Spring naar inhoud

Categorie: Catechese

Over het paradijs en de zondeval

A.K. Emmerick verhaalt over de schepping van de mens, het paradijs en de zondeval: Adam en Eva Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van […]

Jezus beminnen met hart en ziel

Mensen kunnen soms klagen dat ze zich lauw voelen, dat ze geen diepe liefde in hun binnenste voelen voor Jezus. Hoe kan ik Jezus meer beminnen? Hoe kan ik een […]

Het ‘Weesgegroet’ is Bijbels

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is. Dit is het Weesgegroet: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen […]

Leer over menswording en verlossing

Nog 12 april – Jezus hield vandaag ook voor de apostelen een heel diepzinnige en wonderbare onderrichting, die ik volledig gehoord heb. Hij zei duidelijk dat Hij niet door een […]

De ware nederigheid

Jezus dient Zijn leerlingen 12 april – In de namiddag zag ik Jezus, de apostelen en enkele leerlingen in Betsaïda. Vele leerlingen waren na een lange afwezigheid teruggekeerd: sommige kwamen […]

Over de noodzaak van de Godsdienst

Over de Godsdienst (1ste les, Mech. Catechismus). Domine ad quem ibimus? Verba vitae aeternae habes. (Joan, VI, 69) Het is met voldoening, beminde parochianen, dat ik u vergaderd zie, om […]