Spring naar inhoud

Uit de boodschappen van San Damiano

vierge

Op 29 september 1961, op het feest van aartsengel Michaël in een klein dorp in het noorden van Italië, San Damiano, lag een nederige boerin en huismoeder op sterven. Ze heette Rosa Quattrini en ze werd plotseling bij haar thuis genezen door een jonge Vrouw die haar bezocht, en na haar genezing plots verdween.

In mei 1962 maakt de jonge Vrouw zich aan Rosa bekend als « Moeder van de vertroosting en van de zwaar beproefden » toen Rosa op weg was naar naar Pater Pio in San Giovanni Rotondo.

Op 16 oktober 1964 verschijnt de Heilige Maagd voor de eerste keer aan Rosa in haar tuin boven de perenboom en ze geeft haar de EERSTE BOODSCHAP die zij aan de hele wereld moet bekendmaken:

“Mijn kleine meisje, ik kom van zeer ver. Vertel tegen iedereen dat men moet bidden, dat Jezus Zijn kruis niet meer kan dragen. Ik wil dat iedereen gered wordt, de goeden en de slechten. Ik ben de Moeder van de Liefde, de Moeder van iedereen, jullie zijn allemaal mijn kinderen, daarom wil ik dat jullie allemaal gered worden! Daarom ben ik gekomen, om iedereen ertoe te brengen te bidden. Omdat de kastijdingen nabij zijn. Ik zal iedere vrijdag terugkomen, en ik zal je boodschappen geven, die je aan iedereen bekend moet maken.”

Vanaf die dag begint de belangrijke missie van Mamma Rosa. De Heilige Maagd blijft verschijnen en haar vele boodschappen geven die voor de hele wereld bestemd zijn, tot haar dood in 1981.

thY39Z8EGL

Zij komt om de gesel Gods te verminderen

Maria waarschuwt meerdere malen voor Gods toorn.

“Ontwaak! De tijd is gekomen om te handelen. De Godsgerichten staan voor de deur.” (29-10-1966)

“Bidt de eeuwige Vader om clementie en erbarmen, opdat Hij deze zware gesel milder make. De eeuwige Vader is het moe, zo moe, mijn zonen, en wil niet langer wachten.” (11-11-1966)

“Mijn kinderen, bereidt u voor, bereidt u voor door een goede biecht en een vrome Communie. Weest bereid, want deze ogenblikken zijn vol verschrikking en verdriet.” (30-6-1967)

“Deze tijden van de Goddelijke toorn zullen des te erger zijn naarmate de middelen ten heil zich ver van ons bevinden… Wanneer wij ons heden niet bekeren in de tijd van Gods genade en rust, hoe zullen we het dan doen wanneer Gods toorn over ons losbarst? Dan zullen we voor Gods gericht staan. Wat hebben wij met de genaden gedaan, die we thans hebben ontvangen, die een moeder ons schonk, die met de tranen in haar ogen ons tot boete riep? Blijf sterk in het geloof, ontvangt Jezus vaak in het Sacrament des Altaars. Bereidt u voor, vervuld van geloof en liefde, zodat, wanneer het uur der verschrikking en der beproeving slaat, gij de kracht en de moed zult hebben om stand te houden.” (30-12-1966)

Toevlucht bij Maria zoeken

Maria smeekt dat men de rozenkrans bidt en zich aan haar vastklampt:

“Klampt u aan mij vast, mijn kinderen, in een groot geloof en met een grote liefde in het hart.” (2-7-1967)

“Klampt u met een sterk geloof aan mij vast. Door het geloof zult u alles oplossen. Ik ben de Moeder der liefde, de Moeder der goedheid, vol van troost. Ik wil zo innig dat allen gered worden, allen, de goeden en de slechten. Ik wil u allen onder mijn mantel nemen en u heel dicht tegen mij aandrukken.” (30-6-1967)

“Wees sterk, laat u niet door de bekoringen overweldigen, want de duivel wil alle zielen tot zich trekken en onheil in de wereld aanrichten. Klampt u aan mij vast, mijn kinderen, aan mij, uw hemelse Moeder, die uur na uur over u waakt.” (29-6-1967)

De Eucharistie

De Moeder Gods vermaant en herinnert de mensen met kracht aan de waarheid van het Sacrament van de Eucharistie. Deze vermaning omvat drie aspecten: de waardige ontvangst van de Eucharistie, de waarde en noodzakelijkheid van het vieren van het Misoffer en de aanbidding van het allerheiligste Lichaam van Christus buiten de H. Mis.

Over de H. Communie zegt zij het volgende:

“Ontvangt Jezus vaak en bereid uw zielen voor. Zij moeten rein zijn en wit als sneeuw.” (4-3-1966)

“Jezus wacht vol liefde in het allerheiligste Sacrament des altaars. Jezus wil uw zielen ontvlammen… wil in uw harten zijn… wil u genaden brengen. Jezus geeft zulk een helder, zulk een groot licht. Hij geeft u zo’n groot licht om alle zielen te doen ontwaken.” (15-121967)

“Thans mijn lieve kinderen, zal ik u verklaren, hoe u zich op het ontvangen van Jezus moet voorbereiden. Voor u tot de tafel des Heren nadert, moet u uw hart toebereiden. Roept alle heiligen en engelen en uw hemelse Moeder aan, opdat zij u allen aan de Communietafel begeleiden. Zo zult u met grote liefde en vreugde Jezus ontvangen. Nadat Jezus ontvangen hebt, moet u niet meteen weggaan. Men mag niet weggaan zonder dat Jezus het hart is binnengegaan, want anders beledigt men Hem. Hij schenkt u dan zoveel genaden, zegen en kracht. Dan pas mag men van de Communiebank opstaan. Verder moet men de engelen en de heiligen te hulp roepen, opdat ook zij tezamen met ons de lieve Jezus voor de vele genaden bedanken, die Hij ons schenkt. Jezus is de Koning der koningen, Hij kan alles aan u geven. Hij schenkt u allen Zijn genaden, maar men moet Hem met een grote liefde ontvangen, met een diep berouw over de zonden, dan zal Jezus uw hart met liefde voor Hem vervullen, uw hart gevoelig maken, u met genaden overstromen en al uw moeilijkheden verlichten.” (11-8-1967)

Uit: De H. Maagd in San Damiano, uitgeverij Sainte Anne, Marquain, 1979

2 Comments »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: