Spring naar inhoud

Categorie: Catechese

CATECHESE: Over de Sacramenten der stervenden

Op aanvraag van iemand publiceren wij een sermoen van Kannunik D’Hoop over de laatste sacramenten: 32ste, 34ste en 35ste Les Mech. Catech. De liefdevolle Zaligmaker, die zelf al de bitterheid […]

CATECHESE: Over de val van Adam

6de Les, Mech. Catech. 1ste Art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. Wij hebben zondag gezien, hoe de mens geschapen is; nochtans is de mens hedendaags maar een ellendig schepsel, […]

CATECHESE: Over de schepping van de mens

6de les, Mech. Catech. 1ste art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. De wereld was dus geschapen, beminde parochianen, maar alles wat op de wereld bestond, was onbekwaam de goedheid […]

CATECHESE: Over de Engelen

6de les. Mech. Catech. 1ste ART: Ik geloof in God… Schepper van hemel… In onze laatste onderrichting, beminde parochianen, leerden wij dat God hemel en aarde geschapen heeft. Welnu, het […]