Spring naar inhoud

De zondeval en het streven van de mens om zichzelf te ‘herstellen’

We zijn de Advent begonnen en afgelopen zondag was er een lezing omtrent het einde der tijden en de wederkomst van Jezus. “Zoals het was in de dagen van Noah, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon”. Weinigen denken dieper na over de betekenis van deze woorden. De dagen van Noah waren bijzonder slechte dagen: de mensheid was totaal van God los en volledig verdorven geworden. Is dat niet wat we nú zien? Wat schiet er nog over van Zijn Kerk? Welke verdorvenheden zien we niet in de wereld, LHBTQ-toestanden; abortus, anticonceptie, euthanasie, pornografie,… Zijn we nu niet in de tijd waarin de komst van de Mensenzoon almaar dichterbij komt? Welke geestelijke waarschuwt er de mensen, de gelovigen, voor de tijd die voor de deur staat, om zich voor te bereiden?

Heden is er almaar meer te doen rond transhumanisme. Het wordt volop geprezen en gepromoot door de elites, door figuren zoals Klaus Schwab, Elon Musk en noem maar op: het verbinden van technologie met ons lichaam, om daardoor ons lichaam te ‘upgraden’, of te ‘verbeteren’. Zij weten dus duidelijk ook dat ons lichaam beperkingen heeft en dat het sterfelijk is. Wat willen zij bereiken? Wat willen zij nastreven? Een verlenging van onze levensduur en uiteindelijk ook een eeuwig leven. Maar het is een eeuwig vleselijk, materieel leven op deze aarde en in dit universum. Ze willen dat bereiken door op die manier technologie met ons lichaam te verbinden dat ‘wij’ uiteindelijk technologie worden. De elites hopen uiteindelijk een soort ‘halve robotten’ te worden in een soort utopische wereld. De rest van de bevolking zal dan eerder een soort insecten etende slaven worden, maar ook met technologie worden verbonden, om ze maximaal te kunnen controleren.

Het probleem is dat die elites en de instellingen die hen aanhangen allemaal verbonden zijn met geheime genootschappen: vrijmetselaarsloges. Naar de buitenwereld toe lijken zij normaal, maar door wat ze propageren kan men achter hun masker kijken.

De wereld werd sinds Darwin volledig gehersenspoeld wat betreft onze oorsprong. De mensheid gelooft nu dat we het product zijn van toeval en evolutie, en dat we bijgevolg ons lot zelf in handen hebben. Dit denken zet de deur open voor het transhumanisme. In een Brits defensierapport over ‘Menselijke Verbetering’ werd daarover gewag gemaakt:

“Zes miljoen jaar evolutie tot waar we nu zijn, en nu hebben we de werktuigen in handen om te bepalen hoe onze verdergaande evolutie zou moeten vorm krijgen.”

Zij propageren dat er evolutie is geweest, en dat we nu onze evolutie zelf in handen kunnen nemen door technologie in ons lichaam te integreren, en aldus onsterfelijk worden, en in een soort ‘goden’ te veranderen. Uiteraard is dit het verlengde van de leugen van Satan aan Eva, die zei dat ze niet ging sterven, en als God ging worden als ze van de vrucht zou eten.

De waarheid is echter dit: er was de zondeval, met de vervloeking van de aarde, de degradatie van ons lichaam, de introductie van pijn, lijden en de dood. Enkel Christus kan ons herstellen, door zijn Kruisoffer en Verrijzenis, waar wij deelachtig aan worden als wij in Hem geloven en berouw hebben over onze zonden. Christus’ komst op aarde was puur hiervoor: om ons te komen herstellen in onze oorspronkelijke staat, zoals het bedoeld was. Dit zal pas voltooid worden op het einde, bij Zijn Wederkomst. Dit is wat ik verkondig in mijn boek ‘De evolutietheorie ontkracht

Maar de elites en de ‘wetenschappelijke wereld’ die totaal van God los is, verblindt is door Satan en eigenlijk vaak hem dient, wil nu zelf het lot in eigen handen nemen en zichzelf als het ware ‘verlossen’ en weer herstellen in een onsterfelijke toestand. De elites willen dit voor zichzelf, en ze maken het middels de media de gewone mensen wijs dat dit ook voor hen kan. De mensen geloven het en gaan erin mee. Maar niet iedereen. Onlangs sprak ik iemand die agnostisch is, maar die toch ook zei dat hij niet voor dat al dat technologisch ‘positivisme’ was, zoals hij dat noemde.

De huidige technologische ‘vooruitgang’ maakt echter precies mogelijk wat in het boek Apocalyps wordt voorzegd omtrent het ‘merkteken van het Beest’. Dit is het middel waarmee ze het gewone volk zullen willen controleren, en de covid-pas was daar de voorafbeelding van (zoals Mgr. Athanasius Schneider correct zei vorig jaar). Wie niet gevaccineerd was mocht dit en dat niet meer; wie niet gemerkt zal zijn met dat teken (wellicht soort chip) zal niets meer kunnen kopen en verkopen:

En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Het is aan ons om alles te weigeren wat ze ons willen injecteren of implanteren om ons te veranderen en te ‘controleren’. Want het komt hierop neer: wie dat merkteken zal aannemen zal dus transhumaan worden; een mens met technologie in zijn lichaam – maar het is satanische technologie. De chip zal vervloekt zijn en men zal door het te nemen z’n ziel verkopen aan de Antichrist in ruil voor wat tijdelijke goederen (voedsel, geld,…).

Daar mogen en kunnen wij nooit aan meedoen. Men weze gewaarschuwd. Via diverse profetieën heeft God ons gebeden gegeven om ons te beschermen en te helpen. Verwerpen wij deze hulp van de Hemel niet, maar aanvaarden wij ze nederig.

Het transhumanisme is een vloek van Satan, en het is tot falen gedoemd. Enkel Christus kan ons redden en ons herstellen!

Een gezegende advent! Kom Heer Jezus, kom!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: