Spring naar inhoud

De Eucharistische Rozenkrans

De Eucharistische Rozenkrans werd door de Engel Rafaël in 1995 geopenbaard aan Alan Ames, een begenadigde ziel uit Australië die sinds zijn bekering in 1993 een bloeiend apostolaat heeft opgebouwd. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, wordt deze hieronder meegedeeld.

Hoe de Heer de Eucharistische Rozenkrans meedeelde

Blijde mysteries

Eerste mysterie: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

De Engel zei: “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.” (Luc. 1,30-31)

Visioen: Ik zag onze heilige Moeder, die in het blauw gekleed was. De Hostie was in haar lichaam, en de hostie straalde wit.

Tweede mysterie: Maria bezoekt haar nicht Elizabeth

Zodra Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elizabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luider stemme uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,41-42)

Visioen: Onze heilige Moeder was opnieuw in het blauw gekleed, en de Hostie was in haar lichaam. Maar nu straalde niet alleen de Hostie wit, maar ook onze Moeder Maria. Ik hoorde de woorden: “Mijn ziel prijst hoog de Heer.”

Derde mysterie: Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem

“Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.” (Luc. 2,11)

Visioen: De Hostie straalde wit, en toen verscheen het kindje Jezus in haar midden.

Vierde mysterie: Jezus wordt in de Tempel opgedragen

“Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen.” (Luc. 2,22)

Visioen: Ik zag de moeder Maria en de heilige Jozef in de tempel, en tussen hen beiden in hielden zij de Hostie omhoog en zeiden: “Vader, dit is uw Zoon.”

Vijfde mysterie: Jezus wordt in de Tempel wedergevonden

“Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel.” (Luc 2, 46)

Visioen: Het tabernakel in de kerk stond wijd open. Daarin was de Hostie die wit straalde. Jezus zei: “Waar kunnen jullie Mij vinden, als dit niet is in het huis van Mijn Vader?”

Mysteries van het licht

Eerste mysterie: Doop van Jezus in de Jordaan

“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde.” (Matt. 3,17)

Visioen: Ik zag een gouden kelk. Vanaf de zijkant vloeide er bloed en dit vormde een stroom. Een helder stralende Hostie dook van boven af in die stroom. Boven de Hostie zag ik een witte duif. Daarboven zag ik de Vader met wijd geopende armen. Hij zei: “Kom en dompel je onder in de rivier des Levens.”

Tweede mysterie: De bruiloft te Kana

“U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard!” (Joh. 2,10)

Visioen: In de Hostie zag ik een kelk. Rondom knielden de bruiloftsgasten en baden. Toen hoorde ik de woorden: “Gij schenkt ons deze wijn, die wij U opofferen.”

Derde mysterie: De verkondiging van het Rijk Gods

“Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij.” (Luc 10,11)

Visioen: In de oplichtende Hostie zag ik Jezus als Koning gekroond en met gouden kleren. Hij zei: “Hier is het Rijk.”

Vierde mysterie: De verheerlijking op de berg Tabor

“Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit.” (Luc. 9,29)

Visioen: Ik zag de Hostie wit stralen. In haar was het Aanschijn van Jezus te zien. Jezus zei: “Wees veranderd in Mij.”

Vijfde mysterie: Instelling van de Heilige Eucharistie

“Het Nieuw Verbond.” (Luc. 22,20)

Visioen: Ik zag Jezus. Hij was gekleed in purperen priestergewaden en hield de Hostie en de Kelk in zijn handen. Hij stond aan het altaar met de apostelen om Hem heen. Jezus zei: “Dit is mijn Lichaam… dit is mijn Bloed.”

Droevige mysteries

Eerste mysterie: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

“Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.” (Luc. 22,42)

Visioen: Jezus draagt een rood gewaad. Hij houdt de Hostie hoog boven zijn hoofd. Hij zweet bloed. Hij zegt: “Vader, dit is mijn Lichaam, Ik draag het aan U op. Uw wil geschiede.”

Tweede mysterie: Jezus wordt gegeseld

“Toen liet Pilatus Jezus geselen.” (Joh. 19,1)

Visioen: De Hostie straalde wit, en met elke slag van de gesel verscheen er een rode lijn op, die dwars over de Hostie liep en deze begon te bloeden.

Derde mysterie: Jezus wordt met doornen gekroond

“De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om.” (Joh. 19,2)

Visioen: De wit stralende Hostie lag daar en een doornenkroon daalde op haar neer. Toen de doornen de Hostie doorboorden, begon deze te bloeden.

Vierde mysterie: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

“Zelf zijn kruis dragend, trok Jezus de stad uit naar wat schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota.” (Joh. 19,17)

Visioen: De Hostie straalde wit en een donker kruis was in het midden. Met iedere stap van Jezus werd het kruis donkerder, maar de Hostie werd helderder. Jezus zie, dat het kruis met iedere stap zwaarder werd, doch dat Hij met iedere stap God verheerlijkte.

Vijfde mysterie: Jezus sterft aan het kruis

“Daar sloegen zij Hem aan het kruis,… maar één van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.” (Joh. 19,18 en 34)

Visioen: De wit stralende Hostie had vier wonden, die bloedden, en veranderden zich in Jezus aan het kruis. Toen Jezus aan het kruis hing, keerden de Romeinse soldaten, de Farizeeën en de Joden Hem de rug toe en zeiden: “Deze is de Zoon van God niet!” Bij de Hostie waren het de mensen van heden de de Hostie de rug toekeerden en zeiden: “Dit is het Lichaam van Jezus niet!” Toen werd de Hostie met een lans doorboord en water en bloed begonnen in een kelk te vloeien.

Glorievolle mysteries

Eerste mysterie: Jezus verrijst uit de doden

“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh. 6,54)

Visioen: Jezus verscheen in de Hostie bij de ingang van het graf. Zijn armen wijd geopend, zijn handen bloeden. Daarna was Jezus met de apostelen in een zaal tijdens de maaltijd, en ieder van hen at een Hostie. Jezus zei: “Ik ben het voedsel des levens.”

Tweede mysterie: Jezus stijgt op ten hemel

“En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen.” (Luc. 24,51)

Visioen: Honderden engelen waren in de lucht. Sommigen zongen en anderen bliezen op trompetten. De engelen hadden de Hostie in hun midden en vlogen hemelwaarts. De wolken weken uiteen en een wit licht daalde neer. Toen zei de Vader: “Dit is mijn Zoon.”

Derde mysterie: De heilige Geest daalt neer over de apostelen

“Dit is het brood, dat uit de Hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven.” (Joh. 6,58)

Visioen: “De Hostie verscheen. Zij straalde wit en in de Hostie verscheen en wonderschone witte duif. Deze vloog in mijn hart. Jezus zei: “Wanneer je mijn Lichaam ontvangt, dan ontvang je de heilige Geest.”

Vierde mysterie: Maria wordt in de hemel opgenomen

“Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de moeder van uw Zoon, de onbevlekte maagd Maria, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen” (Openingsgebed van de H. Mis op het hoogfeest van Maria-tenhemelopneming)

Visioen: Onze heilige Moeder verscheen aan de hemel. Haar Onbevlekt Hart was geopend. In het midden van haar hart was de Hostie, stralend wit. Toen omarmde de Moeder de Hostie.

Vijfde mysterie: Maria wordt in de hemel gekroond

“Koningsdochters zijn onder uw schonen, statig, rechts van u, uw gemalin in het glanzende goud van Ofir.” (Ps. 45,10)

Visioen: Moeder Maria was in het goud gekleed en droeg een gouden kroon als koningin van de hemel. Vóór de Moeder was een grote Hostie, die wit straalde. Een duif omcirkelde de Hostie. Achter de Hostie was de troon van de Vader. De heilige Moeder knielde voor de Hostie en boog deemoedig tot op de grond. Achter haar waren vele duizenden engelen en heiligen en zij allen knielden deemoedig voor de Heer.

Uit: De Eucharistische Rozenkrans – Miriam Verlag – 2e oplage – 2006

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: