Spring naar inhoud

Feest van Sint-Jozef: homilie van Paus Johannes Paulus II

Toespraak van Paus Johannes Paulus II op 18 maart 2001 (20 jaar geleden) tijdens het Angelus

Morgen 19 maart vieren we het feest van Sint Jozef. In het midden van de vastentijd wijst de liturgie ons op deze heilige als een voorbeeld om te volgen en een beschermer om aan te roepen. Tegenover Jezus was hij de vader, die niet alleen tot een juridisch aspect beperkt bleef. Hoeveel er geen verwekking heeft plaatsgevonden, was zijn vaderschap echt en volkomen. Eenvoudig weg zou men kunnen zeggen, dat na de Hemelse Vader en de maagdelijke Moeder Maria de H. Jozef de persoon is geweest, die het morele en spirituele wezen van Jezus van Nazareth het meest heeft beïnvloed. In het in vervulling gaan van deze door goddelijke voorzienigheid opgelegde opdracht was hij een uniek voorbeeld van geloven, in gehoorzaamheid en dienstbaarheid.

Voor ons is Sint Jozef op de eerste plaats een voorbeeld van geloof. Zoals Abraham leefde hij altijd volledig naar het Woord van de Goddelijke Voorzienigheid en geeft ons daardoor een aanmoedigend voorbeeld speciaal als we gevraagd worden om God op “Zijn Woord” te geloven. Anders gezegd geloven in Zijn Woord zonder inzicht in zijn verdere bedoelingen hiermee.

Wij worden ook opgeroepen zijn voorbeeld te volgen in zijn volledige gehoorzaamheid aan God, een deugd welke tot uiting komt door zijn zwijgen en verborgen leven van hard werken. Hoe waardevol is de “school” van Nazareth voor de hedendaagse mens, welke vaak, opgedrongen door de huidige maatschappelijke cultuur, uiterlijk voorkomen, succes, autonomie en een valse individualiteit nastreeft. Hoe belangrijk is het echter om de waarden van eenvoud, gehoorzaamheid, respect en de liefde van Gods Wil te herontdekken.

Sint Jozefs leven was geheel toegewijd aan zijn echtgenote Moeder Maria en Goddelijke zoon. Voor de gelovige, werd hij daardoor een voorbeeld dat “heersen” “dienen” betekent. Sint Jozef kan gezien worden als de grootte leraar, speciaal voor hen die als taak hebben “vader” en “leider” te zijn binnen families, op scholen en in de Kerk. Mijn gedachte gaat speciaal uit naar diegene die op deze aan Sint Jozef toegewijde dag hun vaderdag vieren. Ik denk ook aan hen welke door God zijn aangesteld om in de Kerk de taak van spiritueel leider op zich te nemen.

Moge Sint Jozef, waarop zo vele Christenen hun vertrouwen stellen, u altijd leiden in de voetstappen van Gods familie, moge hij een speciale hulp zijn voor diegene die werkzaam zijn als geestelijke en spirituele vaders. Moge Maria, Jozefs Maagdelijke Echtgenote en Moeder van de Verlosser, onze gebeden verhoren en onze voorspreekster zijn.

Gebed tot St. Jozef door Paus Pius XII gegeven op 11 maart 1958

Roemrijke Aartsvader Sint-Jozef, nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth, die aan alle christenen, maar speciaal aan ons, het voorbeeld gegeven hebt van een volmaakt leven in voortdurende arbeid en in een bewonderenswaardige eenheid met Maria en Jezus, sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag, opdat ook wij, katholieke vaklieden, daarin een krachtig middel vinden om God te verheerlijken, onszelf te heiligen en nuttig te zijn voor de gemeenschap, waarin wij leven; dat immers zijn de hoogste idealen van al onze handelingen.

Verkrijg voor ons van de Heer, innig beminde Beschermer, nederigheid en eenvoud des harten, liefde voor het werk en welwillendheid voor allen, die hierin onze metgezellen zijn, overeenstemming met Gods wil in de onvermijdelijke moeilijkheden van dit leven en vreugde om ze te verduren, besef voor onze geheel eigen maatschappelijke zending en verantwoordelijkheidsgevoel, geest van zelfbeheersing en gebed, eerbied en volgzaamheid ten aanzien van onze overheden, broederlijke gevoelens jegens onze gelijken, liefde en toegeeflijkheid voor onze ondergeschikten.

Wees bij ons in de ogenblikken van voorspoed, wanneer alles ons uitnodigt om in zelfrespect van de vruchten van onze zware arbeid te genieten; maar steun ons in de droeve uren, wanneer de Hemel zich voor ons schijnt te sluiten en zelfs de werktuigen in opstand schijnen te komen in onze handen.

Geef dat wij in navolging van U, onze ogen gevestigd houden op onze Moeder Maria, uw allerliefste bruid, die in een hoekje van uw bescheiden werkplaats stil zat te spinnen, terwijl ze haar zoetste glimlach over haar lippen liet glijden; en laat onze blik niet afdwalen van Jezus, die uw zorgen deelde hij de werkbank: opdat wij zodoende op aarde een vredig en heilig leven mogen leiden als voorspel op dat eeuwig gelukkige leven, dat ons in de Hemel wacht, in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Bron: RKDocumenten.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: