Spring naar inhoud

Een nieuwe boodschap van de Heer aan Vader Michel Rodrigue: ‘Satan wil jullie inspuiten met zijn vergif’

We hebben reeds een eerder artikel gewijd aan de eindtijd-openbaringen aan Vader Michel Rodrigue uit Canada. Hij zei dat de grote gebeurtenissen van de eindtijd een aanvang zouden nemen in het najaar van 2020. We hebben toch wel al één en ander zien gebeuren sindsdien. In de nacht van oud naar nieuw ontving hij onderstaande boodschap van God de Vader:

Mijn zoon, schrijf wat Ik zeg in je hart.

Grote duisternis omhult de wereld, en nu is de tijd. Satan gaat het fysiek lichaam van mijn kinderen aanvallen, die ik schiep in Mijn beeld en in Mijn gelijkenis. Vanaf het begin is het door en in het Woord dat de mensheid het bestaan ontving en nog steeds ontvangt. Na de zondeval van het eerste mensenpaar, kon enkel Mijn Geliefde Zoon jullie, doorheen Zijn offer op het Kruis, Mijn gelijkenis teruggeven die jullie hadden verloren. Doorheen de levende wateren die uit Zijn Hart stroomden, liet Hij de bron van het Sacrament vloeien die jullie één maakt met Hem en met Mij. Satan wil jullie lichamen breken, die de tempels zijn van de Heilige Geest: Mijn Geest van liefde die in jullie huist.

Satan, doorheen zijn marionetten die de wereld regeren, wil jullie inspuiten met zijn vergif. Hij zal zijn haat tegen jullie laten woeden tot het punt van gedwongen oplegging [van het vaccin], dat geen rekening zal houden met jullie vrijheid. Eens te meer zullen veel van Mijn kinderen die zich niet kunnen verdedigen, martelaren van de stilte zijn, zoals het geval was met de Heilige Onschuldigen. Dit is wat Satan en zijn handlangers altijd gedaan hebben. Ik waarschuw jullie, al mijn getrouwen en elke persoon van goede wil, in dit plechtige octaaf van Mijn Zoons geboorte op aarde. Vandaag, op het gezegende Feest van het Goddelijk Moederschap van de Maagd Maria, uitverkoren onder alle vrouwen, begint de tijd van de vijandelijkheden tussen haar afstammelingen en het oude serpent, die de duivel en Satan is. Omdat jullie in Mijn Zoon, Jezus, zijn doorheen Zijn Heilig Doopsel, zijn jullie zijn afstamming, zijn nakomelingen. Jullie zijn allemaal kinderen van Mijn dochter, uitverkoren onder alle vrouwen: de Maagd Maria. Zij is jullie Moeder.

Kleine kudde, vrees niet. Ik zal jullie bijstaan. Ter zijner tijd zal de glorie van Mijn Zoon Jezus komen, in het zicht van de Triomf van het Onbevlekt Hart van Mijn dochter en jullie Gezegende Moeder Maria!

Jullie Vader die van jullie houdt!

God zei onomwonden aan Vader Rodrigue dat Satan de mensen vergif wil inspuiten. En daar is natuurlijk een reden voor. Bij deze wil ik graag nogmaals waarschuwen voor het coronavaccin. En wel voor twee redenen.

Onethisch

Geen enkel vaccin is ethisch oké. De vaccins van zowel Pfizer (is nu bevestigd), Moderna, AstraZeneca als Johnson&Johnson werden ontwikkeld en getest met behulp van cellen van geaborteerde kindjes. De drie eerste vaccins werden ontwikkeld met behulp van cellijn HEK-293. Johnson&Johnson werd ontwikkeld met de menselijke foetale cellijn PER.C6.

HEK-293 werd ontwikkeld van niercellen van een in Nederland geaborteerde meisjesbaby in 1973. Deze cellen werden genetisch bewerkt en gecombineerd met een adenovirus. 293 is het nummer van het experiment.

PER.C6 werd afgezonderd van het weefsel van de retina van een 18-weken oude jongetjesfoetus die in Nederland in 1985 werd geaborteerd, en in 1995 in een labo in een foetale cellijn werd ontwikkeld.

Om deze cellijnen te bekomen, moesten ‘wetenschappers’ aanwezig zijn op het moment van de abortus (de moord) om 96% van de cellen te behouden; het nog levende weefsel moest binnen 5 minuten na de abortus kunnen bewaard worden, want met dode cellen is men uiteraard niets (getuigenis van Dr. C. Ward Kischer). Uiteindelijk zijn er voor al die cellijnen nog veel meer kinderen moeten sterven, zodat hun weefsels konden geoogst worden om die bestaande cellijnen in stand te houden en te verbeteren.

Mgr. Schneider en Mgr. Strickland waarschuwden ervoor dit vaccin op ethische gronden niet te nemen, omdat men dan eigenlijk instemt met abortus. En dat is wat Satan wil.

Dit is voor mij de laatste stap van Satanisme: dat Satan en de wereldregering – tenslotte de maçonnieke wereldregering – iedereen, zelfs de Kerk, zal dwingen om op deze manier abortus te accepteren. En daarom moeten we dit heel sterk weerstaan, als het komt. We moeten zelfs aanvaarden om martelaren te worden.”

Gevaren

Verder hangen er heel wat mogelijk gevaren aan vast, want dit is een vaccintechniek die nog nooit eerder toegepast werd, en nog nooit eerder goedgekeurd raakte vanwege de gevaren.

De Ierse professor Dolores Cahill van University College Dublin waarschuwde enkele dagen geleden in de Hello Irlandia Show voor de risico’s die coronavaccins met zich meebrengen. “Coronavirussen zijn RNA-virussen en in de afgelopen 40-50 jaar is er nog nooit een vaccin tegen RNA-virussen goedgekeurd.”

Ze wees erop dat er in de literatuur veel dierstudies zijn te vinden waarbij een groot deel van de dieren ernstig ziek werd of stierf, met als gevolg dat de coronavaccins niet goedgekeurd werden.

Wat je nu ziet gebeuren, is dat vaccinontwikkelaars de dierstudies overslaan en het vaccin gelijk testen op mensen. Professor Cahill verwacht dat veel mensen die het vaccin nemen, last zullen krijgen van ernstige bijwerkingen of mogelijk zelfs zullen sterven.

Ze zei dat een coronavaccin inderdaad een immuunreactie uitlokt, maar dat het lichaam in de lente – als het wordt geconfronteerd met het echte coronavirus – als gevolg van het vaccin nog veel heftiger kan reageren, door een cytokinestorm. “Mensen kunnen dan heel ziek worden. Al na enkele dagen kunnen hun organen uitvallen en binnen een week kunnen ze sterven.” En ze besloot: “Ik zou het vaccin niet nemen.”

Op de vraag of hij zich zou vaccineren tegen Covid-19 antwoordde emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel in een interview onlangs: “Absoluut niet.” Hij wijst er op dat het coronavaccin geen ‘vaccin’ is.

“Een vaccin is dat je een viraal eiwit of bacteriële membranen met een hoop troep mengt om je immuunsysteem te stimuleren. Het vaccin waarover gesproken wordt, is helemaal geen vaccin. Het is genetische modificatie. Dit is dus gewoon stier Herman op een andere manier. Een klassiek vaccin is het absoluut niet.”

In een wetenschappelijk peer-reviewd artikel met als titel Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease dat in november werd gepubliceerd, waarschuwen Dr. Timothy Cardozo, moleculair farmacoloog aan het Departement voor Biochemie en Moleculaire Farmacologie bij NYU Langone Health in New York, en Dr. Ronald Veazey, patholoog aan de afdeling Vergelijkende Pathologie, Departement Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde aan de Tulane University School of Medicine in Tulane voor het coronavaccin.

Beide wetenschappers onderlijnen dat vaccins voor SARS, MERS (ook coronavirussen) en RSV nooit werden goedgekeurd, en de data die gegenereerd werd in de ontwikkeling en het testen van deze vaccins een ernstige mechanistische zorg naar voor brengen: dat vaccins die empirisch ontworpen zijn – gebruik makende van de traditionele benadering (bestaande uit het niet-gemodificeerde of minimaal gemodificeerde coronavirus spike-eiwit om neutraliserende antilichamen te ontlokken), hetzij ze nu samengesteld zijn van proteïnen, virale vectoren, DNA of RNA en ongeacht van de methode van toediening – de COVID-19 ziekte kunnen verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (antibody-dependent enhancement, ADE).

ADE is het fenomeen waarbij de binding van een virus aan sub-optimale (dus geen goede) antilichamen diens ingang in gastheercellen verbetert, waarna het virus zich vermenigvuldigt. Dit fenomeen kan leiden tot zowel een toegenomen besmettelijkheid van het virus, alsook een toegenomen virulentie (de mogelijkheid om een gastheer ziek te maken). Met andere woorden: een slechte immuunrespons veroorzaakt door het vaccin, kan de ziekte en de pandemie net versterken of erger maken.

Het risico op ADE is volgens de de auteurs tamelijk verdoezeld in klinische proefprotocollen en toestemmingsformulieren voor de lopende COVID-19 vaccinproeven. Het specifieke en significante risico van ADE bij COVID-vacicns moest, en zou prominent en onafhankelijk moeten meegedeeld worden aan proefpersonen in vaccinproeven, alsook aan diegenen die nog aangenomen worden voor vaccinproeven en toekomstige personen die zullen ingeënt worden, om te voldoen aan de medische ethische standaarden dat de patiënt alles begrijpt vooraleer hij toestemming geeft.

De auteurs maken duidelijk dat er uitgebreide kennis is van het risico van ADE in voorgaande virale epidemieën van SARS, MERS, dengue, mazelen en RSV. Er is eveneens uitgebreide kennis over de moleculaire gelijkenissen tussen SARS, MERS en SARS-CoV-2, de veroorzaker van COVID-19, en uitvoerige kennis over het patroon van de ziekte. Tevens is de samenstelling en de ontwikkeling van SARS-, MERS- en COVID-19-vaccins gekend.

In het artikel openbaren de auteurs dat de mogelijkheid dat ADE optreedt, of zal optreden in ontvangers van het COVID-19-vaccin niet theoretisch en hoog genoeg is om betekenisvol te zijn, waarbij openbaarmaking als een specifiek risico vereist is.

Vaccin-geïnduceerde versterking van de ziekte werd eerder reeds waargenomen in menselijke proefpersonen met vaccins voor het RSV (Respiratory syncytial virus), het dengue virus en mazelen 1, evenals bij vaccins tegen SARS en MERS virussen en het kattencoronavirus, dat nauw verwant is aan SARS-CoV-2.

De twee wetenschappers benadrukken dat er genoeg bewijs is om te stellen dat de kans bestaat dat het coronavaccin een gelijkaardige ziekte-versterkende immuunrespons teweegbrengt, en dat dit risico afdoende aan het publiek moet bekend gemaakt worden, maar dat het nu weggemoffeld wordt voor het publiek.

Deze zaken worden u dus niet verteld in de gewone media, omdat men koste wat kost u het vaccin wil opdringen. Maar een gewaarschuwd mens is er twee waard.

Deze wereld is slecht

Ik hoop jullie op die manier wat geïnformeerd te hebben. Deze wereld is door en door slecht, en wordt geregeerd door de Prins der Duisternis. Een overheid die abortus (vermoorden van kinderen), euthanasie (geassisteerde zelfmoord), homoseksualiteit, transgenderisme en ‘vrije seks’ promoot kan in geen geval vertrouwd worden. En de anti-christelijke media, die diezelfde zaken promoten, en figuren zoals Monseigneur Léonard niet genoeg door het slijk konden trekken omdat hij de katholieke waarheden verdedigde, kunnen evenmin blindelings vertrouwd worden. Stellen wij onze hoop op de Heilige Harten van Jezus en Maria!

Bron: Countdowntothekingdom

10 Comments »

 1. Zeer interessant Michaël waarvoor dank u wel!
  Doe zo voort, zou ik zeggen.
  Er is ook de getuigenis van Dr Luc Montagnier, NOBELPRIJS WINNAAR GENEESKUNDE 2008.
  Op YOU TUBE te zien : Luc Montagnier . Au defi de la verité : persiste et signe. (France Soir )

  En eveneens op Life Site News ( John Henri westen )
  The origin of the abortion tainted vaccines will sicken you
  —) waar een wetenschapsvrouw mevr Acker , verklaart dat de afname van foetale niercellen niet op 1 abortus , maar op honderden, toegepast werden. En op levende foetussen met hartslag nog aan de gang – en zonder anesthesie ( om de cellen niet te ‘stresseren’ !

  JA JA JA wij moeten vechten door te bidden – door te bidden – door mensen wakker te schudden

  —) Docteur Louis Fouche explique pourqoui il ne se fera pas vacciner ( van Z-H Marseille )
  Het duurt maar 2 minuten maar is van een buitengewone kracht : moet je echt zien Michael

  Like

 2. Ik ben enorm verontwaardigd over de instemming met en zelfs de promotie voor het vaccin door de meeste priesters! Ik heb 50 priesters aangesproken via mail zonder op enige manier met de vinger te wijzen: ik heb enkel mijn verontwaardiging uitgesproken over dit vaccin, over het feit dat wetenschappers die dit doen aan de schandpaal genageld, bedreigd en ontslagen worden. Dat er veel alternatieven zijn voor dit onethisch vaccin. Ik heb welgeteld vijf reacties gekregen waarvan één neutraal en vier negatief tot erg negatief! De andere hebben mij compleet genegeerd!
  Eén van de priesters, een deken, beledigde mij en zei mijn email te zullen doorsturen naar de orde van Geneesheren: “zo handelt het verpleegkundig personeel niet.”
  Ik had misschien niet moeten zeggen dat ik verpleegkundige was.
  En dat hij onmiddellijk mijn emailadres zou blokkeren. Dat het allemaal samenzweringstheorieën waren. Hoe herderlijk is deze reactie? Hoe Christelijk zijn de andere reacties?
  Waarom deden ze zelfs geen poging om me te overtuigen van hun gelijk? Daar mogen ze zelf op antwoorden als ze dit lezen. Maar het allerergste is dat de meeste je gewoon negeren. Is die tactiek een maat voor hun mentale toestand?

  Het doet ons erg verdriet doch we mogen niet werkeloos toekijken op wat de mensheid aangedaan wordt. Christus is ons leven! We blijven strijden voor U, lieve Heer en voor uw dierbare Kerk.

  Like

  • Anja, men kan de ( katholieke ) mensen ook overtuigen van de abortus- gerelateerde ‘vaccins’ door te verwijzen naar de site van de KATHOLIEKE ARSTENVERENIGING SINT LUKAS


   Coronavirus-vaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken
   Gepost op 3 december 2020 by cathmed
   POSTED IN belgië
   This post is also available in: Français
   Nu de ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19 in een versneld tempo gaat, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over hoe deze vaccins worden ontworpen, geproduceerd en getest. Er stellen zich namelijk ethische vragen bij het mogelijk gebruik, in elk stadium van het proces van ontwikkeling, van cellijnen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Het Charlotte Lozier Institute in de Verenigde Staten stelde op basis van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur en de resultaten van klinische proeven, een nauwkeurig overzicht op van de farmaceutische bedrijven die dergelijke ethisch omstreden cellijnen al dan niet gebruiken. Het instituut wil de lezer in staat stellen met kennis van zaken keuzes te maken over

   Enz enz”

   Deze site is de officiele van de katholieke geneesheren.
   En heeft een sterke overtuigingsgehalte want de ” merken ” van de vaccins worden erbij vermeld.
   Dus inderdaad Moderna en Pfizer en BioN tech worden erin vermeld als gebruik makend van foetale cellen.
   Ik heb daardoor toch al een paar mensen (definitief, bewust en doorslaggevend ) kunnen overtuigen.

   Like

 3. Ik heb zo mijn twijfels over het waarheidsgehalte van dit visioen.
  Deze pater gelooft en promoot ook de boodschappen van de “Grote Waarschuwing” die echter door de Kerk zijn veroordeeld…

  Like

 4. Beste Michaël,

  Met een zekere regelmaat bezoek ik deze website omdat er veel is wat me als katholiek aantrekt.
  Toch vind ik het jammer dat mijn reactie van gisteren niet is geplaatst.
  Ik ben ervan overtuigd geen beledigingen te hebben geuit maar mijn twijfels deelde.
  Daar is toch niets mis mee?

  Het is wel een feit dat de boodschappen van De Waarheid door de Kerk zijn veroordeelt.

  Met vr.groet,

  Gabriël

  Like

  • Beste Gabriël,

   Ten eerste bekijk ik niet dagelijks de reacties, dus vandaar dat uw reactie niet onmiddellijk werd geplaatst. Ten tweede promoot deze pater helemaal niet de “boodschappen van de Grote Waarschuwing”, waarbij u wellicht het verguisde ‘Boek der Waarheid’ bedoelt; maar zijn eigen inspraken en visioenen, die daar los van staan. Hij voorzegt daarbij een gebeurtenis die bekend staat als de Grote Waarschuwing, die ook in Garabandal in de jaren 1960 werd voorspeld door O.L.Vrouw. Die verschijningen zijn niet goedgekeurd, maar ook niet afgekeurd door de Katholieke Kerk. Ook de private openbaringen aan Vader Rodrigue werden nog niet beoordeeld. Ik neem wat hij zegt serieus, en ik ben vrij dat hier te publiceren. Als u het niet wil geloven, dan is dat uw zaak. Ieder kan persoonlijk om onderscheiding bidden. Ik tracht gewoon de mensen te waarschuwen.

   Met vriendelijke groet,
   Michaël Dekee

   Like

   • Beste Michaël, wij lazen enkele dagen geleden een artikel op kerknet dat over vader Michel Rodrigue handelt. Het is getiteld “Canadese bisschoppen ontkennen samenzwering”. Twee Canadese bisschoppen distantiëren zich officieel van hem en zijn visioenen. Het staat natuurlijk iedereen vrij al of niet te geloven in een ziener, doch de manier waarop kerknet hierover verslag doet is onwaardig en vernederend. Ze noemen het samengevat onzin. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. We zijn dat van hun redacteuren gewoon. Alles wat niet strook met de mainstream berichtgeving of gangbare attitude van de huidige kerkleiding wordt afgedaan als samenzweringstheorieën of wordt belachelijk gemaakt. Dus inderdaad veroordeeld door “de kerk”…

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: