Spring naar inhoud

De helderziendheid van de H. Pater Pio

padrepio

Voorvallen tijdens de biecht

De moordenaar

Treffend is volgende gebeurtenis: een moordenaar, aan wie zijn geweten geen rust liet, ging op zekere dag bij pater Pio biechten en hoopte door zijn absolutie de zielerust terug te vinden. Hij beleed verscheidene misstappen in zijn leven, maar vond toch niet de moed, niettegenstaande alle goede wil, de verschrikkelijke misdaad, de moord, te biechten. Na deze onvolledige bekentenis zweeg hij, en ook pater Pio zei niets. Beiden kenden de zware schuld. Na enige tijd verliet pater Pio de biechtstoel, nam de penitent bij de arm en leidde hem langs de naast de biechtstoel in banken zittende mannen. Plotseling slaakte de man een doordringende kreet en viel bewusteloos neer. Toen hij kort daarna weer bij kwam, nam de pater hem weer mee naar de biechtstoel. Na enige tijd kreeg de man de absolutie en verliet hij met opgeklaard gezicht de biechtstoel. Later deelde hij enige mensen mee dat de pater voor hem de genade had afgesmeekt de vermoorde op de bank in een schijngestalte te zien zitten, zoals de arme zielen en de heiligen verschijnen. Hierdoor was het verschrikkelijke van zijn daad hem zo duidelijk geworden, dat hij de moed vond de zware schuld te biechten.

Een meisje dat in het klooster wilde gaan

Uit het volgende geval kunnen we zien hoe nietig de plannen van de mensen zijn en hoe de Goddelijke Voorzienigheid door de voorspellende pater naar het doel leidt. In februari 1956 kwam een meisje in de biechtstoel en na de biecht vroeg zij de pater haar behulpzaam te zijn om in het klooster te gaan. Maar hoe verwonderd was zij toen de pater toonde nauwkeurig op de hoogte te zijn van de omstandigheden, die zij niet van te voren had gezegd. “Ga eerst naar de mensen terug waar je in dienst bent! Die gaan met vakantie naar zee, ga met ze mee en kom daarna bij me terug, we kunnen dan verder over je kloosterplannen praten!” Bij deze woorden sloot pater Pio het luikje. Gelukkig en verrast over de woorden van pater Pio, die haar zulke prettige dingen in het vooruitzicht had gesteld, vertelde het meisje dit alles aan haar vrienden en bekenden. Zoals de pater het haar had bevolen keerde zij in haar betrekking terug. Enige maanden later kwam ze weer bij pater Pio, en na 28 eindeloze dagen te hebben gewacht, kon zij weer bij pater Pio biechten. Na de biecht zei ze met kloppend hart: “Pater, pater, ik wil niet meer in het klooster. Weet u, ik heb tijdens de vakantie aan zee een jongen leren kennen en wij willen trouwen.” “Zie je wel”, zei de pater glimlachend, “ik heb je wel gezegd, ga eerst met vakantie naar zee en dan spreken we later wel over je kloosterplannen.” Zo gebeurde wat de pater reeds van te voren had gezien, de aspirant-kloosterzuster werd een goede huisvrouw.

De man die zijn vrouw wilde vermoorden

God ziet alles en Hij zal onze daden beoordelen. Het volgende verhaal toont duidelijk aan dat God onze intiemste gedachten kent. In 1920 meldde een man zich aan in het klooster van de Kapucijnen. Zonder spijt in zijn hart dacht hij er aan zijn vrouw te vermoorden om met een andere te kunnen trouwen. Het lag dus uitsluitend in zijn bedoeling om zijn bezoek als alibi te gebruiken. Daar hij wist dat zijn vrouw een monnik kende in een nabijgelegen dorp van de Gargano, waar hij, noch zij gekend waren, kon hij er gemakkelijk zijn misdaad voorbereiden. Enige tijd later kon hij er zijn vrouw van overtuigen om die reis te doen. Na rijp beraad stelde hij zijn vrouw voor een bezoek te brengen aan die pater waarover iedereen sprak. De vrouw reserveerde een plaats voor een retraite en de man begaf zich alleen naar het klooster om een biechtgelegenheid te reserveren. Terwijl zijn vrouw op de biechtafspraak zou zijn, zou hij zich in het dorp laten zien met de bedoeling te zorgen voor een alibi. Hij bezocht een bistro en benaderde er enkele habitués. Hij zou hen dan een pint betalen, met hen een klapje doen en daarna vertrekken om zijn vrouw te vermoorden nadat zij het bezoek bij de pater had afgelegd. In volle natuur, in de avondschemering, zou niemand iets merken, ook geen lijk vinden. Daarna zou hij zijn kameraden in het bistro opnieuw opzoeken en vertrekken zoals hij gekomen was. Een perfect plan, met uitzondering van een klein detail: terwijl hij zijn misdaad voorbereidde, las iemand zijn gedachten. In het klooster zag hij pater Pio die reeds de schuld van enkele dorpsbewoners geraden had. Onder een onweerstaanbare dwang wierp de man zich op de knieën in de biechtstoel. Hij had nog maar pas een kruisteken gemaakt of hij hoorde roepen: “ga weg! ga weg, onmiddellijk ga weg zeg ik. Weet u dan niet dat het verboden is u te drenken in het bloed van een moord? Ga weg! Ga weg!”. Daarna nam de pater de man bij de arm en joeg hem uit de kerk. Bewust van zijn ongure intenties, vluchtte de man naar buiten, viel neer op een steenblok, zijn gezicht in de modder en werd zich bewust van zijn ontelbare zonden. In een oogwenk kwam zijn leven voor de geest en in een ommezwaai zag hij zijn boosaardigheid in. Met pijn in het hart keerde hij terug naar de kerk en vroeg pater Pio om te biechten, met een oprecht hart deze keer.

Pater Pio sprak vol tederheid, alsof hij hem altijd gekend had. Om niet te vergeten beleed hij al zijn zonden, één na één, misdrijf na misdrijf, met alle details. De man kon zijn gruwelijke misdaad toegeven, misdaad die hij alleen kende. Uitgeput maar verlost wierp hij zich voor de pater neer en vroeg nederig vergiffenis. Het is niet alles. Toen de penitent zich klaar maakte om te vertrekken, zei pater Pio tot hem: “hebt ge nooit verlangd naar een zoon?”. De man dacht: “maar nee toch, weet pater Pio dat ook al?!” En pater Pio voegde er aan toe: “stop met God te mishagen en ge zult een zoon krijgen”. Een jaar later, dag op dag, kwam de man pater Pio terug opzoeken, overtuigd en vader van een zoon, geboren uit zijn vrouw die hij wilde doden.

Bron: Pater Pio, door Karl Wagner, Wenen; 2e druk; – en padrepio.catholicwebservices.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: