Spring naar inhoud

Ons oerverlangen naar het Paradijs

Gisteren was het O.L.Heer Hemelvaart. We herdachten hoe Hij met zijn verheerlijkt lichaam ten Hemel steeg, terug naar zijn Hemelse Vader. In de H. Mis kregen wij een bezinning over dat verheerlijkt lichaam, dat ook wij zullen ontvangen van de Heer na zijn Wederkomst, wanneer de Voltooiing van de Wereld zal plaatsvinden en alle kwaad zal worden vernietigd, samen met het gevolg van de zonde: de dood.

Ons nieuw lichaam zal onsterfelijk zijn, niet meer onderhevig aan pijn en lijden en ook niet tijdsgebonden, of plaatsgebonden. We zullen ons, net zoals de Heer, door muren bewegen. Met één enkele gedachte, door onze wil, zullen we ons ergens anders begeven. En we zullen niet meer moeten eten, drinken en slapen om ons lichaam te onderhouden. Dat zal niet meer noodzakelijk zijn voor ons voortbestaan. We zullen het wel nog doen, maar niet “om niet te verhongeren”, “om niet om te komen van de dorst” of “omdat we doodmoe zijn en even wat slaap nodig hebben.” Honger, dorst en moeheid – kortom alle lichamelijke ongemakken die we vandaag kennen – zullen niet meer bestaan.

Hoe heerlijk toch om daar over te mediteren. En de wereld waarin we zullen leven met dat nieuw lichaam, zal eveneens ons verbeeldingsvermogen te boven gaan. Het mooiste plekje hier op aarde is slechts een schaduw van wat het Paradijs is.

Adam en Eva werden geschapen in het Paradijs. Door de zondeval (waardoor wij allen de erfzonde hebben, die echter uitgewist wordt door het Doopsel) werden zij uit het Paradijs verjaagd. Eens op de boete-aarde aangekomen, met al z’n ellenden, en bovenal de dood, wisten zij nog zeer goed hoe heerlijk dat Paradijs was. Hoe moeten zij daar vol heimwee naar verlangd hebben.

In deze wereld benaderen de tropische gebieden het dichtst het Paradijs: de dieren zijn er veel kleurrijker dan in de gematigde gebieden; en de planten en bloemen ook veel mooier en vorm- en kleurrijker. Er is daar veel meer biodiversiteit. Vergeleken met de tropische gebieden ziet hier de natuur er maar somber en eentonig uit. Bovendien heb je in de tropen ook geen barre donkere winter zoals in gematigde gebieden, enkel een droger en natter seizoen.

Net zoals in ieder mens de zonde van Adam – de erfzonde aanwezig is, zo is volgens mij ook in ieder mens die heimwee van Adam – een oerheimwee of oerverlangen – naar het (verloren gegane) Paradijs aanwezig.

De Paradijsvogelbloem.

Dit toont zich in het feit dat mensen graag reizen naar zuiderse landen of tropische eilanden met wuivende palmbomen, en daar vaak veel geld voor uitgeven; het feit dat mensen graag een tuin hebben met mooie (zuiderse of exotische) bloemen en planten; of exotische kamerplanten in huis hebben.

Eén van mijn favorieten: de zijdeboom.

Dit toont zich ook in het feit dat iedereen wel graag exotisch fruit koopt en eet…

Sommige mensen houden graag exotische huisdieren uit de tropen (reptielen, vogels of vissen), enz. En wie ziet er niet graag op tv een documentaire over de tropen?

Blauwe ara

Maar dit alles bevredigt de mens niet. Die reis naar de Dominicaanse Republiek of de Antillen bevredigt ons niet. Dat gaat voorbij. Die heerlijke kokosnoot of tropische vruchtensalade die je zonet hebt gegeten: dat bevredigt niet ten volle. Een kort moment van plezier en genot, en dan weer de ellenden van het leven. Die mooie en soms exotische planten en bloemen in de tuin: morgen kan alles kapot gaan door een storm; of kan alles aangetast worden door plagen en ziekten. Uw exotische kamerplant kan afsterven door slechte verzorging. Alles gaat voorbij; het is allemaal vergankelijk.

Kokospalm

Iemand die op een tropisch eiland woont, weet ook dat hij niet in een echt paradijs zit als er eens een orkaan over zijn eiland raast…

Maar niemand kan ontkennen dat er in ons een ‘oerverlangen’ naar het Paradijs zit. En dat verlangen zal pas bevredigd worden als we geloven in Jezus Christus en trouw blijven aan Zijn Woord. Want Jezus is voor ons gestorven op het Kruis om ons het échte Paradijs terug te geven; waar we een volmaakt lichaam zullen hebben en naar niets meer zullen verlangen; die prachtige wereld zonder einde, waar enkel ware liefde, vrede en vreugde zal zijn, waar we in eeuwige vriendschap met God zullen leven, in zijn Goddelijke Wil. Pas dan zullen we volledig gelukkig zijn, en zal ons oerverlangen naar dat Paradijs vervuld zijn.

Ieder andere poging om zelf een zogezegd “paradijs” hier op aarde te realiseren, of in het hiernamaals in een paradijs te komen, zal falen. Iedere andere weg dan die van Jezus Christus leidt slechts ten verderve.

3 Comments »

  1. Een mooie beschrijving, waar ik mij in kan vinden. In Jesaja’s één na laatste hoofdstuk staat een beschrijving van het aards paradijs: «« Want zie, zegt God, Ik zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen! Aan de vroegere denkt men niet meer. Ze komen niet weer in gedachten op. Maar men zal zich verheugen en eeuwig verblijden over wat Ik dan geschapen zal hebben. Zie, Jeruzalem schep Ik om in gejubel, in vreugde zijn volk. En zelf zal Ik over Jeruzalem juichen en Mij in mijn volk verblijden! Men zal er niet langer meer het gejammer horen van geween of geschrei. In dit bestaan zal de zuigeling niet heengaan die slechts enkele dagen oud is en de grijsaard niet heengaan voordat hij zijn dagen voltooid heeft. Want in die dagen sterft men in de kracht van een jongeling, al wordt men honderd jaar oud. En wie de honderd jaar niet bereikt zal als een vervloekte worden beschouwd! Men zal huizen bouwen en erin wonen, wijngaarden planten en er de vrucht van eten. Neen, men zal niet bouwen om er anderen in te laten wonen (terwijl men zelf geen fatsoenlijk onderkomen heeft), en ook niet planten om anderen ervan te laten eten (terwijl men zelf een lege maag heeft). Net als van de bomen zal de levensduur van mijn volk zijn. Wat met eigen arbeid is gemaakt zal voor eigen nut zijn. Men zal niet om niets zwoegen en geen kinderen baren voor een vroegtijdige dood. Want ze zijn een door Jahweh gezegend geslacht en hun nakomelingschap eveneens. Eer ze roepen geef Ik antwoord. Terwijl ze spreken heb Ik ze al verhoord. Dan zullen de wolf en het lam eendrachtig grazen, en de leeuw hooi vreten als het rund, en de slang zal zich met stof voeden. Ze zullen geen kwaad of onheil stichten op heel mijn heilige berg. Zo spreekt Jahweh! »» Dit wijst erop dat de toestand van het lichaam zoals in dit artikel beschreven voor een bepaalde categorie mensen is bedoeld. Dat in ieder geval de nieuwgeborenen meer op ons zullen lijken die nu leven. Hoofdstuk 20 van het Boek Openbaring sluit hierbij aan: «« Zalig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht; maar ze zullen priesters zijn van God en van Christus, en heersen met Hem, duizend jaar lang. Wanneer de duizend jaar voleind zullen zijn, dan zal de Satan uit zijn kerker worden losgelaten. Dan zal hij uittrekken om de volkeren te verleiden aan de vier hoeken der aarde, Gog en Magog, om ze te verzamelen tot de strijd. Hun getal zal zijn als het zand aan de zee. En ze rukten op over de vlakte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde Stad. Maar vuur viel neer uit de hemel en verslond ze. »» Zouden ze soms ten strijde trekken omdat ze menen dat Gods heiligen het levenselixer egoïstisch voor zichzelf houden en beletten dat de gewone man daar ook van profiteert? In deze profetie van het Boek Openbaring wordt nadruk gelegd op Gog en Magog dat met de getalswaarde zeventig symbool staat voor de volheid der volkeren (Ez. 38-39). (Elke letter heeft een getalswaarde.) Na dit oordeel zal men zeven maanden nodig hebben om het land van zijn lijken te reinigen. (Ez. 39:12) Er is dus nog een bestaan ná het Duizendjarig Vrederijk, maar hoe dat er zal uitzien is nog niet geopenbaard. PS: Het paradijs van Adam en Eva lag volgens de Joodse traditie ten Oosten van de Dode Zee, waar nu Jordanië ligt.

    Like

  2. Ons oerverlangen naar het herstel van het paradijs heeft voor heel wat drama’s in de menselijke geschiedenis gezorgd, waar men getracht heeft om dat paradijs op eigen kracht tot stand te brengen. Het was echt geen toeval dat Marx een Jood was en vanuit deze achtergrond predikte dat zijn ideeën het paradijs op aarde zouden brengen, wel te verstaan een materieel paradijs waarbij God zelfs niet als toeschouwer mocht kijken. De wetenschap predikt hetzelfde. Nu de mensheid eindelijk verlost is van het zogenaamde waandenkbeeld van een god die om ons bekommerd zou zijn, geven zijn hogepriesters de weg aan aan naar het ware geluk. Komt het dan bij niemand in de gedachte op dat nu de middelen om armoede uit te bannen, de wereld in een steeds verdergaande spiraal van misdaad en corruptie ten onder gaat en dat de ware oorzaak van onze ontluistering in onze verziekte psyche ligt. En daartoe bestaat maar één remedie: Jezus Christus die de weg, de waarheid en het leven is.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: