Spring naar inhoud

Categorie: Catechese

CATECHESE: Over de val van Adam

6de Les, Mech. Catech. 1ste Art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. Wij hebben zondag gezien, hoe de mens geschapen is; nochtans is de mens hedendaags maar een ellendig schepsel, […]

CATECHESE: Over de schepping van de mens

6de les, Mech. Catech. 1ste art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. De wereld was dus geschapen, beminde parochianen, maar alles wat op de wereld bestond, was onbekwaam de goedheid […]

CATECHESE: Over de Engelen

6de les. Mech. Catech. 1ste ART: Ik geloof in God… Schepper van hemel… In onze laatste onderrichting, beminde parochianen, leerden wij dat God hemel en aarde geschapen heeft. Welnu, het […]

Catechese: Over de Schepping

6de Les. Mech. Catech.  1ste art.: Ik geloof in God… Schepper In de laatste onderrichting over het Symbolum, hebben wij de betekenis uitgelegd van het woord Almachtig, en u getoond […]

Catechese: Over de Almacht van God

6de les Mech. Cat. 1ste Art.: Ik geloof in… den Vader Almachtig Aan God de Vader, eerste persoon van de H. Drievuldigheid, wordt, bij voorkeur onder alle andere volmaaktheden, de […]