Lezingen over schepping/evolutie


Ik ben bereid om ook elders lezingen of voordrachten te geven indien men mij daartoe vraagt.

U kunt mij steeds contacteren via “contact” op deze website.