Spring naar inhoud

De Grote Waarschuwing van Garabandal – enkele overwegingen

Van 1961 tot 1965, niet geheel toevallig tijdens de jaren van het 2de Vaticaans Concilie, verscheen de H. Maagd in een dorpje in het noorden van Spanje: Garabandal. Ook verscheen de H. Aartsengel Michaël enkele malen aan de zieners. De boodschap luidde zoals steeds: gebed, boete en eerherstel. Deze verschijningen werden tot op heden nog niet goedgekeurd door de H. Kerk, maar ze werden ook niet afgekeurd. De vele mirakelen, de bekeringen die er gebeurd zijn en het feit dat de H. Pater Pio erin geloofde, bevestigen eerder de authenticiteit ervan.

H. Pater Pio en Garabandal

Het is algemeen bekend dat de H. Pater Pio in Garabandal geloofde, en zelfs een brief stuurde naar de zieners.

P. Pio's letter envelope.jpg

De brief luidt als volgt:

Lieve meisjes,

Om negen uur deze morgen, vertelde de Heilige Maagd mij over jullie, o lieve meisjes, over jullie visioenen en zij vertelde mij om jullie te zeggen:

“O gezegende meisjes van San Sebastian de Garabandal, ik beloof dat ik met jullie zal zijn tot aan het einde der eeuwen, en jullie zullen met mij zijn tot aan het einde van de wereld, en daarna verenigd met mij in de glorie van het Paradijs.”

Samen met dit zend ik jullie een kopie van de Heilige Rozenkrans van Fatima, welke de Heilige Maagd mij bevolen heeft jullie toe te zenden. De Heilige Maagd dicteerde deze rozenkrans, en zeij wil dat het verspreid wordt voor de redding van de zondaars en het behoud van de mensheid voor de vreselijke straffen, waarmee de goede God dreigt.

Ik geef jullie een aanbeveling: bid en doe anderen bidden, want de wereld is op de weg naar het verderf.

Ze geloven niet in jullie of in jullie gesprekken met de witte Dame, maar ze zullen geloven wanneer het te laat is.

3 maart 1962.

 

De Grote Waarschuwing

Tijdens deze verschijningen kondigde Onze Lieve Vrouw twee gebeurtenissen aan, die in de eindtijd zouden plaatsvinden: de Grote Waarschuwing en het Groot Wonder. Deze gebeurtenissen zouden zich beginnen afspelen na de ‘laatste’ paus. Dan zou de Eindtijd een aanvang nemen. De Grote Waarschuwing wordt ook wel de Verlichting van het Geweten genoemd, omdat iedereen zijn ziel zal zien, zoals God die ziet.

Het belangrijkste van die dag is, dat iedereen in de wereld een teken zal zien, een genade of een straf in zichzelf, met andere woorden, een Waarschuwing. Men zal de ervaring hebben dat men helemaal alleen op de wereld is, het maakt niet uit waar men zich op dat ogenblik bevindt, en dat men alléén met zijn geweten, regelrecht tegenover God staat. Dan zal men al zijn zonden zien en wat zijn zonden hebben veroorzaakt.

Voor mij is het als twee sterren die op elkaar botsen en een heleboel lawaai maken en veel licht, maar zij vallen niet naar beneden. Het is iets dat geen pijn zal doen, maar wij zullen het zien. Op dat ogenblik zullen wij ons geweten zien. Wij zullen al het kwaad zien dat wij gedaan hebben en het goede dat wij niet gedaan hebben. – Conchita in 1968.

De Paus

Onze Lieve Vrouw kondigde nog drie pausen aan na Johannes XXIII, en dan zou het Einde der Tijden aanbreken. Echter, Onze Lieve Vrouw vermeldde ook nog een vierde paus, die heel kort zou regeren. Dit was Paus Johannes Paulus I. De laatste paus is dan Benedictus XVI. Opvallend is dat deze paus – hoewel ‘afgetreden’ – nog steeds in leven en in goede gezondheid is. Hij houdt zijn verblijf in het Klooster ‘Mater Ecclesiae’ – ofwel: Moeder de Kerk. Bovendien werd gezegd dat de Paus zich ten tijde van de Waarschuwing zou moeten verborgen houden, dat hij zich niet in het openbaar zal kunnen begeven.

“Het leek mij dat de Paus ook niet in Rome kon zijn, u weet wat ik bedoel, in het openbaar. Hij werd ook vervolgd en moest zich schuilhouden, net als ieder ander. – Mari Loli, 1982.

Belangrijke Synode

Moeder Nieves Garcia onthulde eind oktober 2015 welke andere bijzonderheden de H. Maagd in Garabandal had gezegd omtrent de Waarschuwing. Maria vertelde Conchita dat na een belangrijke Synode spoedig de Waarschuwing zou komen. Toen Conchita dit aan haar tante vertelde vroeg ze of ze het had over het Vaticaans Concilie (dat toen bezig was). Ze zei: “Nee, de Maagd sprak niet van een Concilie, maar van een Synode en ik denk dat de Synode een klein concilie is.” Het is onmogelijk voor een 12-jarig meisje om zomaar zonder kennis over een Synode te spreken, dat toen niet bestond (er was geen Synode bezig noch gepland).” Het was pas Paus Paulus VI die de Bisschoppensynode in Rome introduceerde, na het Tweede Vaticaans Concilie.

Opvallend: in de afgelopen jaren hebben we een aantal opmerkelijke Synoden gekend. De Synode die meest in het oog springt kan wel deze over de Amazone van afgelopen oktober zijn, omdat er toen heiligschennende daden gepleegd werden in het Vaticaan, en zelfs in de Sint-Pietersbasiliek, met zogenaamde afgodische ‘pachamamabeelden’. Zie daarvoor mijn artikel op het Katholiek Forum over deze heiligschennissen.

Communisme in het Vaticaan

Ook werd gesproken over de aanwezigheid van het Communisme in het Vaticaan als de Waarschuwing zal plaatsvinden. Nu kunnen we denken dat dit niet het geval is: er zitten geen Chinese Communistische soldaten in het Vaticaan, noch Sovjetsoldaten… Maar het Communisme kan ook als ideologie de maatschappij en de Kerk zijn binnengedrongen. Dit is gebeurd in de jaren 1970 in Zuid-Amerika, toen de Marxistische Bevrijdingstheologie in de Kerk binnendrong – een soort “links katholicisme” of “katholiek communisme.” Opvallend is dat de huidige paus Franciscus uit Zuid-Amerika komt en zekere sympathieën voor het Communisme – en de bevrijdingstheologie – koestert, zoals blijkt uit zijn onthullingen over Esther Ballestrino, de Communistische vrouw die een grote invloed op zijn denken heeft gehad. Ook de China-Vaticaan deal die onder hem tot stand is gekomen, en waarbij de ware Ondergrondse Katholieke Kerk gedwongen wordt zich aan te sluiten bij de schismatieke Communistische ‘officiële’ Katholieke Staatskerk, heeft veel stof doen opwaaien – en niet het minst bij Kardinaal Zen van Hongkong. De vervolging is er alleen maar heviger op geworden.

Geen publieke H. Mis meer

“Het leek erop, dat de communisten de hele wereld in bezit hadden genomen en dat het heel erg moeilijk was om de godsdienst te beoefenen, voor priesters om de H. Mis op te dragen en voor de mensen om de kerkdeuren te openen.- “Mari Loli, 1982.

Let op: ze zei: “het leek erop”, dus het was niet perse het geval. Heel opvallend: ten gevolge van het coronavirus is in de 1700-jarige geschiedenis van het Christendom in Europa het publiek bijwonen van een H. Mis in vrijwel alle delen van Europa door zowel de overheden als de kerkelijke autoriteiten verboden, en heel wat kerken (vnl. doorgaans deze die buiten de H. Mis niet open zijn) blijven dan ook gesloten.

Komeet

De zieners kondigden ook andere feiten aan die de tijd van de Waarschuwing zouden voorafgaan. Zo werd er gesproken over een komeet of twee kometen die aan de Hemel zullen verschijnen.

Op de vraag, hoe de Waarschuwing met de genoemde kometen in verbinding staat, antwoordde Conchita al op 22 oktober 1965: “Ik weet niet wat een komeet is. Als het iets is, dat afhangt van de wil van de mensen, dan zeg ik – nee. Als het iets van God is, dan is het mogelijk.”

Opvallend: momenteel is de komeet ATLAS onderweg naar de zon. Deze zal eind mei het meest helder zijn, en wellicht even fel als de planeet Venus met het blote oog aan de hemel te zien zijn.

De komeet ATLAS die onderweg is naar de zon en tegen eind mei 2020 met het blote oog zal te zien zijn. Foto: Spaceweather.com.

Zie ik spoken, of is de tijd rijp? De tijd zal het ons leren. Laten van deze Vastentijd gebruik maken om ons leven op orde te brengen, en onze ziel te zuiveren.


Meer over Garabandal en de Waarschuwing kan men hier lezen:  http://garabandal.nl/de-waarschuwing-2/

Zie ook de film over Garabandal:

3 Comments »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: