Spring naar inhoud

Het bedevaartsoord van Onkerzele

Onlangs was ik opnieuw in Onkerzele, ter ere van O.L.Vrouw van 7 Smarten (feestdag: 15 september), waar we het verschijningskapelletje en het graf van de zienster bezocht hebben. Tevens hebben we de ommegang van de 7 smarten gedaan.

Zoals ik reeds in een eerder artikel heb geschreven, is Onze Lieve Vrouw in de jaren 1930, naast Banneux en Beauring, ook in Onkerzele verschenen. Ze verscheen er in 1933 aan Leonie (Nieke) Van den Dijck, een vrome (alleenstaande) huismoeder van negen (toen reeds volwassen) kinderen. Onze Lieve Vrouw vroeg onder andere dat de ommegang, die tijdens de Franse Revolutie was verwoest, terug in ere zou worden hersteld, en dat er een grotere kapel ter ere van haar zou worden gebouwd. De ommegang werd kort na de verschijningen in ere hersteld. Haar wens m.b.t. de kapel werd in 1998 vervuld.

Nieke was een bijzonder begenadigde ziel. Ze ontving de stigmata, ze kon niet meer eten, ze sliep als boetedoening op de grond, ze had de gave van bilocatie, zielen lezen, de gave van kennis van de toestand van overledenen, etc… Als er een priester anoniem en onherkenbaar haar huis binnenging, herkende ze die onmiddellijk. Tevens kreeg ze allerhande visioenen over het Oud Testament (o.a. Genesis, de Schepping) en het Leven van Jezus, en dan meer bepaald zijn Lijden. Ook voorspelde ze de tragische dood van Koning Albert I en Koningin Elisabeth. Ze voorzag ook de komst van WOII naar België (wat toendertijd voor velen bijna niet te geloven was). Ze voorspelde tevens dat men na haar dood, als men haar weer zou opgraven, ze niet vergaan zou zijn. Dit is uitgekomen in 1972.

Een korte introductievideo:

Reeds zijn er vele gebedsverhoringen geweest, en de vele dankbordjes en ex-voto’s op het graf getuigen daarvan. Ook bezit het Komiteit talrijke getuigenissen van genezingen, waaronder dit recent getuigenis, die de voorzitter ons mondeling meedeelde:

Er was een jong meisje dat kanker had, en het was terminaal. Ze had nog een maand te leven. Het dagblad Dag Allemaal had net een reportage gemaakt over Onkerzele, en de grootmoeder las dat bijzondere verhaal over de gebeurtenissen aldaar, zodat ze besloot negen dagen achtereen naar het graf van Nieke te gaan, om daar te bidden voor de genezing van haar kleindochter. Ze reisde iedere dag met de trein vanuit Blankenberge, waardoor ze elke dag uren op de trein zat. Op de negende dag stond het meisje op, en ze was, in plaats van gestorven, genezen! Ze heeft achteraf zelf ook Onkerzele bezocht.

Het probleem is dat artsen en ziekenhuizen totaal niet mee willen werken. Ze willen geen verklaring of attest schrijven dat de patiënt ziek was en plots genezen is. Het is voor hen vaak een vernedering, dat iemand door hen, die jaren gestudeerd hebben, niet kon genezen worden, maar wel door gebed op het graf van een overledene. Dat geraakt er bij hen niet in. We hoorden van de voorzitter van het Komiteit van Leonie Van den Dijck over de enorme tegenstand die ze te verduren hebben. Dat was al zo op het moment dat Nieke nog leefde, en dat is nu nog steeds zo. Dat bewijst voor mij de echtheid van de verschijning. Satan kan niet verdragen dat mensen Onze Lieve Vrouw daar zouden gaan vereren, en dat Nieke, die een grote heilige was, zou worden aanroepen en vereerd. Hij wil liefst dat Onkerzele in de vergetelheid geraakt. Banneux en Beuaring werden goedgekeurd, maar Onkerzele niet, terwijl Onkerzele net veel bijzonderder is. De ziensters van de twee andere verschijningsplaatsen hadden namelijk niet de gaven die Nieke had – stigmata, bilocatie, zielenkennis, profetie, voorspraak etc… De Satan weet dat, en daarom heeft hij verhinderd dat het daar ook werd goedgekeurd.

Maar dat mag u niet beletten om dat bedevaartsoord eens te bezoeken… Het is een aanrader!

Klik hier om naar de website (in opbouw) te gaan.

2 Comments »

  1. Zondag 15 september was er ook ” de ontmoetingsdag voor alle vrienden van zuster RUMOLDA ( Maria- Mieke Van Beek ) – Franciscanes, ” het heilig nonneke van Herentals”. Geboren in 1886, werd zij ingekleed in het klooster van de zusters Franciscanessen te Herentals op 1 juli 1920, geprofest op 3 juli 1921 en op 18 november 1922 ontving zij de vijf H. Kruiswonden. Gedurende 26 jaar heeft zij , als uitverkoren bruid van Christus, voortdurend geleden, geofferd en gebeden voor het heil van de zondige zielen . Al die jaren verblijft zij op haar kamertje,waar O.L.Heer en OLV haar bezoeken , maar eveneens de Satan in andere gedaanten .Toch wordt zij niet wereldvreemd , zoals duidelijk blijkt uit haar talrijke brieven en geschriften . Zij liet ons o.a. het volgende gebed na, dat O.L.Vrouw zelf op 3 juli 1944 aan haar leerde en waarvan de diepe betekenis nog steeds actueel blijft:” Onze Lieve Vrouw van Smarten, bekom bij uw Zoon de genade van bekering voor de vijanden van de H. Kerk. Schenk genade en licht aan de hoofden van de Kerk en aan alle priesters . Dat het geloof groeie en bloei onder alle volken. Bekom voor mij de zegepraal over de woedeaanvallen van de duivel “. Zij ontsliep in de Heer op 13 maart 1948 . Vanwege kardinaal Mercier werd er de Zusters Franciscanessen, slotzusters (maar ook missionarissen zoals wijlen mijn groottante, die 40 jaar in de kolonie werkte ) zwijgplicht opgelegd en verdween alles in de “doofpot” .Op het einde van haar leven ( +1986) wilde mijn groottante niet meer zwijgen….In hetzelfde jaar werd een “Werkgroep Zuster Rumolda” opgericht met de bedoeling : “De gedachtenis aan het leven van zuster Rumolda op een serene wijze levendig te houden tot verdieping van het geloofsleven” . In 2010 verscheen een enig prachtig en lijvig boek van 328 blz. met vele foto’s , brieven, getuigenissen over ” het heilig nonneke van Herentals geschreven door wijlen mevr. Louis Diels – De Busser. Maar velen weten totaal niets over de heiligen die onder ons leefden zoals Leonieke Van den Dyck en zuster Rumolda .Ik eindig met een citaat uit dat boek: “Voor ons en voor de vele vrienden is zij een heilige kloosterzuster, omdat zij in alle eenvoud en stille nederigheid en in grote liefde mocht delen in het lijden en sterven van Jezus “.Amen . Het zij zo !!!

    Like

  2. Bedankt voor het artikel over Onkerzele ik heb een grote devotie voor die plaats en Leonie
    God zij dank dat ik er al verschillende jaren die plaats mag bezoeken
    Anita uit Gent

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: