Mijn bekeringsverhaal

Bekeringsverhaal van Michaël Dekee:

Ik ben thuis christelijk (katholiek) opgevoed, maar gaandeweg, door de zorgen en de verleidingen van deze wereld was mijn geloof verwaterd en leidde ik een zondig leven. Ik ging nog wel uit gewoonte naar de kerk, maar ik bad bijna niet meer, en God en mijn geloof stond zeker niet op de eerste plaats. Ik besteedde de meeste tijd aan mijn schedel- en skelettenverzameling. Daarbij was ik ook nog verslaafd aan het soort zonde die veel jongens begaan: de onkuisheid. Ik ga er geen tekening bij maken, maar ik was wellicht de grootste zondaar in huis. In 2007 had ik een eerste bekering. Ik was mij vragen aan het stellen en was wat aan het surfen op het internet. Ik las toen op een christelijke website dat kijken naar porno en masturbatie verkeerd is, tegen God en dus zonde. Ik barstte in tranen uit en ik keek vol berouw naar het Jezusbeeld op de kast. Hierdoor nam ik afstand van de porno en nam mij voor van zuiver te leven, maar wegens gebrek aan gebed herviel ik na een tijdje weer, maar zonder nog naar porno te kijken.

Ik was in 2009 mijn studies biologie begonnen aan de unief en ik weet nog goed wat de prof celbiologie zei in de eerste les: “hier zul je zien waarom God niet bestaat.” Dat begon al goed. Ik maakte ook wat vrienden, waarvan er één zelfs een hardcore atheïst was die fervent aanhanger was van Richard Dawkins. Echter, ik heb nooit mijn geloof verloren dat ik zei: “ja nu geloof ik niet meer, God bestaat niet”. Ik hield het voor mezelf en kwam er niet voor uit, maar mijn geloof, of wat er van overbleef, was redelijk uitgedoofd. Ik was het grootste deel van mijn tijd bezig als “taxidermist” – prepareren en verzamelen van schedels en skeletten – en mijn leven stond eigenlijk helemaal in het teken daarvan. Het wás mijn leven. Ik had zelfs een eigen “museum” op de zolder.

Maar dan in het voorjaar van 2011 gebeurde er iets. Ik kreeg een bijzondere droom. En deze ging als volgt: Ik stond samen met mijn moeder in een kamer met een groot venster. Het was heel donker buiten en het donderde en het bliksemde. We stonden naar buiten te kijken en mijn moeder was vol verwachting. Dan daalde er een wolk neer uit de hemel met daarin Jezus Christus. Ik kon hem eigenlijk niet zien, maar ik wist dat Hij het was. Dit was de wederkomst van Jezus (zoals dat ook in de Bijbel geschreven staat). Ik keerde me weg van het raam en ik zei bij mezelf: “nee, ik ben hier niet klaar voor, ik heb me niet voorbereid!” En dan werd ik wakker.

jesusreturns2

Kort na die droom ben ik stilletjes aan weer beginnen bidden. Ik ruimde de bovenkant van een kast af en zette daar nu zichtbaar mijn Mariabeeldje en het beeldje van de H. Aartsengel Michaël, die al jaren weggestopt zaten. Ik zette er ook mijn doopkaars, die ik dan af en toe eens aanstak. Toen moest ik tot de constatering komen dat ik zelfs het kort gebedje tot de H. Aartsengel Michaël gewoonweg vergeten was. Ik moest het allemaal opnieuw leren.

Ik ben dan in de Goede Week, vlak voor Pasen, voor het eerst in jaren naar de biecht geweest. Het was nog geen biecht zoals het moest, maar ik was dankbaar dat ik kon biechten, het was een opluchting.

Maar dan begon de kruisweg. Satan, de vader van alle kwaad en zonde, was er niet mee opgezet dat ik mij aan het bekeren was. Dus begon hij mij op allerhande manieren te kwellen. Het waren voornamelijk geestelijke kwellingen waarbij hij heel plots en op de meest onverwachte momenten slechte gedachten inwerpt, vaak godslasterlijk. Dan verwierp ik die onmiddellijk met “Ga weg Satan!”. Ze waren op een moment zo vreselijk dat ik in doodsangsten op mijn blote knieën een rozenkrans bad in mijn kamer. Ja, een rozenkrans. Ik wist dat het gebed het enige wapen was, en dus haalde ik mijn rozenkrans boven (die ook jarenlang weggestopt had gelegen in een schuif) en het boekje om het te leren. En zo begon ik af en toe eens de rozenkrans te bidden.
In het najaar van 2011, toen ik naar de kerk ging en passeerde bij het beeld van O.L.V., vroeg ik haar of ze er mij wilde aan herinneren dat ik ’s avonds weer een rozenkrans zou bidden. Zo bad ik iedere week, de zaterdagavond, een rozenkrans. Dan begon ik hem ook de woensdag te bidden, en op een gegeven moment ook de donderdag. En toen zei ik bij mezelf: ik ben nu goed bezig om hem elke dag te bidden. En zo ging het ook: ik begon hem elke dag te bidden, en ik vond er mijn vreugde in.

Maar de duivel was er ook nog. De dag nadat ik elke dag mijn rozenkras begon te bidden, kwam ik ’s morgens beneden en ik zag dat de houtkachel achteruit geschoven stond, de buis helemaal in het gat van de schouw en de krassen op de arduinen plaat duidelijk zichtbaar. De dag ervoor stond hij nog normaal. Maar niemand had die kachel aangeraakt! Toen begon het te dagen: ik wist wie hierachter zat en waarom! Dat gebeurde in december 2011. Ik was hier erg van geschrokken en dit heeft een grote indruk op mij nagelaten, maar zo wist ik ook dat ik goed bezig was.
Intussen begonnen ook de bijzondere dromen toe te nemen. Nog in diezelfde maand droomde ik dat ik in een grasveld stond en plots verscheen Maria in het gras, aan de overzijde van een kleine gracht. Ze was in een mooi wit kleed en hield haar handen tegen elkaar. Ik viel onmiddellijk op mijn knieën met mijn rozenkrans in mijn hand.

Tegen het eind van de maand december bad ik tijdens mijn rozenkrans vurig om de Heilige Geest. Ik vroeg dat God ook over mij zijn Heilige Geest zou uitstorten. Want Jezus zei: (Lucas 11:13): Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’

Die dag zal ik nooit vergeten. Het was de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012. Ik sliep en ik droomde dat ik de Heilige Geest afsmeekte bij God. Ik herhaalde dat meerdere malen. Dan lag ik neer en ik voelde hoe Hij Zijn Geest uitstortte over mij. Heel mijn lichaam begon te tintelen en ik werd overweldigd met een gelukzalig Hemels gevoel. Ik werd tegelijk langzaam wakker. Ik heb daar een hele tijd liggen wenen en God danken, en ervan genieten. Het is onbeschrijfelijk. Het was zalig. Ik voelde mij doordrongen van Zijn liefde… woorden schieten eigenlijk te kort.

Vanaf die dag veranderde mijn leven nog meer. Ik had dus op de zolder een grote collectie van schedels, skeletten, opgezette dieren, schelpen, koralen enz… Plotsklaps was mijn gehechtheid aan die dingen verdwenen en kreeg ik veel zin om dat allemaal te verkopen. En ik heb het op enkele maanden tijd allemaal de deur uit gedaan. Van een paar stukken wilde ik nog geen afscheid nemen, en ik had die in een doos gestopt, maar toen hoorde ik plots een innerlijke stem die mij vragend beval: “wil je dat ook nog wegdoen!?”. Ik kon niet anders, en heb ze symbolisch in zee gegooid.

Mijn gebedsleven en mijn liefde voor Jezus groeide. Ik ben dan weer naar de biecht geweest in de Goede Week. Ik kreeg (en krijg nog altijd) af en toe bijzondere dromen, welke ik nu niet allemaal ga vertellen, maar ik schrijf ze op in een boek.

ourladyIn mei 2012 was er dit voorval: het was ’s avonds laat en ik was nog een rozenhoedje beginnen bidden, maar ik was al redelijk moe en ik dreigde in slaap te vallen. Toen besloot ik om eerst wat te slapen en later in de nacht weer verder te bidden. Ik vroeg: “Maria, wil je mij dan alstublieft wakker maken, zodat ik verder mijn rozenkrans kan bidden?” En effectief, terwijl ik sliep verscheen ze mij in een droom en ze zei met haar hemelse stem: “Michaël, het is nu tijd om verder je rozenkrans te bidden,” en toen werd ik wakker, en heb ik hem met tranen in mijn ogen verder gebeden.

Een ander voorval: in het najaar van 2012 droomde ik, toen ik na de herexamens besloot om mijn studies nog verder te zetten, tot twee maal toe dat ik moest stoppen met mijn studies. (Ik had het vak Evolution en Algologie ‘meegenomen’, omdat ik er niet niet door was geraakt, net vanwege mijn groeiend geloof dat botste met “evolutie”: zie ook mijn boek: De evolutietheorie ontkracht). Ik droomde dat ik examen ‘evolution’ had en ik bakte er niks van, ik kon amper iets invullen en ik was dus weeral gebuisd voor dat vak. Dan stond ik plots bij een pastoor die ik ken. Hij had een Bijbel in de hand en hij zei: “God heeft de wereld geschapen, Hij heeft de mens geschapen en de dieren. Alles staat in de Bijbel, wat moet een mens nog meer weten?” Dan, korte tijd daarna droomde ik weer dat ik examen ‘evolution’ had. Weer kon ik er niks van, ik probeerde nog de vragen in te vullen, maar het ging niet. Dan moesten we naar voren gaan. Er lag daar een hoop boeken waar we één moesten uitkiezen om dan bij de prof te verwerpen. Het waren boeken over God.

Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om ermee te stoppen. Ik heb mijn extra jaar nog uitgedaan, maar niet meer naar de examens gegaan. Zo had ik een soort sabbatjaar waarin ik veel tijd had voor het uitbouwen van een apostolaat.

Dit gaf er de aanleiding toe dat ik mijn talenten ging gebruiken voor God die ik vroeger voor mijn eigen belang gebruikte: het graag maken van filmpjes en dergelijke. Ik was daar eigenlijk verzot op, en ik maakte in het verleden zeer regelmatig documentaires en filmpjes over mijn skelettenverzameling. Die tijd was voorbij, en die filmpjes zijn al allemaal in de vuilbak verdwenen.
Begin 2013 maakte ik ook mijn eerste website over het geloof op everyonweb.com (bestaat nu niet meer). Het duurde natuurlijk even voordat die goed vorm kreeg. Ik besteedde veel tijd aan opzoekingswerk en zelfstudie. Gelukkig was ik al die tijd thuis en had ik tijd zat om er mee bezig te zijn. In de loop der tijd heb ik nog een aantal sites opgestart, en dit alles samen vormt mijn apostolaat. Ik laat ook regelmatig folders, flyers en boekjes drukken en heb nu een eigen apostolaat.

Mijn geloofsleven en mijn liefde voor Jezus is steeds gegroeid, en ik heb een aantal mystieke ervaringen en heel bijzondere dromen (ik kan wel het onderscheid maken tussen één die van God komt, en een gewone ‘droom’) die mijn band tussen God en mijzelf ongelofelijk sterk hebben gemaakt. Ik hou echt enorm van Hem.

Ik heb dan een cursus fietshersteller gevolgd en sinds oktober 2014 ben ik door de overheid erkend fietshersteller. Ik ben korte tijd aan de slag geweest in deze sector, maar Jezus had andere plannen met mij. Een goede kennis stelde voor om bij hem te komen werken in zijn “bedrijf” en apostolaatswerk te doen van thuis uit! Als het ware een droom die uitkwam.

En in mei 2017 ben ik getrouwd. Mijn vrouw steunt en helpt mij in mijn apostolaat. Een echt Godsgeschenk!

Ik werk niet voor mezelf, ik doe alles voor de Heer. Als men iemand wil bedanken, dank God. Hem alleen komt alle lof en eer toe. Het is allemaal dankzij Zijn genade. Ik wil zeggen zoals Jezus dat vraagt: “Wij zijn maar slaven; we hebben gedaan wat we moesten doen.” (Lucas, 17:10).

Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid!

Michaël