Spring naar inhoud

Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria

12426488_s

Wie het best weet zwijgen, zal er het best door worden onderwezen.

Jezus tot Margareta-Maria Alacoque: “Heb aldus inwendig het stilzwijgen lief, spreek weinig tot de schepselen, veel tot God, door uw werken, door te lijden en te handelen uit liefde voor Hem. Bewaar al uw in- en uitwendige zintuigen in het Heilig Hart van onze Zaligmaker door hun een diep stilzwijgen op te leggen: een inwendig stilzwijgen, door de verwerping van alle nutteloze gedachten en overwegingen van de eigenliefde, opdat gij bereid moogt zijn de stem van de Bruidegom te horen, stilzwijgen over wal wat u kan prijzen of verontschuldigen; stilzwijgen in uwe kleine luimen, wanneer de onverstorven natuur u aanlokt, uw genoegen te tonen in vreugdige omstandigheden en uw ontevredenheid in droevige; en dit stilzwijgen zal strekken om dat van Jezus te eren, die eenzaam verblijft in het Heilig Sacrament. Door dit middel zult gij leren omgaan met zijn Heilig Hart en het in stilzwijgen leren beminnen.”

De liefderijkste zal er het meest worden door bemind

Jezus: “Gij moet zachtmoedig worden en met geduld het humeur en de kleine onaangenaamheden en wispelturigheden van de naaste verdragen, zonder boos te worden over de geringe tegenspraak die gij van hem ondervindt; gij met hem integendeel van ganser harte alle diensten bewijzen, die in uw vermogen zijn; want dit is het ware middel om de genegenheid van het Heilig Hart te winnen. ”

Het kindje Jezus verschijnt aan de Heilige om haar tot voorbeeld te dienen

De Heilige verhaalt ons, als volgt, een verschijning der heilige Maagd, waarmee zij in één van haar retraites werd begunstigd: “Mijn heilige Bevrijdster, vereerde mij met een bezoek, waarbij zij haar Goddelijke Zoon in haar armen droeg; zij legde Hem in de mijne en zei: ‘Ziedaar diegene die u komt leren wat gij moet doen.’ Toen voelde ik mij doordrongen van overgrote vreugde en gedreven door een vurig verlangen om Hem te liefkozen; dit liet Hij mij doen zoveel ik wilde, en toen ik van vermoeidheid niet langer kon zei Hij mij: ‘Zijt gij nu tevreden? Dat dit u mag dienen voor altijd, want ik wil dat gij onderworpen zijt aan Mijn macht, gelijk gij gezien hebt dat Ik het was aan de uwe. Hetzij Ik u liefkoos of u kwellingen overzend, moet gij geen andere gevoelens hebben, dan dewelke Ik u zal ingeven.”

Verzuchting tot het Hart van Jezus

“O Jezus, mijn enige liefde, neem, ik bezweer het U, al mijn gedachten in beslag, en onttrek mijn hart aan al wat beneden de hemel is, door de kracht van Uw liefde, die vlammender is dan vuur en zoeter dan honing. Maak dat ik sterf uit liefde tot uw liefde. O, mijn Meester, wond zo dit hart dat aan u toebehoort, en doorboor het zo van alle zijden, dat het niets meer kan bevatten, wat aards en menselijk is. O Hart van Jezus, ik kwijn weg van verlangen om met U verenigd te zijn, om U te bezitten en mij in U te verliezen, om niet meer te leven dan in U, die mijn woonplaats zijt voor altijd. In U o allerbeminnelijkst Hart, wil ik beminnen, arbeiden en lijden. Verteer dus in mij alles wat het mijne is, stel er voor in de plaats wat het Uwe is, en vervorm mij in U. O allervrijgevigste Hart, o allerheiligste Hart, waarvan de eeuwige genieting zonder walg zal zijn, maar zeer verblijdend en het loon van alle gelukzaligen, o wat zijt Gij begerenswaardig, wat zijt Gij beminnelijk!”

Uit: De heilige Margareta Maria en het Heilig Hart van Jezus, oefeningen voor de Junimaand, uit de geschriften der H. Margareta Maria; de Vlaamse boekenhalle, Leuven, 1920.

1 reactie »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: