Spring naar inhoud

8 december: feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

conception

Icoon van de Ontvangenis van de Moeder van God, ook bekend als de ‘Heilige Omhelzing van Joachim en Anna.’

Op 8 december vieren wij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De Zalige A.K. Emmerick vertelt hierover op 16 december 1822:

“Ik hoor dikwijls dat de H. Maagd aan vrouwen die zij kende, zoals bvb. aan Johanna Chusa en Suzanna van Jeruzalem verschillende geheimen over zichzelf en de Zaligmaker openbaarde, welke haar deels door innerlijke ingeving, deels door mededelingen van haar H. moeder Anna bekend waren. Zo heb ik haar ook heden aan Suzanna en Martha horen verhalen hoe zij, toen zij het goddelijk Kind onder het hart droeg, niet de minste last, doch een inwendig een onbeschrijfelijke vreugde en zaligheid voelde. Zij verhaalde haar ook dat Joachim en Anna, in een zalige uur elkander in de gang onder de Gouden Poort ontmoet hebben; daar is de volheid van de goddelijke genade over hen gekomen, waardoor zij alléén door heilige gehoorzaamheid en reine liefde tot God, zonder enige onzuivere werking van haar ouders, in de schoot van haar moeder ontvangen werd. Zij gaf haar ook te kennen dat, zonder de zondeval de ontvangenis van alle mensen even zuiver zou geweest zijn. Zij sprak ook over haar geliefde zuster, Maria Heli; deze werd door haar ouders niet erkend als het kind der belofte en daarna hebben zij zich zo lang onthouden en bleven vurig verlangen naar de beloofde vrucht. – Het verheugde mij hier uit de mond van de Heilige Maagd zelf te vernemen wat mij steeds over haar oudste zuster in visioenen getoond werd. – Ik zag nu weer geheel de loop der genadegaven aan de ouders van de H. Maagd geschonken, vanaf de verschijning van de engel aan Joachim en Anna, tot de ontmoeting onder de Gouden Poort, zoals ik reeds meerdere malen heb medegedeeld. Onder de Gouden Poort, dat wil zeggen, in de onderaardse heilige gang onder de Gouden Poort, zag ik Joachim en Anna omgeven van een menigte lichtstralende engelen en zij zelf verbreidden ook een hemels licht en zij waren rein als geesten in een bovennatuurlijke toestand, zoals nog nooit tevoren een mensenpaar geweest is.”

Ook op de feestdag zelf – 8 december – kreeg A.K. Emmerick een zinnebeeldend visioen hierover: “Ik zag de H. Anna tussen de H. Joachim en een andere man, misschien wel haar vader. Onder haar borst zag ik een lichtende plek in de vorm van een kelk en daarin de gedaante van een schitterend kind, dat zich ontwikkelde en groter werd. Het hield de handjes over de borst gekruist, het hoofdje voorover gebogen en ontelbaar veel stralen gingen er van uit naar één zijde van de wereld.”

Enkele jaren nadat Pius XI het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd, verscheen de H. Maagd in Lourdes, waar zij zich bekend maakte als de “Onbevlekte Ontvangenis.” Nog bij vele andere verschijningen zou de H. Maagd dit te kennen geven. Zo ook bij de verschijningen in Montechiari, Italië, waar ze wenste bekend te worden gemaakt als de “Rosa Mystica”. Gedurende de zevende verschijning op 8 december 1947 vroeg Maria weer als “Mystieke Roos” aangeroepen en vereerd te worden. Verder zei ze: “Ik wens, dat men ieder jaar op 8 december rond het middaguurHet uur van genade voor de gehele wereld – viert (wellicht het uur waarop ze werd ontvangen). Met deze oefening zal men talrijke genaden naar ziel en lichaam verkrijgen. Onze Heer, Mijn Goddelijke Zoon Jezus, zal Zijn buitengewoon grote barmhartigheid gestand blijven, voor zover de goeden doorgaan met voor hun zondige medemensen te bidden”. Daarna toonde de H. Maagd aan Piërina (de zienster) Haar Hart met de volgende woorden: “Zie dit Hart, dat de mensen zozeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overladen”. De lieve Moeder-Gods vertrok met de woorden: “Ik heb al een overvloed van genaden klaar voor al die kinderen, die naar Mijn woorden luisteren en Mijn wensen ter harte nemen”.

 

Uit: Het leven der H. Maagd Maria, beschreven naar de visioenen van A. C. Emmerick, J.J. Romen & Zonen, uitgevers, Roermond, 1924.

Bron verschijningen Montechiari: Marypages

2 Comments »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: