat ik je alles ben, je God. Ik ben hier en ik kijk naar je, luister naar je en onderzoek je hart. Mijn kinderen, wees als broers en zussen. Wees verenigd, geef troost aan mensen in nood, troost elkaar, houd elkaar als één familie in Mijn naam. Maar jullie moeten samen staan – binnenkort zal het ergste komen. Maar begrijp je niet dat zonder Mij alles verloren zal zijn?

Ik zegen jou. Denk, reflecteer en mediteer op mijn woorden! Ik zegen jullie, kinderen. Wees krijgers, wees nooit neerslachtig. Mijn Heilige Geest zal ieder van jullie binnenkomen zodat jullie sterker zouden zijn – om jullie kracht en vrede te geven. Ik hou van jullie allemaal, stuk voor stuk.

Ik zegen je altijd, in de Naam van de Vader, in Mijn Allerheiligste Naam en die van de Heilige Geest. Mijn kinderen, ik geef jullie een buitengewone liefkozing. Een voor één zul je de adem van de Geest voelen en begrijpen dat Ik hier ben.

Blijven we bidden en ons voorbereiden.

Naar: Countdown to the kingdom

2 Comments »

  1. Eerst zal de Weerhouder(2 Thess. 2:6-8) net als Henoch, Elia en de Moeder Gods destijds tezamen met Gods Gemeente in een oogwenk worden opgenomen en een verheerlijkt lichaam krijgen. Pas daarna kan de antichrist zich openlijk manifesteren. Alleen God De Vader en de Weerhouder weten wanneer dat moment is.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: