Spring naar inhoud

Litanie van het Heilig Sacrament

Een prachtige Litanie, om vandaag te bidden, speciaal ter gelegenheid van Sacramentsdag (maar mag ook meer gebeden worden natuurlijk).
(NB: dit is niet de Litanie van het Eerherstel aan het H. Sacrament).

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald, ontferm U over ons (*)
Vleesgeworden Woord, dat onder ons woont, *
Verborgen God en Heiland, *
Lam, zonder smet, *
Gedachtenis aan de dood van Christus, *
Onbloedig offer van het nieuw Verbond, *
Altijddurend offer, *
Waarachtig zoenoffer voor levenden en doden, *
Allerwaardigst offer van aanbidding, *
Allermachtigste smeek- en dankoffer, *
Verheven en hoogheilig Sacrament, *
Wonder, boven alle wonderen verheven, *
Brood, door de almacht van het Woord vlees geworden, *
Brood, dat aan de wereld leven geeft, *
Brood, dat alle zoetheid in zich bevat, *
Verborgen Manna, *
Spijs van de Engelen, *
Voedsel van de uitverkorenen, *
Kelk van het heil, *
Geheim van het Geloof, *
Gedenkteken van de goddelijke wonderwerken, *
Vrucht van het Lijden van Christus, *
Hoogste goed van de Kerk, *
Bron van het leven te midden van het Paradijs, *
Bronwel van alle genaden, *
Bron van levend water, *
Heilig gastmaal, waarbij de Engelen dienen, *
Spijs en Gastheer, *
Offeraar en Offerande, *
Hemels behoedmiddel tegen de zonde, *
Troost in alle lijden, *
Sterkte van de zwakken en vermoeiden, *
Verkwikking van de heilige zielen, *
Brand van liefde en vrede, *
Teerspijs voor wie in de Heer sterven, *
Voorafbeelding van het hemels bruiloftsmaal, *
Voorafbeelding van de toekomstige heerlijkheid, *

Wees genadig, spaar ons, Heer.
Wees genadig, verhoor ons, Heer.

Van de begeerlijkheid van de ogen, verlos ons Heer. (**)
Van de hovaardij van het leven, **
Van alle gelegenheid tot zondigen, **
Van alle oneerbiedigheid jegens dit H. Sacrament, **
Van het onwaardig nuttigen van uw Lichaam en Bloed, **
Door het vurig verlangen, waarmee Gij verlangd hebt dit paaslam met uw leerlingen te eten, **
Door de diepte van ootmoedigheid, waarmee Gij de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, **
Door de vurige liefde, waarmee Gij dit H. Sacrament hebt ingesteld, **
Door uw verlangen, om tot het einde van de wereld bij ons te blijven, **
Door de levendmakende kracht van uw allerheiligste Lichaam, **
Door uw kostbaar, voor ons vergoten Bloed, **
Door de vijf wonden van uw allerheiligste Lichaam, **
Door uw van liefde brandend Hart, **

Wij, arme zondaars, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij in ons het geloof en de eerbied tot dit H. Sacrament behouden en vermeerderen moogt, wij bidden U, verhoor ons. (***)
Dat Gij in ons een vurige liefde en godsvrucht tot dit hoogheilig Sacrament moogt ontsteken, ***
Dat Gij in ons het verlangen naar het veelvuldig en dagelijks nuttigen van uw Lichaam en Bloed moogt opwekken, ***
Dat Gij ons de heilige gewoonte moogt schenken van veelvuldig, ja dagelijks, U waardig in de H. Communie te ontvangen, en in die heilzame gewoonte te volharden, ***
Dat Gij ons de kostbare vruchten van dit H. Sacrament wilt toedelen, ***
Dat Gij ons in het uur van de dood met deze hemelse teerspijs wilt versterken, ***
Dat Gij ons eenmaal moogt leiden tot het Avondmaal van het eeuwig leven, ***
Zoon Gods, ***

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Onze Vader,…
Wees gegroet,…

V: De barmhartige en genadige Heer heeft ons een gedenkteken gesticht van zijn wonderen.
A: Hij heeft spijs gegeven aan hen, die Hem vrezen.
V: Brood van de Hemel hebt Gij aan hen gegeven.
A: Dat alle zoetheid in zich bevat.
V: Heer, verhoor mijn gebed.
A: En mijn noodkreet kome tot U.

Laan ons bidden.
O God, die ons in dit wonderbaar Sacrament de gedachtenis aan uw lijden en sterven hebt nagelaten; wij bidden U, geef, dat wij de heilige Geheimen van uw Lichaam en Bloed met zulk een ware godsvrucht vereren, dat wij de vrucht van Uw verlossing voortdurend in ons mogen gevoelen. Die met de Vader in de eenheid van de Heilige Geest leeft en heerst, in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

 

Uit: COOPMAN  C. S.J. , Waakt en Bidt! Communie- en gebedenboek, N.V. Brepols, Turnhout, 1923

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: