Spring naar inhoud

De wereldoorlog is dichtbij – en dus ook de grote Waarschuwing

Enige maanden geleden postte ik hier een artikel over de profetieën aangaande de Derde Wereldoorlog. Heel wat van die punten uit die samenvatting van profetieën (van 50 zieners) zijn uitgekomen, andere dan weer niet. Dat komt wellicht omdat niet iedere van die 50 zieners even betrouwbaar was, of sommige zaken in een andere volgorde in de tijd zullen gebeuren, uitgesteld werden, enz…Er waren onlusten in de Balkan. Er zijn protesten n.a.v. de energiecrisis en inflatie. Er was een korte opflakkering van geweld in Gaza deze zomer, en Israël heeft in mei een grootschalige militaire oefening gedaan, met een simulatie van een aanval op Iran. De tekenen liegen er niet om. De huidige geopolitieke ontwikkelingen wijzen slechts in één richting: WOIII is heel dichtbij, misschien zelfs dichter dan we denken.

Morgen wordt in het Kremlin met groot vertoon de handtekening geplaatst onder het het decreet waarbij de in Oekraïne veroverde regio’s bij Rusland zullen gevoegd worden: de annexatie. Rusland heeft reeds laten verstaan dat zij dat gebied met alle mogelijke wapens (dus ook nucleaire) zullen verdedigen. Een aanval op dat grondgebied wordt vanaf 1 oktober beschouwd als een aanval op Rusland zelf, waarbij hun militaire doctrine hen toelaat om te antwoorden met nucleaire wapens.

En wie zegt er dat die mobilisatie niet stiekem bedoeld is voor die voorzegde verrassingsaanval op Europa?

In de profetieën wordt gesproken over een plotse aanval op Europa, en één van de zieners van Garabandal zei dat de oorlog reeds naar Europa zal gekomen zijn op het moment van de Waarschuwing – in lijn ook met de profetieën samengesteld door Stephan Berndt.

Volgens mij zijn de waarschuwingen en profetieën van Pater Michel Rodrigue van 2020 voor dit najaar en verder (ik raad aan om ze nog eens te lezen). Was er uitstel in 2020? Dat kan. Maar hij kan er ook gewoon naast gezeten hebben wat betreft het tijdskader. Profeten kunnen zich ook wel eens vergissen. God is onfeilbaar, maar niet zijn instrumenten waar hij mee werkt. Zij krijgen dikwijls een visioen en moeten dat dan interpreteren, waarbij dan vaak foutjes insluipen.

Rodrigue sprak van ‘grote gebeurtenissen’ in oktober. Volgens mij zou dat wel eens komende maand kunnen zijn. In oktober zal er de continentale fase van de ‘synode van de synodes’ zijn, waarbij we al weten dat men slechts op één ding uit is: de Leer van de Kerk “veranderen” op gebied van kuisheid, celibaat enz (lees maar eens de synodale teksten!). De tekenen zijn er. Maar ook op geopolitiek gebied kan er heel wat gebeuren, zoals ik reeds zei wordt morgen de annexatie van de door Rusland bezette Oekraïense gebieden bekrachtigd.

Volgens nog andere profetieën (van ruim 10 jaar geleden) ging de Waarschuwing komen na een wereldwijde vaccinatie, maar vlak vóór de effectieve derde wereldoorlog. Er zou oorlog uitbreken in Europa op het moment dat er financiële malaise was, en Duitsland zou er op één of andere manier mee betrokken zijn (Nord Stream?).

Hoe dan ook staan we dichter dan ooit bij de voorzegde oorlog, en dus ook de Waarschuwing.

Laten we voorbereid zijn:

 • Ten eerste om de Heer onder ogen te komen tijdens de Waarschuwing of gewetensverlichting, zodat het een vreugdevolle ontmoeting mag zijn.
 • Ten tweede om te gaan evangeliseren na de Waarschuwing: er zullen veel mensen zich bekeren, maar die mensen zullen onwetend zijn; en van onze modernistische priesters zullen zij geen waar geestelijk voedsel ontvangen, want ook die zullen zich eerst moeten bekeren; het is dus aan de trouwe, onvervalste katholieken om anderen bij te staan met raad (onderricht/getuigenis) en daad (door bvb. het geven van een gebedsprentje, een Evangelietje, catechismusje.. zie ook mijn webwinkel.). De onboetvaardigen, de verharden die zich niet zullen bekeren, zij die God haten, zullen na de Waarschuwing de mensen trachten te overtuigen dat het slechts een hersenschim was, een natuurlijke uitwerking van een kosmische gebeurtenis… Wij moeten hen voor zijn, door mensen hier ook op voorhand voor te waarschuwen.
 • Ten derde de tijd van grote crisis en oorlog in te gaan door zich toch wat voor te bereiden en het woord van de profeten hierover niet te verachten. God vroeg ook aan Noah om zich voor te bereiden. Velen spotten met hem en geloofden hem niet. Maar Noah handelde juist, wat voor iedereen duidelijk werd toen de zondvloed begon… De Waarschuwing zal slechts de ontvouwing van WOIII onderbreken, maar niet tegenhouden. Na de korte periode van rust die slechts weken zal duren, zal alles weer gewoon verdergaan tot op het moment dat er overal oorlog is en tot slot nucleaire raketten heen en weer vliegen. En dan zal de Antichrist verschijnen als de charismatische grote verzoener, de grote vredestichter, om dan (na verloop van tijd) aan iedereen zijn satanisch merkteken op te dringen.

Men weze gewaarschuwd.

Hieronder ook nog een korte video:

12 Comments »

 1. Geachte Michaël Dekee,

  Over die Grote Waarschuwing, ja ik heb er meer over gehoord, die komt vooral van
  Garabandal, en het is twijfelachtig of die openbaringen echt van God komen.
  Want Maria (of misschien was het wel iemand anders?) die zegt daar in 1966 dat “het Concilie goed is verlopen”,
  nou, dat Concilie verliep helemaal niet zo goed, zoals veel traditionele katholieken kunnen beamen.

  Ik geloof wel dat er een Waarschuwing komt, vòòr de de Straf van de Drie Daagse Duisternis (de Kastijding),
  en daar heeft de zienster Marie Julie Jahenny uit Bretagne over gesproken, in de 19e eeuw.
  Jesus zei haar dat Hij een dag van Waarschuwing zou zenden vòòr die grote Straf, en die dag was bedoeld om
  te kijken of de mensen nog wilde terugkeren naar Hem. Het is een dag van lange duisternis, donder en bliksem,
  de hele dag lang, maar er wordt niet gesproken over een gewetensverlichting. De mensen moeten die dag in gebed
  blijven, binnen bij een brandende kaars. Als de wereld zich niet bekeert, dan komt 37 dagen later de echte Straf,
  namelijk de drie dagen Duisternis, waarin over de hele aarde duisternis komt 72 uur lang, en aardbeving. Vuur valt uit de hemel,
  om de goddelozen te vernietigen. Vanzelfsprekend moet men ook hier binnen blijven, de ramen verduisteren,
  en bidden om bescherming en genade bij een Kruisbeeld en een brandende kaars.
  Na die wereldwijde zuivering is er een vierde deel van de mensheid nog in leven, dan komt niet de Antichrist,
  Luister dit is belangrijk, dan komt de Grote Monarch, de Heilige Franse Koning, die overal met zijn legers de
  christelijke Orde zal herstellen, en hij luidt een periode van Vrede in. Sommige vijanden van de Katholieke kerk
  zullen hem zien als de Antichrist, maar hij is de laatste en de heiligste van de Franse Koningen, door veel heiligen voorspeld.
  Ook Marie Julie Jahenny heeft uitgebreid over hem gesproken, en over hoe hij in Frankrijk gekroond wordt, na
  de korte regering van een valse, onwettige Koning.

  Er komt ook een Heilige Paus, een jonge man, die veel mensen wereldwijd zal bekeren, tot het enige
  ware, Katholieke Geloof.
  De Antichrist komt pas, nadat deze Franse Koning als Keizer lang heeft geregeerd over Europa en vrede en
  voorspoed heeft gebracht, en als we een grote opleving van het Geloof hebben gezien. Die periode van Vrede
  gaat op zijn minst 30 tot 40 jaren duren.

  Als uiteindelijk de Koning komt te overlijden in Jerusalem op hoge leeftijd, waar hij zijn kroon en scepter neerlegt op
  de Olijfberg, dan komt pas de Antichrist, de Verderver, dat is in Jerusalem. De Antichrist is bang van deze
  Heilige Koning, en hij zal pas tevoorschijn komen als de Koning overleden is.

  Met vriendelijke Groet,
  Hans

  Like

   • ja, maar profetieën die niet zijn goedgekeurd door de Kerk, houden een zeker risico in, dat je op een dwaalspoor komt.
    Daarom lees ik vooral de profetieën van oudere datum, die ook door de Kerk zijn goedgekeurd, toen het nog de echte Kerk
    was, vòòr Oktober 1958. Er zijn vandaag de dag veel valse profetieën en valse Maria verschijningen.
    Ik denk dat het “Boek der Waarheid” daar zo’n voorbeeld van is. Er wordt een man beschreven die tijdens de Derde Wereldoorlog opeens
    op het wereld toneel zou verschijnen, waarvan veel mensen onder de indruk zijn, en die snel grote successen behaalt.
    Er wordt in dat boek van uit gegaan dat hij de Antichrist is.
    Dat boek gaat er ook van uit dat Benedictus XVI de echte Paus is, maar allebei die beweringen zijn niet waar.

    Maria heeft in 1917 een tijd van Vrede voorspeld, wanneer Rusland plechtig zou geconsacreerd worden aan haar Onbevlekt Hart, en dat is de
    tijd van Vrede, als de Kroonprins komt, die de overwinning behaalt, en tot Koning van Frankrijk gekroond wordt.
    Het gebeurt na de Drie dagen Duisternis, die valt tijdens de oorlog.
    Hij zal de sterke militaire arm van de Heilige Kerk zijn, en zo wordt Europa weer christelijk. Rusland is plechtig geconsacreerd, niet door
    Franciskus I, of Benedictus XVI, maar veel langer geleden, op 13 Mei 1991 door Paus Gregorius XVIII, dat is nog steeds de wettige Paus
    in ballingschap vandaag. Hij is gekozen tijdens een geheim Conclaaf op 3 Mei 1991, als opvolger van Jozef Siri, Paus Gregorius XVII.
    Ik neem aan dat hij vrij jong was, toen hij gekozen is, want nu na bijna 32 jaar is hij nog steeds Paus.
    Alle twee deze volkomen onbekende Pausen konden niet vrij uit spreken, en niet vrij de Kerk besturen, dat is de echte crisis, die begon na de dood van Pius XII.

    Like

   • Met alle respect, maar ik geloof niet dat die ‘Paus Gregorius’ de echte paus is. Dat de crisis is begonnen onder Johannes XXIII kan ik wel beamen. Profetieën kun je op hun authenticiteit toetsen indien ze de ware Leer van de Kerk onderschrijven en er voorzegde zaken effectief ook uitkomen. Reeds St. Paulus maande ons aan om alles te onderzoeken en niet direct te verwerpen. In deze tijd kan God nog steeds spreken, maar uiteraard zal dat niet meer Kerkelijk goedgekeurd worden onder deze hiërarchie. Zelfs de openbaringen aan Leonie Van den Dijck (jaren ’30 en ’40) werden nooit officieel kerkelijk goedgekeurd, en de gestigmatiseerde zienster is nooit zalig verklaard.

    Like

  • De boodschappen te Garabandal zijn inderdaad zeer discutabel. Volgens de zienstertjes zou Sint Pio het ‘grote wonder’ ook meemaken…de heilige gestigmatiseerde pater overleed in 1968. Zonder overigens dat het grote wonder was gebeurd. Tevens is het verlichten van het geweten..welke ook zou geschieden volgens Maria Loli, vreemd. Daar heeft Christus de Heilige Geest voor uitgestort na Zijn Hemelvaart. De eerstvolgende grote gebeurtenis welk zal geschieden volgens de Heilige Schrift is de verwijdering/opname van de Weerhouder.

   Like

   • Dat was niet conform de boodschap…iedereen zou op hetzelfde moment de gebeurtenis waarnemen en Sint Pio werd daarbij specifiek genoemd als iemand die er getuige van zou zijn. Overigens verneem ik via u dat Sint Pio vlak voor zijn dood de grote gebeurtenis heeft ervaren. Bijna 25 jaar geleden heeft een Nederlandse staatssecretaris( Rutten, niet Rutte) n.a.v summiere verwijzingen berekend dat in het jaar 2000 op de feestdag van een vroegtijdig gestorven Heilige de grote gebeurtenis zou plaatsvinden. Er gingen bussen vol pelgrims naar Garabandal…echter er gebeurde niks.

    Like

   • Ik moet zeggen dat ik Garabandal in het begin ook wel een beetje geloofde, vooral toen ik hoorde dat Pater Pio er positief over leek te zijn. Maar ik heb mijn oordeel later toch wat bijgesteld. Wij kunnen niet echt oordelen, dat kan alleen de Kerk. Ten tweede, zijn er wel een aantal twijfelachtige dingen aan te benoemen. De tijd alleen al, waarin het gebeurde, van 1961 tot 1966, was een revolutie tijd. De zienstertjes die op zo’n vreemde manier achteruit liepen bij hun extase, de uitspraak van “Maria” dat het Concilie (Tweede Vaticaans Concilie) goed was verlopen. De algemene gewetensverlichting die voorspeld is, wat iets heel uitzonderlijks zou zijn, wat normaal in de heilsorde niet voorkomt. Mensen moeten op basis van hun vrije wil kiezen voor God, en niet min of meer gedwongen worden door een ontstellende gebeurtenis. Niet dat God het niet zou kunnen, maar het is niet de normale gang van zaken. Dan Joey die na het wonder zijn gezichtsvermogen zou terugkrijgen, iedereen weet dat hij inmiddels overleden is. Mensen kunnen een profetie ook verkeerd verstaan, dus dan kan het nog wel waar zijn. De voorspelling van de drie Pausen, daarna zouden dan de Eindtijd gebeurtenissen komen, tja. Die Priester Vader Andreu leek me wel oprecht, maar toch, ik weet het niet. Conchita heeft gezegd in 1964, dat het lichaam van Louis Andreu S.J., dat was dus al drie jaar na zijn dood, na het Wonder ongeschonden zou opgegraven worden, maar waarom is die ongeschondenheid dan in 1976 niet al geconstateerd en bekend gemaakt. Toen hij is toch opgegraven en weer herbegraven. In welke staat was het lichaam dan? dat wordt niet vermeld.

    Like

 2. Vanaf het begin der tijden speculeert men wie gog en magog..de volkeren die tegen God strijden zijn. Is het het decadente westen met gelegaliseerde moorden op ongeboren baby’s en euthanasie, opgelegde tolerantie voor tegennatuurlijke seks waardoor Sodom en Gomorra werden vernietigd. De ontkerstening en valse kerk na vaticanum II? De onbedwingbare zucht naar materie, verstrooiing en andere uitingen van morele ontbinding? Of zijn mohammedanisme en neo-communisme/socialisme, de ideologieën die ook uit een ei komen welke door hetzelfde beest zijn uitgebroed, gog en magog? Het is een zeer spannende tijd en laten we vertrouwen op De Heilige Drie-eenheid, Sint Michaël, De Moeder Gods, Sint Jozef, Heilige Pater Pio, Heilige Sint Pius X en Heilige Pastoor van Ars.

  Like

 3. je zou moeten weten dat men nooit een datum of tijdstip mag bepalen. Dit doet men niet.. Gods tijd is eindeloos. 1 seconde is voor God misschien 1 jaar. Dank voor de tekst, maar wees voorzichtig. De tijd nadert.

  Like

 4. Alleen GOD zelf weet wanneer, wij hebben slechts vermoedens.
  Van mij mag GOD snel komen deze wereld heeft totaal geen toekomst meer, GOD is onze enige uitweg

  Like

 5. Ik ben geneigd de oudere, en door de Kerk erkende openbaringen te geloven, maar misschien blijkt Garabandal ooit toch waar te zijn, wie weet. Er was eens een Franse zieneres Madeleine Porsat, en zij schijnt ook een soort algemene gewetensverlichting voorspeld te hebben, die ze “de biecht van Maria” noemde. Zij zag zoiets gebeuren in de toekomst. Ze zag ook een volmaakte Vrede komen door Maria (daar geloof ik wel in). Ik moet erbij zeggen dat er ook voorspellingen van haar duidelijk niet in vervulling zijn gegaan. Zij heeft ooit gezegd dat na Paus Pius IX het Koninkrijk van Maria zou komen, en dat deze Paus Pius IX de laatste Katholieke Paus zou zijn, die onder vervolging zou lijden. Nou, het is allemaal toch wat anders gelopen. Pausen na hem hebben juist in toenemende mate onder vervolging geleden. Sint Johannes van het Kruis maakt ons erop attent, in zijn mystieke werken, dat er bij de geestelijk gevorderden veel visioenen voorkomen, en ook veel voorspellingen, maar dat daar nogal eens de duivel tussen zit, omdat hij zo probeert om trots op te wekken bij de betrokkenen. Je moet er dus goed mee oppassen met deze dingen. Heiligheid is vooral geloof, en deugden beoefenen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: