Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria

Wie het best weet zwijgen, zal er het best door worden onderwezen. Jezus tot Margareta-Maria Alacoque: “Heb aldus inwendig het stilzwijgen lief, spreek weinig tot de schepselen, veel tot God, […]

Over het paradijs en de zondeval

A.K. Emmerick verhaalt over de schepping van de mens, het paradijs en de zondeval: Adam en Eva Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van […]

De Heilige Tekla, maagd en martelares

De Zalige Anna Katharina Emmerick verhaalt op 22 en 23 september 1821 het volgende: Toen ik gisteren Tekla’s relikwie ontving, zag ik de heilige uit de hoogte tot mij nederdalen, […]

Heiligheid – ook voor jou!

Schriftwoorden ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mt.5,48). ‘Dit is Gods wil: uw heiliging’ (1Thess.4,3). ‘God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren om heilig en […]

Jezus beminnen met hart en ziel

Mensen kunnen soms klagen dat ze zich lauw voelen, dat ze geen diepe liefde in hun binnenste voelen voor Jezus. Hoe kan ik Jezus meer beminnen? Hoe kan ik een […]