Spring naar inhoud

Is een product ontwikkeld met behulp van celweefsel van een geaborteerde foetus ethisch verantwoord?

Er is nu veel te doen rond het op handen zijnde ‘coronavaccin’. Misschien zijn sommigen blij dat dit vaccin er komt, zodat de ‘coronapandemie’ snel vergeten kan zijn. Maar laten we toch even dieper in gaan op deze kwestie, want niets is wat het lijkt.

Vaccins kunnen ethisch verantwoord, en werkzaam zijn. Maar eerst en vooral duurt het voor het ontwikkelen, testen en goedkeuren van een gemiddeld vaccin vele jaren, tot wel 10 jaar. Nu wil men op enkele maanden tijd een vaccin afleveren tegen het zogenaamde coronavirus of Covid-19. Maar is dat wel realistisch? En is dat vaccin wel op een ethisch verantwoorde manier ontwikkeld? Op kerknet.be smeekt de hoofdredacteur van Kerk&Leven de gelovigen om eventuele “complottheorieën” weg te lachen en het vaccin toch te nemen, “uit solidariteit.” Maar laten we toch even kritisch durven zijn.

Velen weten dat niet, maar voor het ontwikkelen van bepaalde vaccins, cosmetica en andere producten, wordt celmateriaal van een geaborteerde foetus gebruikt. Ik noem het: celweefsel van een vermoord kind. Want dát is het. We gaan niet rond de pot draaien en verhullende woorden gebruiken. En dat is de reden dat de abortusindustrie (denk maar aan Planned Parenthood in de VS) een miljardenbusiness is. Delen van geaborteerde foetussen worden voor grof geld verhandeld, omdat men die gebruikt in labo’s voor allerhande proeven, en om het kweken van embryonale cellen voor commerciële doeleinden, zoals het ontwikkelen van vaccins. Onder andere bepaalde huidcrèmes zoals de antirimpelcrèmes van Neocutis bevatten ‘verwerkte huidcelproteïnen (Processed Skin Cell Proteins of PSP)’ van vermoorde kindjes.

Foetale cellijnen

Enkele voorbeelden van menselijke foetale cellijnen die gebruikt worden in de farmaceutische industrie:

WI-38 werd ontwikkeld in 1964, waarbij het longweefsel van een 3 maanden oude meisjesbaby werd geoogst. WI = Wistar Insitute, 38 = de 38ste baby die voor het tot op vandaag onderhouden van deze cellijn werd gebruikt. Deze cellijn is het groeimedium voor het rubellavirus RA273 dat in het rubellavaccin of het BMR (bof, mazelen, rubella) vaccin wordt gebruikt.

MRC-5 werd ontwikkeld in 1970 van het longweefsel van een 14-weken oud jongetje. Werd geïntroduceerd in Groot Britannië door de Medische Onderzoeksraad.

HEK-293 werd ontwikkeld van niercellen van een in Nederland geaborteerde meisjesbaby in 1973. Deze cellen werden genetisch bewerkt en gecombineerd met een adenovirus. 293 is het nummer van het experiment.

WALVAX2 werd recent ontwikkeld via het longweefsel van een 3 maanden oude meisjesbaby, om de huidige MRC-5 en WI-38 te vervangen. Om deze cellijn te ontwikkelen waren in totaal 9 foetussen nodig.

Om deze cellijnen te bekomen, moesten ‘wetenschappers’ aanwezig zijn op het moment van de abortus (de moord) om 96% van de cellen te behouden; het nog levende weefsel moest binnen 5 minuten na de abortus kunnen bewaard worden, want met dode cellen is men uiteraard niets (getuigenis van Dr. C. Ward Kischer). Uiteindelijk zijn er voor al die cellijnen nog veel meer kinderen moeten sterven, zodat hun weefsels konden geoogst worden om die bestaande cellijnen in stand te houden en te verbeteren.

Het ‘coronavaccin’

Naast de mogelijke vele gevaren van de hals over kop ontwikkelde vaccins die nog nooit eerder gebruikt werden bij mensen, bestaat er ook de mogelijkheid dat het vaccin dat men u wil inspuiten ontwikkeld werd met behulp van foetaal celweefsel.

De coronavaccins die ontwikkeld worden door Moderna, Oxford Universiteit/AstraZeneca, CanSino Biologics/Peking Instituut voor Biotechnologie en Inovio Farma gebruiken een menselijke foetale niercellijn die HEK-293 genoemd wordt. Het vaccin dat in België en Nederland zal worden toegediend is dat van AstraZeneca.

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson&Johnson gebruikt de menselijke foetale cellijn PER.C6 om hun coronavaccin te ontwikkelen. Het celmateriaal voor PER.C6 werd afgezonderd van het weefsel van de retina van een 18-weken oude jongetjesfoetus die in Nederland in 1985 werd geaborteerd, en in 1995 in een labo in een foetale cellijn werd ontwikkeld.

Ik ga deze vraag stellen:

1. Stel: iemand is arm en heeft honger. Is het dan gerechtigd om iemand te bestelen, om de honger van die arme te stillen? Of als iemand zware geldschulden heeft, is het dan gerechtigd om een bank te beroven, om die mens te helpen die schuld af te betalen?

Het antwoord is uiteraard nee. Men kan niet Gods gebod “Gij zult niet stelen” overtreden en dus een zonde plegen, om zogezegd iets goeds te doen of een daad van liefdadigheid te stellen.

Nu:

1. Stel, er is iemand die een nieuw orgaan nodig heeft om verder te kunnen leven. Bijvoorbeeld: een nieuwe lever. Men kan dit via levertransplantatie. Maar daarvoor moet iemand met een gezonde lever sterven. Is het dan moreel aanvaardbaar om een gezonde persoon te doden, om dan die zieke persoon te helpen?

2. Of anders: stel, men heeft 40 jaar geleden iemand vermoord en zijn organen in de vriezer gestopt, om ze later te gebruiken bij orgaantransplantatie. Iemand heeft toevallig een nieuw hart nodig. Is het moreel aanvaardbaar om het hart van iemand die daarvoor vermoord werd, te gebruiken voor transplantatie? Is die moord dan ineens goed te praten omdat die zo lang geleden plaats vond, en die organen ‘nu toch’ beschikbaar zijn?

Op beide vragen kan een goede katholiek slechts resoluut ‘Nee!’ antwoorden. God zei: “Gij zult niet doden.” Tijd speelt hierbij geen rol. Men mag niet doden, en men mag er ook niet onrechtstreeks aan mee werken.  Het is nooit moreel aanvaardbaar om eerst een slechte daad te doen, om daaruit vervolgens een goede daad te doen. Met kwaad kan men nooit iets goeds bereiken. Die zogezegde goede daad verliest daardoor alle waarde. En in het tweede geval: hoewel die moord lang geleden plaatsvond, is en blijft het moord en mag en kan men niet meewerken aan die moord, door die moord oké te vinden en dan toch die organen te nemen, die op onrechtvaardige, immorele wijze verkregen werden.

Dan is mijn vraag: is het moreel aanvaardbaar om een vaccin te nemen of te gebruiken dat ontwikkeld werd met behulp van celweefsel van vermoorde kinderen, ook al hebben die abortussen vele tientallen jaren geleden plaatsgevonden, zelfs al praten sommige bisschoppen en de ‘Pauselijke Academie voor het Leven [!]’ het gebruik van zulke vaccins goed?

Mgr. Schneider en Mgr. Strickland

De pro-life Bisschop Athanasius Schneider van Kazachstan heeft zich afgelopen oktober klaar en duidelijk uitgesproken tégen vaccins die via foetaal celmateriaal werden ontwikkeld:

Misschien ben ik verkeerd, maar ik heb het vermoeden dat deze COVID-situatie deels gecreëerd was, niet enkel om een nieuwe dictatuur en controle over de bevolking op te leggen, maar op één of andere manier om wereldwijd abortus – het vermoorden van ongeboren baby’s – te wettigen, zodat de hele planeet zal samenwerken in het proces van het vermoorden van baby’s doorheen het vaccin dat delen van geaborteerde baby’s zal gebruiken. Het vaccin zal opgelegd en verplicht zijn – zodat je niet kan werken, reizen of naar school gaan zonder, waarbij ze de hele populatie verplichten het vaccin te ontvangen. Maar het enige vaccin zal datgene zijn dat gemaakt zal zijn van cellen van geaborteerde baby’s. Misschien zullen ze andere vaccins niet accepteren, en ze zullen liegen, zeggend dat deze niet effectief zijn; dat het enige effectieve vaccin met behulp van geaborteerde baby’s zal gemaakt zijn. Ik bevestig nu niet dat dit zal gebeuren, maar het is mijn vermoeden: het lijkt mij realistisch dat zit eraan zit te komen. Dit is voor mij de laatste stap van Satanisme: dat Satan en de wereldregering – tenslotte de maçonnieke wereldregering – iedereen, zelfs de Kerk, zal dwingen om op deze manier abortus te accepteren. En daarom moeten we dit heel sterk weerstaan, als het komt. We moeten zelfs aanvaarden om martelaren te worden.

De zeer moedige Amerikaanse bisschop Joseph Strickland zei afgelopen augustus:

“Ik hernieuw mijn uitroep, dat wij ieder vaccin afwijzen dat ontwikkeld werd gebruik makende van geaborteerde kinderen. Zelfs als het decennia geleden is, betekent het nog steeds dat het leven van een kind werd beëindigd, voordat het geboren werd, en dat hun lichaamsdelen werden gebruikt als afzonderlijke onderdelen. We zullen nooit abortus stoppen als we dit KWAAD NIET BEËINDIGEN!”

Maar Mgr. Schneider merkte op dat er jammer genoeg geestelijken zijn die beweren dat het prima is om zo’n vaccin te nemen:

“Ongelukkigerwijze zijn enkele bisschoppen, zelfs goede bisschoppen en priesters reeds – voor mij –  een sofisme [drogreden] aan het voorstellen zijn in het rechtvaardigen dat je dit vaccin van geaborteerde baby’s volgens morele beginselen kan accepteren.”

Wil jij op één of andere manier je goedkeuring geven aan die abortus provocatus ( = moord) die zovele jaren geleden heeft plaatsgevonden, ook al is het zogezegd voor een “groter goed”? Moeten wij in dit geval niet veeleer de zonde verfoeien dan één of ander virusdeeltje dat ons misschien zou kunnen besmetten? Moeten wij niet veeleer de eeuwige dood vrezen dan één of andere ziekte van het lichaam? 

En als we de zonde beginnen te minimaliseren, en denken dat een – in onze ogen – ‘klein kwaad’ dat lang geleden plaatsvond, moet kunnen voor het grotere goed van veel mensen, dan moeten we dringend ons de vraag stellen hoe het zit met onze relatie met Christus, en met ons geloof. Hebben wij wel een gezonde ‘vreze Gods’? Dat is: vrees hebben om onze Heer te beledigen door een zonde? Dat zogezegde ‘kleine kwaad’ is geen klein kwaad, maar een doodzonde, een grote gruwel in Gods ogen. En tijd bestaat voor God niet. Die abortus van 40 jaar geleden is voor God alsof die gisteren plaatsvond. Tijd kan nooit een zonde vergoelijken.

Neen aan abortus en neen aan alles dat werd ontwikkeld met cellen van geaborteerde foetussen! Neen aan die hele satanische gruwel!

Meer over abortus en de gruwelijke gevolgen: lees het nieuws op Pro Vita.

5 Comments »

 1. Een uitstekend artikel waaruit blijkt dat het gebruik van weefsel van geaborteerden steeds meer de normaalste zaak ter wereld is gaan worden. Maar een misdaad die dikwijls wordt begaan blijft een misdaad. Het bovenstaande doet mij denken aan de oorlog in de Vendée aan het begin van de Franse revolutie, een oorlog die tegen de burgers werd gevoerd omdat zij het niet eens waren met “la constitution civile du clergé”, waarmee de priesters ondhorig moesten worden aan de staat. In die oorlog werden de lijken van de Vendéens verbrand en het vet dat uit hun lichaam druipte werd in de ziekenhuizen (lazarets) gebruikt. Gruwelijk nietwaar? Maar niet gruwelijker dan wat nu gebeurt met de ontwikkeling van vaccins.

  Like

 2. Dagelijks ween ik! Hoe kan dit zo massaal doorgedrukt worden zonder noemenswaardige reactie? Het is oorverdovend stil binnen de Belgische katholieke kerk. Hoe kunnen onze geestelijken achter zo een massaal vaccinatieprogramma staan? De vaccins worden niet meer getest op proefdieren, de mensen zijn nu “proefdieren” geworden. De resultaten van de testen worden geheimgehouden, de nevenwerkingen, die veel ernstiger zijn dan deze van al de vaccins die tot heden ontwikkeld werden, worden geminimaliseerd. Over gebruik van foetale genetisch gemanipuleerde cellen voor de ontwikkeling van deze vaccins wordt met geen woord gerept. Ook niet over de risico’s die de nieuwe technologie van de RNA- en DNA-vaccins met zich meedragen. Door veel gedegen wetenschappers worden onderbouwde mogelijke nevenwerkingen aangehaald zoals uitlokken van auto-immuunziekten en zelfs kanker door de mogelijke aantasting van ons erfelijk materiaal (DNA). Ook over de nieuwe soorten adjuvanten die bij deze vaccins gebruikt worden weten we niets, mogelijks zijn dit volgens toxicologen kankerverwekkende toevoegingen.

  Kijk naar deze volledig onderbouwde video’s:

  We weten niets van de kant van de overheden! En toch moeten we ons massaal laten vaccineren met een potentieel zeer gevaarlijke cocktail, voorlopig onder zware morele en binnenkort onder wettelijke dwang.
  Het is alsof wij ons moeten overleveren aan een nieuw geloof: “Geloof niet in Christus! Geloof toch in het vaccin! Het is goed voor je en je beschermt je medemens!”

  Zo een listig plan kan potentieel uitdraaien op een enorme humanitaire ramp. Dat weten de “planners” zeer goed. Maar dat wordt met een vingerknip opgelost: De verantwoordelijkheid van de farmaceutische bedrijven wordt doodeenvoudig overgenomen door de regeringen, die zich feitelijk onschendbaar weten. De rekening, die nota bene menselijk gezien onbetaalbaar is, zal uiteindelijk geldelijk betaald moeten worden door de belastingbetaler, de kleine mens. Dieper kan een moraal niet zakken. Waarom zwijgen zelfs diegenen die onze laatste toevlucht zouden moeten betekenen? Konden we maar in hun hoofden kijken. Maar waarom is dit eigenlijk nog nodig? Die zwijgt bekent. Die geen duidelijke taal spreekt bekent eveneens. Het werk van de duivel! De aartsleugenaar. Een misdaad tegen de mensheid met veel medeplichtigen. Nu is de tijd gekomen om wakker te worden en ons, leerlingen van Christus, met al onze geestelijke kracht die we van Hem kunnen ontvangen, te verzetten tegen dit meesterlijke, listige plan dan de duivel. Geestelijken, wordt wakker! Het is misschien nog niet te laat.

  Like

  • Beste mensen,
   Het coronavirus is een ramp en deze ramp wordt “oopgelost “door een tweede ramp. Een vaccin met inzet van geaborteerde mensen.
   Het wordt moeilijk dit te weigeren. Zeer moeilijk. Met de formule onwetend kan men niet zondigen, kan niet want we weten wel hoe het werkt
   Er is maar één weg te gaan: bidden, heel veel bidden, dat er een andere oplossing komt, zoals God het wil. Bert Notermans, Maastricht

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: